Boodschap - Hoe jij God grote dingen voor jou kan laten doen

Hoe jij God grote dingen voor jou kunt laten doen!

Kan God in goede en in slechte tijden voor mij zorgen? Kan God voorzien in AL mijn noden? Kan God grote dingen voor mij doen? De Bijbel geeft ons het antwoord op al deze vragen aan de hand van veel voorbeelden.

David

In maar een paar minuten tijd werd een schaapsherdersjongen uit de heuvels van Bethlehem de grote nationale held van Israël. Maar vergeet niet dat toen deze jongeman vijf gladde stenen uitzocht om in zijn slinger te doen om tegen de grote reus Goliath te vechten, hij wel zijn leven op het spel zette voor Gods zaak.

Als er die dag in het leger een poll was gehouden wie er zou winnen – jonge David of de grote reus Goliath – dan zou 100 procent gezegd hebben: ‘David gaat eraan!’ Zelfs koning Saul zei: ‘Hoe kan een kleine jongen als jij vechten tegen deze reus? Jij bent nog veel te jong. Hij is al van kinds af aan een kampvechter. Jij gaat eraan, jongen!’

In dit licht gaf David eigenlijk zijn leven op om met Goliath te vechten. Iedereen, inclusief de koning, zei: ‘Je gaat eraan!’ Maar God gaf David zijn leven terug. En toen David de grote, lelijke reus doodde en versloeg, redde hij daarmee ook de hele natie Israël. Zijn naam lag op elke tong en de mensen dankten de levende God voor David. Hij trouwde met de dochter van de koning en werd later koning van Israël.

Dit was iets groots wat God voor David deed. Maar vergeet niet: voordat God iets groots voor David deed, deed David eerst iets groots voor God!

Abraham

In de Bijbel wordt Abraham ‘Gods vriend’ genoemd en ook onze ‘geloofsvader’. Hij was een van de mannen met een groot geloof in de levende God en Zijn Woord. Maar nog voordat Abraham de grote geloofsvader wordt genoemd, deed hij grote dingen voor God.

Op een dag werd Abraham door God op de proef gesteld. God zei: ‘Abraham, neem uw zoon Isaak, uw enige, van wie u zoveel houdt. Ga naar het land Moria en offer hem daar aan Mij.’ Zonder ook maar iets te zeggen, ging Abraham de volgende ochtend met zijn zoon Isaak op reis naar Moria.

In zijn gedachten had Abraham zijn zoon al 100 keer op het altaar gelegd en aan God gegeven. Want Abraham was in volkomen gehoorzaamheid aan Gods wil op weg gegaan naar de plaats waar hij zijn zoon aan God zou geven.

Het was op dat grote, spannende moment dat Abraham in zijn ene hand het mes had en in zijn andere hand het vuur, dat God uitriep: ‘Abraham, doe je zoon geen kwaad, want nu weet Ik dat je niets voor Mij zult achterhouden!’

En Abraham zag achter zich een ram die met zijn horens vastzat in de bosjes. God zei: ‘Hier is je offer.’ Isaak werd gespaard! Maar dat gebeurde niet voordat Abraham zijn enige, die hij liefhad – zijn Isaak – voor God had opgegeven.

Dit was iets groots wat God voor Abraham deed. Maar vergeet niet: voordat God iets groots voor Abraham deed, deed Abraham eerst iets groots voor God!

Esther

Voor meer dan 3.000 jaar wordt er onder de Joden de verjaardag gevierd van een jonge vrouw die wij kennen als Esther. Haar Hebreeuwse naam is Hadassa. Ik weet niet of er na al die jaren nog een andere verjaardag zó wordt gevierd door Joden over de hele wereld als de verjaardag van Esther. Dit doen zij omdat zij het hele Joodse volk heeft gered van de uitroeiing.

Ken jij het verhaal van Esther? De slechte Haman was een grote bedreiging, omdat hij eropuit was om het hele Joodse volk uit te roeien. Toen de oom van Esther, Mordechai, hierachter kwam, vertelde hij het aan Esther. Esther riep een bidden en vasten uit, voordat zij tot de koning zou gaan om het hem te vertellen.

