Lifestyle - Soldaat van het kruis

Het verhaal van Samuel Lee

Samuel Lee wilde na een paar teleurstellingen niets meer met Jezus – of welke religie dan ook – te maken hebben. Openlijk verzette hij zich tegen het christendom. Maar op een nacht had hij een ontmoeting met Jezus die zijn leven veranderde.

Een Man aan het kruis
Geboren in het Midden-Oosten, groeide ­Samuel Lee op in een islamitisch land. Hij werd grootgebracht met de verhalen van Abraham, Isaak en Jakob vanuit de Koran. Zijn interesse in Jezus begon toen hij pas zes jaar oud was.

In de drukke straten van de stad waar hij woonde, zag hij een afbeelding van een bloederige Man die aan het kruis hing. Samuel: ‘Het zien van deze afbeelding deed iets met me. Het raakte me. Ik ben het beeld van het kruis waaraan die Man hing, nooit vergeten.’

Op de lagere school vertelde een christelijke vriend hem meer over de Man aan het kruis. ‘Dat is Jezus, de Messias. Jezus is niet dood; Hij leeft!’ Dit was geweldig nieuws voor Samuel. Hij wilde meer over Hem weten en kocht allerlei boekjes met het verhaal van Jezus. ‘Ik las deze boekjes stiekem in mijn bed. Elke avond bad ik tot Jezus en vroeg Hem om mij te beschermen.’

Niet lang daarna emigreerde zijn vriend met zijn familie naar het buitenland. Toen ze afscheid van elkaar namen, gaf zijn vriend hem een plastic kruis mee. ‘Hij vertelde mij dat ik mij geen zorgen hoefde te maken, omdat het kruis mij altijd aan hem zou herinneren en mij zou beschermen.’

Teleurstelling en rebellie
De omstandigheden veranderden dramatisch tijdens de burgeroorlog in zijn land. Er was nauwelijks godsdienstvrijheid en de christelijke scholen werden gesloten. Hij ging naar een islamitische middelbare school en bestudeerde de Koran.

Op school onderwees een leraar dat Jezus helemaal niet uit de dood was opgestaan. Samuels innerlijke wereld stortte in; zijn hart was gebroken. ‘Ik werd boos op mijn vriend, omdat ik dacht dat hij tegen mij gelogen had. Ik was teleurgesteld in Jezus en in alle verhalen die ik gelezen en gehoord had als kind.’

Deze teleurstelling veranderde in rebellie. Samuel veranderde in een boze, rebelse tiener. Hij ging zich meer in de islam en de Koran interesseren en genoot ervan om religieuze boeken over de islam te lezen.

Deze fascinatie over de Koran was maar van korte duur. Hij raakte teleurgesteld in religie in het algemeen. Samuel: ‘Ik was vastberaden dat ik niets meer met welke religie dan ook te maken wilde hebben.’

Met zijn familie verhuisde hij naar het Westen, waar hij in een totaal andere wereld terechtkwam. Hij ging Derde Wereld Sociologie studeren en ontwikkelde zijn eigen ideeën hoe hij de wereld kon veranderen.

Maar hoe meer hij rebelleerde, hoe droeviger en depressiever hij werd. ‘Ik dacht dat ik alleen door mijn studie iemand kon worden, en stopte daarom al mijn energie in het studeren.’ Er volgde een donkere periode van leegte. Niets en niemand kon hem iets schelen. Hij werd agressief en hard tegenover zijn familieleden en vrienden.

Jezus is het antwoord!
In het midden van dit alles leerde hij een Koreaans meisje met de naam Sarah kennen, met wie hij verkering kreeg. Hoe beter Samuel haar leerde kennen, hoe duidelijker het naar voren kwam hoe ongelukkig hij was. Zij had namelijk echte blijdschap.

Hij besloot haar de vraag te stellen wat haar geheim was waardoor ze zo’n gelukkig en tevreden leven kon hebben. Ze haalde een klein boek tevoorschijn en gaf het aan hem. Hij las wat er op de kaft stond: ‘The Holy Bible’. ‘Hoe kan een boek je gelukkig maken en vrede geven?’ vroeg hij haar. Zij antwoordde: ‘Het is niet alleen het boek dat mij gelukkig maakt, maar juist de Persoon achter het boek. Jezus is het antwoord!’ In één moment kwamen al zijn herinneringen over Jezus weer naar boven.

Hij wilde niet luisteren naar wat zij over Jezus te zeggen had en zei tegen haar: ‘Ik ben een geleerde man, die studeert aan een van de grootste universiteiten ter wereld. Ik heb al kennis en intellect, en daarom heb ik God en Jezus niet nodig om mij te helpen.’ Hij ging zelfs zo ver dat hij zei: ‘Ik ben de god van mijn eigen leven.’

Het keerpunt
Jaren gingen er voorbij. Terwijl Samuel studeerde aan de universiteit, runde hij, samen met een vriend, ook een bedrijf. Het leven ging goed, en hij besloot met Sarah te trouwen. Op een nacht, terwijl ze op huwelijksreis in Spanje waren, kon hij niet slapen.

Het was drie uur ’s nachts en terwijl hij in bed lag, dacht hij na over de toekomst. Opeens hoorde hij een buitengewone mannenstem in hun kamer. De stem riep zijn naam en zei: ‘Hier ben Ik. Ik sta aan de deur van je hart en Ik klop. Als je de deur opent, zal Ik binnenkomen en met je leven.’

