Het verhaal van Karel Boogaard

Karel Boogaard (58) was jarenlang verslaafd aan cocaïne. Hij wilde wel stoppen, maar het lukte niet. Totdat hij Jezus zag en de Bijbel begon te lezen. Dit is zijn verhaal.

We spreken over november 2007. Het leven dat ik toen leefde, was niet goed. Ik gebruikte overmatig drugs, zoals cocaïne, hasj, wiet en de nodige drank. Maar het grote probleem was cocaïne, en een daaraan gerelateerde pornoverslaving. Door dit leven had ik veel problemen met mijn omgeving en werkgevers, maar gelukkig wel werk.

Ik wilde wel stoppen, maar het lukte niet. Daardoor gleed ik eigenlijk steeds verder af. Twaalf jaar hiervoor erkende ik dat ik een probleem had. Ik ben bij diverse instanties geweest, maar zonder resultaat.

Op een ochtend werd ik wakker en liep vloekend en scheldend naar de keuken om koffie te zetten. Dit was niet wie ik was. Ik scheld wel eens, maar niet zo heftig als deze morgen. Daarbij had ik een ongekend verlangen om de wereld te vernietigen. Ik merkte dat er iets in mij gaande was. Een stem in mijn hoofd zei ook dat ik een bomgordel moest maken en mezelf moest opblazen. Mijn leven was wel een puinhoop, maar dit wilde ik niet. Dit ging zo drie dagen door.

Tot ik ’s avonds op de bank zat en opeens een man zag, zwevend in de lucht op 1,5 meter hoogte. Deze man herkende ik als Jezus Christus, en Hij zei: ‘Abaddon’ (de boze geest) en wees met Zijn arm dat hij weg moest gaan. Of dit nu een visioen was of niet, weet ik niet.

Ik had een tijdje hiervoor een tv-programma gezien over de lijkwade van Turijn. Dit was het laken waar Jezus onder zou hebben gelegen, toen ze Hem in het graf legden. Hierdoor is er een gezicht zichtbaar geworden van het bloed, want Hij bloedde hevig. Dit was het gezicht dat ik zag.

Als je een ontmoeting met God hebt, is dit iets speciaals, wat niet onopgemerkt voorbij gaat. Ik ervoer zeker dat ik Jezus, God, had gezien. Al mijn vragen over het bestaan van God en vele vragen over het leven, waren in één klap beantwoord. Het is waar: Hij leeft, Hij bestaat, Hij is echt.

En het mooie was dat ik in één keer van mijn verslaving af was. De volgende dag ging ik, zoals ik gewend was, weer drugs halen. Maar toen ik thuis aankwam om drugs te gebruiken, had ik deze verloren. Maar ik merkte dat ik rustig was; ik vond het niet erg. En langzaam kwam het besef dat ik ervan verlost was.

Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Die drang was weg. Jezus had mij ervan verlost! Sindsdien heb ik nooit meer cocaïne gebruikt. Er zijn ook mensen die tot bekering komen, en naar een afkickkliniek gaan. Maar ik heb een wonder meegemaakt en was in één keer vrij van drugs.

Enkele dagen later, terwijl ik op een vrachtwagen reed, hoorde ik een luide stem van boven: ‘Ik ben het, je Vader. Leg je lot in mijn handen en ik zal voor je zorgen.’ En weer een aantal dagen later, hoorde ik diezelfde luide stem van boven: ‘Wij zijn met z’n drieën en wij zijn één.’ God de Vader, Jezus Christus de Zoon, en de Heilige Geest.

Door het hele gebeuren was ik ondertussen de Bijbel [ik had tenslotte God gezien] gaan lezen. Daar staat geschreven dat God een Drie-eenheid is en samen zijn zij één. Het was duidelijk dat God Zichzelf openbaarde, de Levende God van Israël. Ik had vroeger op een christelijke school gezeten, en van huis uit zijn wij christelijk opgevoed. Ik was er wel bekend mee, maar geloofde niet.

Enkele dagen later zat ik thuis op de bank en ervoer de aanwezigheid van de Heilige Geest. Hij zei dat ik vergeving moest vragen voor mijn zonden. Dat vond ik in eerste instantie niet nodig. De Bijbel leert ons dat wij allemaal hebben gezondigd en daarom vergeving van zonden nodig hebben.

