Het zijn maar 4 hele kleine woordjes

Het woord ‘liefde’ wordt vandaag voor van alles en nog wat gebruikt. Maar wat is echte liefde? Liefde is voor veel mensen een gecompliceerd onderwerp. Maar één ding is zeker: elk mens heeft een diepe behoefte om liefde te geven en liefde te ontvangen.

‘God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God.’ – 1 Johannes 4:16b

God als liefdevolle Vader
Hoe wij het woord ‘liefde’ zien, heeft veel te maken met onze opvoeding. Als je bent opgegroeid in een gezin waar je helemaal geen ouderlijke liefde hebt ontvangen, is het heel moeilijk om de hemelse Vader te zien als een liefdevolle Vader. Maar als je in een liefdevol gezin bent opgegroeid, heb je geen moeite om God als een liefdevolle Vader te zien.

Gelukkig ben ikzelf in een gezin opgegroeid waar de woorden: ‘Ik hou van jou’ heel normaal waren en veel gezegd werden. En als je een kijkje zou nemen in het gezin van Regina en mij, zou je de woorden ‘Ik hou van jou’ vaak horen. Voor onze kinderen is het dus heel eenvoudig om God als een liefdevolle Vader te zien.

De liefde van God
Het is goed om vandaag de echte betekenis van het woord ‘liefde’ te leren kennen. De Bijbel zegt dat God liefde is. God is vol liefde en genade. Hij is barmhartig en vergeeft graag. In de Bijbel staat:

‘U bent een God die vergeeft, die genade schenkt en medelijden toont. U wordt niet snel toornig; integendeel, U bent vol liefde en genade.’ – Nehemia 9:17b

In 1 Korinthiërs 13, het bekende hoofdstuk over de liefde, staat een uitgebreide omschrijving van Gods liefde:

‘Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schelle cimbaal. Als ik Gods woord doorgeef, alle geheimen doorgrond, alles weet wat er te weten is en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde … Kortom, er zijn drie dingen die blijven: geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste.’ – 1 Korinthiërs 13:1-8, 13

De liefde van God gaat zoveel verder en dieper dan de menselijke liefde die wij hier op aarde kennen. Gods liefde is geduldig. Gods liefde is vriendelijk. Gods liefde is rechtvaardig. Gods liefde vergeeft graag. God lacht en huilt met jou mee. Wij hebben namelijk een God die meevoelt met onze pijn, verdriet en zwakheden. Hij verlangt ernaar om een liefdevolle relatie met jou te hebben. Want God houdt van jou.

Gods liefde omarmen
Veel mensen hebben een verkeerd beeld van God. Ze denken dat Hij altijd streng en boos is. Ze zien Hem als iemand die meteen straft wanneer je iets fout doet. Maar dat is niet de waarheid. Dat is een beeld dat mensen van God hebben gemaakt. De waarheid is dat God niet boos op jou is. Omarm deze waarheid: God houdt van jou.

Als jij vandaag Gods liefde gaat begrijpen en omarmen, krijg je de kracht om dingen te doen die je nooit voor mogelijk had gehouden. Elke dag sta je op met een blij hart, vol van geloof en verwachting. Je hebt geen schuldgevoel meer over dingen die je verkeerd hebt gedaan. Je weet: ‘De Vader in de hemel is bij mij en zorgt voor mij. God houdt van mij. Hij vindt mij belangrijk. De Vader troost, helpt en beschermt mij.’

Het werkt bevrijdend om regelmatig de woorden te zeggen: ‘God houdt van mij.’ Laat deze woorden een fundament in jouw leven zijn. In de Psalmen staat dat God veel aan ons denkt. Besef je dit? God, de Schepper van het universum, denkt veel aan jou!

En waar denkt Hij dan aan? Aan jouw falen, zwakheden, fouten en tekortkomingen? Nee. Dat is niet waar een liefdevolle vader aan denkt als hij aan zijn kind denkt, van wie hij houdt. God heeft goede gedachten over jou. Hij denkt aan alles wat goed is in jouw leven. God zegt in de Bijbel:

‘Ik weet welke plannen Ik voor jou heb. Met deze plannen heb Ik jouw geluk voor ogen, niet jouw ongeluk. Ik wil jou weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ – Jeremia 29:11

Gods liefde delen
Hoe meer jij vervuld bent met Gods liefde, hoe meer je deze liefde kunt delen met anderen. Laat de woorden: ‘Ik hou van jou’ regelmatig klinken in jouw huis. Dat zorgt namelijk voor een liefdevolle sfeer in jouw huis. Het zijn maar vier hele kleine woordjes: Ik hou van jou. Laat ze diep in jouw hart zinken, elke keer wanneer je deze woorden hoort.

Gods gift van vergeving
Het maakt niet uit wie jij bent. Het maakt niet uit wat jij in jouw leven hebt gedaan. Het maakt niet uit hoe vaak je het verknald hebt in jouw leven. De God van de Bijbel is een God van liefde, vergeving en herstel. Hij staat vandaag voor jou klaar met liefdevolle, open armen.

God houdt onvoorwaardelijk van jou, ondanks jouw fouten. Jezus heeft al betaald voor al jouw fouten door te sterven aan het kruis. Jij hoeft Gods gift van vergeving alleen maar aan te nemen. Ren daarom niet uit angst weg voor God, maar ren juist naar Hem toe. Zet vandaag een stap in geloof en omarm Zijn liefde, genade en vergeving.

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik dank U voor Uw grote liefde en genade voor mij. Ik wil vandaag deze waarheid omarmen: U houdt van mij. Ondanks al mijn fouten en zwakheden. Ik wil niet langer voor U wegrennen, maar ren juist naar U toe vandaag. Ik vraag vergeving voor alles wat ik verkeerd heb gedaan in mijn leven. Ik omarm op dit moment Uw vergeving. Dank U dat U goede gedachten over mij hebt. Help mij om Uw liefde te delen met de mensen om mij heen. In Jezus’ naam. Amen!’

Lees ook: ‘Vergeving: vrede sluiten met het verleden.’

Tags:
Next Post

NEWGEN MESSAGE: Jonathan Hathie