Boodschap - Hier niet parkeren

Hier niet parkeren!

Veel christenen houden vast aan het oude leven. Ze parkeren op verboden plaatsen. Het is belangrijk dat we niet achterom kijken, maar voorwaarts gaan.

Parkeerverbod
Hoe vaak zien we niet dat mensen parkeren op plaatsen met een parkeerverbod? Zo is het ook in het leven. Mensen parkeren waar het niet hoort. In Lucas 12:18-20 lezen we over een man wiens bezit zo groot was dat zijn schuren het niet konden bevatten. Hij dacht bij zichzelf: ‘Ik breek mijn schuren af en zet er grotere voor in de plaats. Dan heb ik ruimte genoeg om alles op te slaan. Als het klaar is, zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt voor jaren genoeg. Rust eens lekker uit, eet, drink en geniet.’ Hij besloot op die plaats te parkeren. Maar God zei tegen hem: ‘Dwaas! Vannacht zul je sterven. En wie krijgt nu alles wat je achterlaat?’

Die man zei: ‘Rust eens lekker uit.’ Het is niet verkeerd om te genieten van een welverdiende rust of vakantie na hard gewerkt te hebben. Maar hier gaat het om een soort rust dat ‘stilstaan’ betekent. Ophouden met alles en niet verdergaan. Gewoon maar ergens op je gemak parkeren is heel gevaarlijk. Een christen kan op Gods weg niet parkeren. Wij zullen voorwaarts moeten gaan!

Parkeren bij mislukking
De apostel Paulus noemde zich de grootste zondaar, omdat hij de gemeente van Christus vervolgd had. Maar Paulus liet zich niet vastbinden aan zijn zonden door te blijven kijken naar het verleden. Hij zei: ‘Eén ding weet ik zeker – en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt – ik snel recht op mijn doel af, ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaarligt, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft’ (Filippenzen 3:13-14). Velen parkeren bij datgene wat hen de nederlaag heeft gebracht.

Als u iets ergs hebt gedaan of meegemaakt, geef dan absoluut de hoop niet op. Parkeer daar niet langer! Sta op, ga voorwaarts! God is genadig. God vergeeft. Hij wil jou graag helpen om weer opnieuw te beginnen. Parkeer niet langer bij je mislukking. Je moet jezelf dwingen om op te staan en voorwaarts te gaan.

Parkeren bij succes
Het is net zo gevaarlijk om bij succes te parkeren als bij mislukking. Mensen die bij hun succes parkeren, denken God niet meer nodig te hebben. Hun eens waardevolle tijd is niet langer waardevol. Hun eens actieve en kostbare talenten zijn niet langer productief. Dus gaan ze parkeren en hun gemak nemen. Maar ik geloof niet in zo’n succes. God heeft ons gemaakt om te leven, dingen te creëren (scheppen) en tot stand te brengen in deze wereld. En om dit te blijven doen zolang wij leven. God wil dat wij succesvol zijn, zodat wij anderen kunnen zegenen. Iedere mijlpaal in je leven heeft dus een duidelijk teken: ‘Hier niet parkeren!’

De gevaarlijkste plaats voor jou is om hier en nu te stoppen. De ziel heeft zijn natuurlijke aantrekkingskracht naar God. Wanneer wij parkeren – om welke reden dan ook – dan houden wij die aantrekkingskracht naar God tegen en kan Hij Zijn doel in ons leven niet vervullen. Wij behoren Hem toe. Ten eerste omdat Hij ons heeft gemaakt. Ten tweede omdat Hij ons heeft gekocht door het bloed van Zijn Zoon, Jezus Christus. Dit is Gods boodschap voor alle mensen: ‘Hier niet parkeren! Niet achterom kijken, maar voorwaarts gaan in het geloof!’

Tags:
Next Post

POINT: Zij gaven hun leven DEEL 2