En dat kan alleen door wat Jezus voor ons aan het kruis van Golgotha heeft gedaan. Hij heeft voor ons de prijs betaald. Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Jezus), zegt de Bijbel in Johannes 14:6.

De volgende dag kwam de Heilige Geest weer en Hij zei dat ik vergeving moest vragen. Toen besefte ik dat ik niet bepaald zonder zonden geleefd had. Ik ben op mijn knieën gegaan en heb vergeving gevraagd. En wat een geweldige God hebben wij. Hij vergeeft graag. God wil ons niet straffen voor onze zonden, maar die juist vergeven.

Wat er toen gebeurde, is iets onbeschrijfelijks. Ik huilde. Niet van verdriet, maar van een vreugde die ik niet kende. Een maand lang heb ik gedanst, en mijn gezicht was één grote glimlach. God sprak tot mij door een cd van Marco Borsato met het nummer ‘Binnen’. God woonde nu binnen in mij. Dat is Gods verlangen, om dicht bij de mensen te zijn die Hij geschapen heeft. Hij wil een relatie met ons en heeft het beste met ons voor.

Door mijn cocaïneverslaving waren mijn longen ernstig aangetast. Ik rookte de cocaïne ook op diverse manieren, samen met andere drugs en tabak. Hierdoor had ik nog een longcapaciteit van 50%. De dokter zei dat hij niets voor mij kon doen. Mijn longblaasjes waren kapot. Het gebeurde in dezelfde periode dat ik net bekeerd was.

Toen ik ’s avonds thuis op de bank zat, ervoer ik weer de aanwezigheid van de Heilige Geest. Plotseling werd ik warm in mijn voeten en dat ging zo omhoog, totdat het ter hoogte van mijn longen kwam. Ik hoorde ‘PLOP’ en merkte dat ik weer een goede longcapaciteit had. Door de wonden in Jezus’ lichaam zijn we genezen, zegt de Bijbel (Jesaja 53:5). God had mijn longen genezen. Daarnaast had ik een huidziekte, een huidschimmel, die ook was verdwenen. Prijs God hiervoor.

God kan dingen doen die voor de mens onmogelijk zijn. Hij is de Schepper van het hele universum. Die oneindig grote ruimte heeft Hij gemaakt en bedacht tot in het allerkleinste detail, tot in het kleinste atoom en molecuul. En zoals hierboven beschreven, hebben wij allemaal gezondigd, fouten gemaakt.

Een leugentje, misschien wel eens wat gestolen, of nog erger. Niemand uitgezonderd. Hierdoor kunnen we niet bij God komen of samen met Hem zijn. Zonde brengt namelijk scheiding tussen God en de mens. Maar God heeft een oplossing, en dat is Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij stuurde Hem naar deze wereld om die kloof te herstellen. Het kruis van Jezus overbrugt de kloof.

Dus als wij Jezus aannemen in ons leven, kunnen wij weer samen met God leven. En Hij houdt van alle mensen. Dus ook van jou. God heeft de mens vrijheid gegeven om zelf te kiezen. God dwingt niemand; het is een vrijwillige keuze. Denk goed na over jouw keuze, want op een dag houdt het leven voor elk mens op. God heeft de mens gemaakt voor de eeuwigheid, en niet voor één, twintig of tachtig jaar op aarde.

De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest, zegt de Bijbel. Wanneer je lichaam sterft, leven je ziel en geest voort. Als je sterft, zijn er twee deuren naar de eeuwigheid. Achter één deur staat de duivel, die je wil vernietigen. En achter de andere deur staat Jezus, die Zijn leven voor jou gegeven heeft. Door welke deur wil jij de eeuwigheid binnengaan?

Wil je Jezus beter leren kennen? Ben je nieuwsgierig geraakt? Maak vandaag de keuze voor Jezus in jouw leven. Roep Hem aan. God is Geest en is overal. Hij ziet hoort, ziet en weet alles. En ga op zoek naar een goede kerk waar je God kan ervaren. Heb je hier hulp bij nodig of wil je dat iemand voor jou bidt? Bel dan tijdens kantooruren naar het Global Prayer Network: 070 310 7777.

Lees ook: ‘Bevrijd mij!’

Tags:
Next Post

NEWGEN MESSAGE: John Henry