Het-verhaal-van-Samuel-en-Lennart

Het verhaal van Samuël & Lennart

De broers Samuël (24) en Lennart (22) GIESELER komen al hun hele leven in de kerk. Ze voelen zich gezegend door deel te zijn van The Blessing Family. Dit is hun verhaal.

Samuël: ‘Vorig jaar ging ik twee maanden backpacken door Zuid-Afrika. Dat op zich was al een zegen voor mij. Het inkomen dat ik verdien met bijbaantjes is natuurlijk niet toereikend om zo’n reis te kunnen bekostigen. Maar onverwachts werd ik gezegend met meer vakantiegeld dan ik had gedacht, een financiële beloning voor het behalen van mijn bachelor en andere kleine meevallers. Nu kon ik eindelijk die langverwachte reis maken.

Maar tijdens de eerste paar weken van mijn reis had ik activiteiten ondernomen die best veel geld kostten. Menselijk gezien wist ik dat ik niet genoeg geld had tot het einde van de reis, ook als ik de duurdere activiteiten niet meer zou doen. Toen bad ik: ‘Heer, ik heb verkeerde keuzes gemaakt door het geld zo snel uit te geven. Wilt U me daarvoor vergeven en er alstublieft voor zorgen dat ik in ieder geval veilig thuiskom?’

Na enkele dagen checkte ik mijn bank app om het saldo te bekijken. Tot mijn verbazing zag ik dat er een aanzienlijk bedrag door school op mijn rekening was gestort. De normale gang van zaken is dat de betaling van het collegegeld wordt stopgezet op het moment dat je afstudeert.

Dat gebeurde bij mij ook, maar daarbovenop kreeg ik juist geld terug, waar ik eigenlijk geen recht op had. Hierdoor kon ik de reis gelukkig voortzetten. Dit liet mij zien dat God onze gebeden verhoort! 1 Johannes 5:15 zegt zo mooi:

‘Als wij weten dat Hij naar ons luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij Hem vragen.’

The Blessing Family is inderdaad a blessed family!’

Lennart: ‘The Blessing Family is heel bijzonder voor mij. Ik had besloten om de kerk op de eerste plaats in mijn leven te zetten, en God heeft dat buitengewoon gezegend. Het was een week voor een grote evangelisatieactie in onze kerk. De datum stond al vast, maar ik wilde eigenlijk naar mijn sportvereniging gaan op die dag. Ik zei tegen mezelf: ‘Ik zet de gemeente op de eerste plaats.’

Een paar dagen voor de geplande evangelisatieactie, werd er in de kerk verteld dat de datum was opgeschoven. God liet mij voelen en weten dat Hij dit gedaan had. Ik werd herinnerd aan Mattheüs 6:33, waar staat:

‘Geef het Koninkrijk van God en het doen van Zijn wil de hoogste plaats in je leven. Al het andere zal jou dan geschonken worden.’

En in Efeziërs 3:18 staat:

‘Dan zul je, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is.’

Ik kon dus meehelpen met de grote evangelisatieactie én naar mijn sportvereniging gaan. Ik besefte nog beter dat God almachtig is. Zijn bronnen van liefde zijn oneindig. En wat ik als grote wonderen zie, zijn voor God maar zulke kleine dingen.’

Tags: