Het verhaal van Moorthy

Het kindertehuis van de Johan Maasbach Wereldzending in Chennai, India, heeft veel kinderlevens mogen zien veranderen door Jezus Christus.

‘Mijn naam is Moorthy. Ik ben geboren als jongste kind in mijn familie. Als kind kon ik niet praten. Vanaf mijn zesde hielp God mij om te beginnen met praten. Toen ik in groep 6 zat, zond God papa Ram en mama Radha Ramsoebhag. Prijs God! Zij zorgen beiden heel goed voor ons. Al jong stopte ik met mijn studie vanwege een gebrek aan interesse. Ik mocht van hen in het kindertehuis werken, omdat ik niemand anders had dan papa en mama Ramsoebhag. Ik wilde graag voor de kinderen in het kindertehuis zorgen, omdat ik daar zelf ben opgegroeid.

Ik groeide verder op, en op latere leeftijd hebben ze mij begeleid in mijn partnerkeuze. God gaf mij een vrouw, Salomy. Hetzelfde jaar nog zegende God ons met een zoontje, Joseph. Bij zijn geboorte had hij een zwelling op zijn hoofd. De dokter had gezegd dat het wel goed zou komen, maar elke dag bleef de zwelling groeien. Op de 17e dag was de zwelling zo gegroeid dat de dokters zeiden dat hij geopereerd moest worden. De situatie was risicovol, omdat de tumor zich dicht bij de hersenen bevond. Er bestond een kans dat hij geestelijke problemen zou krijgen. We besloten hem te laten opereren. Maar de tumor en de zwelling verdwenen niet na de operatie. Met tranen baden we tot God, en Hij heeft Joseph genezen. Nu zit hij in groep 8. Na vier jaar kregen we een dochtertje, Miriyam. Ze had geelzucht bij haar geboorte. We baden ervoor en God genas haar. God heeft haar in leven gehouden. Prijs de Heer! En dank aan de Johan Maasbach Wereldzending.’

Tags:
Next Post

Vertel het de kinderen