Zij was al maanden niet meer door de koning bij hem geroepen. Als je uit eigen beweging naar de koning ging, kon je ter dood gebracht worden. Raar natuurlijk, maar zo was het in die tijd.

De enige hoop die je had om te overleven, was als de koning zijn scepter naar je uitstak. Alleen dan werd je leven gespaard en mocht je bij hem komen. Door ongevraagd naar de koning te gaan, zette zij haar leven op het spel voor haar volk. Dit is wat koningin Esther zei toen ze voor haar volk naar de koning ging:

‘Kom ik om, dan kom ik om.’

De koning spaarde koningin Esther en daarmee bewaarde hij ook haar hele volk voor uitroeiing door de slechte Haman. Geen wonder dat de Joden tot op de dag van vandaag nog altijd de verjaardag van koningin Esther vieren!

Dit was iets groots wat God voor Esther deed. Maar vergeet niet: voordat God iets groots voor Esther deed, deed Esther eerst iets groots voor God!

Elia

De profeet Elia was op de vlucht voor de slechte koning Achab en zijn duivelse vrouw Izebel, die eropuit waren om hem te doden. God had Elia de opdracht gegeven om naar Sarefat te gaan, waar een weduwe hem zou verzorgen.

Toen Elia daar aankwam, vroeg hij de weduwe of zij brood voor hem had. De vrouw antwoordde: ‘Alles wat ik nog heb, is een handjevol meel en een klein bodempje olie. Ik heb net wat hout gesprokkeld om voor de laatste keer een maaltijd te bereiden. Daarna zullen mijn zoon en ik sterven van de honger.’

Maar Elia zei tegen haar:

‘Wees maar niet bang. Maak die laatste maaltijd van u maar klaar, maar bak eerst wat brood voor mij. Daarna kunt u voor u en uw zoon wat klaarmaken. De HERE, de God van Israël, zegt namelijk dat altijd voldoende meel in de pot en olie in uw kruik zal zijn tot het moment dat de HERE weer regen laat vallen.’ Zij deed wat Elia had gezegd en met zijn drieën aten zij net zo lang van de voorraad meel en olie als nodig was.’ – 1 Koningen 17:13-15

Deze weduwe gaf alles wat zij had voor Gods zaak, en zette daarmee het leven van haar en haar zoon op het spel. Zij gaf haar leven en dat van haar zoon weg, maar God gaf het terug! Dit was iets groots wat God voor die weduwe deed.

Maar vergeet niet: voordat God iets groots voor haar deed, deed die weduwe eerst iets groots voor God!

Dit brengt mij bij jou en mij vandaag

De levende God is niet veranderd! Hebreeën 13:8 zegt dat Hij Dezelfde is, gisteren, vandaag en voor altijd. Wat hij deed voor David, Abraham, Esther, Elia en vele anderen, wil Hij vandaag ook voor jou doen. Door de hele Bijbel heen lees je dat mannen en vrouwen, jongens en meisjes, grote dingen van God ontvingen. Maar niet voordat zij iets groots voor God hadden gedaan. Gods principe hierin is niet veranderd. Wil jij vandaag dat de levende God iets GROOTS voor jou doet?

Dan vraag ik mezelf af of jij vandaag hetzelfde voor Hem wilt doen.

De waarde van één ziel
Heb jij je wel eens afgevraagd wat de waarde is van ÉÉN ZIEL? Heb jij je ook wel eens afgevraagd wat de gevolgen zijn als ÉÉN ZIEL niet gered wordt? Als namelijk één gezinslid tot bekering komt, komt vaak het hele gezin of komen meerdere leden van dat gezin tot bekering. Als het hele gezin zich bekeert, dan komen daardoor andere familieleden tot bekering. Als familieleden zich bekeren, dan komen die gezinnen ook weer tot bekering. Enz. Enz. Enz.!

ANDERSOM werkt het precies hetzelfde! Het effect in de kerk van ÉÉN ZIEL die niet gered wordt, heeft hetzelfde effect als in de zakenwereld EEN DEAL niet gesloten wordt. Wat gebeurt er als EEN DEAL niet doorgaat? Dan lijdt de eigenaar verlies. Doordat de eigenaar verlies lijdt, lijden ook de werknemers verlies. Als de werknemers verlies lijden, lijden ook hun gezinnen verlies. En als hun gezinnen verlies lijden, lijden ook hun familieleden verlies. Enz. Enz. Enz.!

