Het verhaal van Selena

Selena Munnik (18) had last van angst en vrees. Maar Jezus gaf haar nieuwe hoop. Dit is haar verhaal.

‘Vroeger had ik veel last van angst. Ik raakte al ontmoedigd wanneer ik de kerk uit liep. Ook lag ik soms ’s nachts in mijn bed te zweten, omdat ik allerlei nare gedachten kreeg. De angst zorgde ervoor dat ik een ontmoedigde en negatieve houding in mijn leven aannam. Ik deed niet het werk dat ik moest doen en ging met tegenzin naar de kerk of naar school. Ik zag nergens meer het nut van in, want ik vergat Gods beloften.

De duivel is vanaf het begin een leugenaar. Hij weet precies op welke gebieden hij je kan aanvallen. Hij wil je bang maken, zodat alle hoop verloren lijkt. Maar steeds wanneer ik de Bijbel lees, krijg ik weer nieuwe hoop en kan ik weer alles aan. Vooral de volgende tekst uit Jozua 1:8 bemoedigt mij:

‘Wees niet bang voor hen, want Ik heb hen al aan jou overgegeven om hen te vernietigen. Niet één van hen zal het tegen jou kunnen opnemen.’

God zei dit tegen Jozua, maar Hij zegt dit ook tegen jou en mij vandaag. God is de grote Overwinnaar. En omdat Hij ook mijn Heer is, ben ik overwinnaar. Ik hoef niet bang te zijn, want mijn vijanden zijn al verslagen door Jezus.

Een andere tekst die mij bemoedigt, is 2 Timotheüs 1:7. Daar staat dat God ons niet een geest van lafhartigheid heeft gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Ook deze tekst is voor ons vandaag. Soms lijkt de toekomst hopeloos en lijkt alles tevergeefs. Maar als kinderen van God hebben wij uiteindelijk altijd de overwinning.

Ik mag zeker weten dat God mij nooit verlaat en dat de overwinning door Jezus een feit is. Daarom hoef ik niet bang of ongerust te zijn. Dat is een grote leugen en verspilling van kostbare tijd. Want God heeft alles onder controle en zal mij helpen in moeilijke tijden. Dat heeft Hij namelijk beloofd in Zijn Woord.

Alles en iedereen kan een Goliath in ons leven zijn. Maar de reus Goliath werd verslagen met een slinger en een steen. God spreekt over ons als overwinnaars. Het is belangrijk dat wij ons ook als winnaars gedragen. Ik ben dankbaar dat ik door Jezus nooit als verliezer uit de strijd zal komen, maar altijd zal winnen.’

Tags:
Next Post

The Message Station Update