Samuel dacht dat hij droomde, maar hij was wakker! Opnieuw hoorde hij de stem zeggen: ‘Hier ben Ik. Ik sta aan de deur van je hart en Ik klop. Als je de deur opent, zal Ik binnenkomen en met je leven en maaltijd met je houden.’

Samuel: ‘Ik had nog nooit zo’n mooie en krachtige stem gehoord! Ik wist dat wat er gebeurde, echt was.’ Hij zei tegen de stem: ‘Meneer, voordat U binnenkomt, vertel me wie U bent.’

De stem antwoordde: ‘Mijn zoon! Ken je Mij niet? Ik ben je Heer, Koning Jezus, Degene die je al zo lang vervolgt!’ Terwijl Hij dit zei, werd Samuel vervuld met de Heilige Geest. Hij hoorde het geluid van duizenden engelen die zongen en zich verheugden in de Heer.

Daarna sprak God tot hem in een onbekende taal. Wonderbaarlijk begreep hij wat Jezus zei. ‘Ik moest teruggaan naar Nederland, waar Hij mij zou gebruiken om het evangelie te prediken aan veel mensen. Ik moest de wereld vertellen dat Hij leeft en spoedig terugkomt.’


Die nacht, toen Samuel 23 jaar was, werd hij opnieuw geboren. Hij kreeg een nieuw leven en een nieuw begin. ‘Ik realiseerde me dat ik een zondaar was en dat niemand in staat zou zijn om mijn zonden te vergeven. Geen traditie, geen religie, geen wet en geen offer van een dier. Alleen Jezus Christus, die aan het kruis is gestorven, kon de prijs voor mijn zonden betalen.’

‘Ik zal gehoorzamen’
Diep in zijn hart wist Samuel dat God hem wilde gebruiken om Zijn liefde met anderen te delen. Toch wilde hij niet fulltime in het evangelie werken. Hij hield nog vast aan veel dingen in zijn leven, zoals zijn veelbelovende carrière in de zakenwereld en zijn studie.

‘Ik wees Gods plan voor mijn leven af en wilde nog steeds mijn eigen weg gaan.’ Opeens ging er van alles mis in zijn leven. Hij raakte zijn bedrijf kwijt en zijn cijfers op school daalden. Op een dag sprak God tot zijn hart.

Met een zachte, fluisterende stem vroeg Hij: ‘Als je alle certificaten en titels in de wereld hebt, zullen die jou redding en eeuwig leven brengen?’ Samuel antwoordde: ‘Nee!’ Toen vroeg Hij: ‘Als je al het geld van de wereld hebt, zul je daarmee de hemel binnengaan?’ Opnieuw antwoordde hij: ‘Nee!’

Samuel: ‘Daarna vertelde Hij mij dat het beter is om Hem te gehoorzamen, omdat nog honderden mensen mij nodig zouden hebben om gered te worden.’ Hij viel op zijn knieën en zei: ‘Here, het spijt me. Ik stop ermee tegen U te vechten. Vanaf vandaag zal ik Uw plan kiezen. Ik zal U gehoorzamen en een fulltime zendeling worden!’

Wereldevangelisatie
De eerste jaren van zijn bediening waren niet makkelijk. Hij werd niet alleen vervolgd door zijn familieleden, maar moest zichzelf ook bewijzen tegenover andere christenen. ‘In deze moeilijke tijden had ik maar één beste Vriend: de Heilige Geest.’

De gemeente waar Samuel voorganger was, groeide. Velen kwamen tot geloof na het horen van zijn getuigenis. God sprak tot hem dat Hij hem wilde gebruiken om de wereld te bereiken. Samuel plaatste advertenties in kranten over de hele wereld om een partner te worden in het evangelie.

Uit verschillende landen kwamen positieve reacties binnen. Uitnodiging na uitnodiging kwam binnen van kerken die wilden samenwerken op het gebied van wereldevangelisatie. Van Australië tot Europa en van Zuid-Afrika tot Azië werden er zielen geoogst.

In minder dan twee jaar tijd werden er zendingskantoren geopend en voegden voorgangers uit verschillende delen van de wereld zich bij zijn wereldzending. ‘Deze beweging van wereldevangelisatie is niet het werk van één mens, maar van een groep mensen die samenwerkt om de wereld te bereiken met het evangelie van Jezus door de kracht van de Heilige Geest. Alleen samen zijn we sterk!’

Soldaat van het kruis
Samuels ervaringen uit het verleden en alles wat er nog komende is, dagen hem uit om door te gaan met het werk in de kracht en zalving van de Heilige Geest. ‘Ik ben niet langer een jongetje dat een plastic kruis met zich meedraagt. Elke dag als ik opsta, neem ik als een soldaat mijn echte ‘kruis’ op en draag het met mij mee. Vandaag ben ik niet een soldaat van een plastic kruis, maar een soldaat van het kruis!’

Samuel Lee, Soldier of the Cross, uitgegeven door: Creation House, a Charisma Media Company, 600 Rinehart Road, Lake Mary, FL 32746. www.creationhouse.com. Met toestemming geplaatst.

 

Tags:
Next Post

Interview Cobi van Dalen