Wat als ik vandaag zou stoppen met:

Wat als ik stop met alle zendings- en evangelisatieactiviteiten en mijn broer, John T.L. Maasbach, er niet meer op uit stuur naar verre landen als: Brazilië, Filipijnen, Cuba, Pakistan, India, Afrika enz.? Wat als ik zelf zou stoppen met het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus? Wat als de familie Maasbach zou stoppen? Wat denk je dat er in de wereld zou gebeuren als die ENE ZIEL niet meer gered wordt?

De levende God heeft mij, mijn gezin en de hele familie Maasbach geroepen, apart gezet. God heeft ons de opdracht gegeven om de mensen in Nederland en de hele wereld te vertellen dat ze het met God weer in orde kunnen maken. Dat God hen liefheeft en een wonder voor hen wil doen. Dit doen we al meer dan 60 jaar!

Het wonderlijke getuigenis van de familie Maasbach is dat ALLE kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen – niet één uitgezonderd – door genade God liefhebben en in gehoorzaamheid het evangelie van Jezus Christus uitdragen. Dit doen wij met alle mogelijke (moderne) middelen die er bestaan!

Maar zonder de hulp, steun, liefde en offers van al onze vrienden en partners is dit niet mogelijk. Wij zijn ons er heel erg van bewust dat God jou aan onze zijde heeft gegeven om ons te helpen het grote werk te volbrengen.

Wil jij vandaag iets groots voor God doen?
Ben jij bereid om mij te helpen met maar 33 cent per dag om de geweldige boodschap van het evangelie van Jezus Christus wereldwijd te blijven verspreiden? 33 cent per dag is maar één kopje koffie per week! 33 cent per dag is iets wat de meeste mensen in ons Nederland niet eens zullen missen!

Als 33 cent per dag zou betekenen dat je niets meer te eten zou hebben, geen onderdak meer hebt en moet lijden, dan zou ik het beslist niet vragen! Ik geloof dat als jij mij helpt met maar 33 cent per dag om het evangelie te verspreiden, jij iets groots voor God doet, waardoor Hij iets groots voor jou kan doen.

Door maar 33 cent per dag te investeren in het zendingswerk, stuur je ons in jouw plaats om de grote opdracht te vervullen. We moeten de mensen in de wereld bereiken met het goede nieuws dat God ALLE mensen liefheeft. Dat er redding, bevrijding en genezing is in de wonderbare naam van Jezus Christus van Nazareth.

Ik wil mij beslist niet vergelijken met de grote Godsmannen en -vrouwen uit de Bijbel. Maar het is een feit dat het werk dat de levende God aan mij heeft gegeven, mij helemaal opeist. Dat doet het al 40 jaar, maar vooral de laatste 20 jaar dat ik leiding geef aan het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Ik voel dat ik mijn leven geef en heb gegeven, net als David, Abraham, Esther, Elia en de weduwe! Wil jij 33 cent per dag voor de zending geven, zodat ik hiermee kan doorgaan?

Als je ‘JA’ zegt en mij wilt helpen met 33 cent per dag, klik dan hier. Hier kan je zelf een gift overmaken of de Stichting Johan Maasbach Wereldzending machtigen om eenmalig of elke maand TIEN EURO van je rekening af te schrijven. (33 cent per dag komt neer op gemiddeld 10 euro per maand.)

Er is vandaag een grote geestelijke hongersnood in Nederland, Europa en de wereld. Mensen zijn in nood. Jij en ik kunnen samen met God in deze hongersnood voorzien. Samen kunnen wij hen bereiken met de liefde van God en hun vertellen dat ze het nu met God in orde kunnen maken.

Dit is GODS WERK en jij kunt daaraan deelhebben met maar 33 cent per dag! Als jij trouw JOUW DEEL doet, zal ik trouw MIJN DEEL doen. En als WIJ trouw ONS deel doen, zal God trouw ZIJN DEEL doen. Zo zal de levende God voorzien in AL onze noden naar Zijn rijkdom in Christus Jezus. In goede tijden én slechte tijden!

In geloof en liefde,

Stichting Johan Maasbach Wereldzending

David Maasbach

Tags: