Het verhaal van Rémy & Joanna

Rémy (38) en Joanna (34) Boelbaai-Martis verloren hun zoontje Eli-James een uur na zijn geboorte. Ze werden overmand door verdriet, boosheid en eenzaamheid. Dit is hun verhaal.

Na lang proberen en meerdere miskramen, was het dit jaar eindelijk zover: we verwachtten ons eerste kindje. Onze prachtige zoon, Eli-James, werd op 25 juli 2019 met 23 weken en 4 dagen te vroeg geboren en overleed een uur na zijn geboorte.

Een gelukkig moment om Eli, zo volmaakt als hij was, in onze armen te sluiten. Tegelijkertijd was dit het pijnlijkste wat je als ouders kan meemaken: het overlijden van je kind. Wij waren gebroken en snapten niet waarom ons dit moest overkomen. We kregen last van paniekaanvallen.

Joanna: ‘Na 3 weken samen praten, huilen en bidden, was mijn man weer in staat om te werken. Hierna sloeg de eenzaamheid bij mij in. Ik werd overmand door verdriet en was vooral boos op de medici en op God, omdat Hij dit toeliet. Tegelijkertijd besefte ik dat ik God nodig had om dit verdriet te boven te komen.

Ik vroeg Hem om vergeving en genezing. Genezing van een gebroken hart, lichamelijk en emotioneel. Groot was mijn vreugde toen ik hoorde van de Gebedsgenezingsconferentie in oktober jl. Ik wist: mijn genezing zou dit weekend plaatsvinden!

Te midden van een volle kerkzaal voelde ik mij toch eenzaam. Ik wist dat God door de prediker heen sprak. Er werd gebeden voor de gebrokenen van hart, waarna ik voelde hoe mijn hart gevuld werd. Het was niet meer leeg en eenzaam! Dit was alleen nog maar het begin van mijn genezing.

Een week later werd ik overmand door emoties van boosheid richting mezelf. Ik had er alles voor overgehad om met mijn zoontje te ruilen, ten koste van mezelf. Ik bracht deze gevoelens bij God in gebed. Na het uitspreken van mijn pijn, verdriet en boosheid, heeft God mij vrijgemaakt van deze boosheid, die zo beklemmend was. Sindsdien heb ik ook geen paniekaanvallen meer gehad.’

In deze pijnlijkste momenten van ons leven hebben wij één troost: Eli-James is bij God. We weten dat wij hem op een dag bij onze Hemelse Vader weer mogen zien. Ondanks ons verdriet is God ons Anker en onze sterke Rots. Wij begrijpen Zijn plannen niet altijd, maar Hij geeft ons rust, vrede en vreugde. Hij helpt ons om hier sterker uit te komen. Wij weten dat dit nog niet het einde is. Toch wij zijn God dankbaar voor wat Hij tot nu toe gedaan heeft en voor wat er nog komen gaat!

Tags:
Next Post

NEWGEN Message