Hoe vind ik echte liefde?

Ieder mens heeft liefde nodig. Wij zijn gemaakt om lief te hebben en liefde te ontvangen. Dit is heel logisch, want wij zijn door God gemaakt en God IS liefde. Liefde tussen man en vrouw, ouders en kinderen, broers en zussen, is nodig om relaties goed te houden.

Liefde is meer dan een gevoel, hoewel het gevoel er zeker wel mee te maken heeft. 1 Korinthiërs 13 vertelt ons wat volmaakte liefde is:

‘De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand.’
– 1 Korinthiërs 13:4-7

Echte liefde houdt stand en laat een ander niet in de steek, ook als deze persoon in moeilijkheden is of zich misdraagt.

Velen komen liefde tekort
Veel mensen voelen zich niet geliefd en proberen het leven op een andere manier inhoud te geven. Velen hebben moeite om liefde te geven en zijn gefrustreerd, omdat ze vroeger weinig of geen liefde ontvingen.

Sommigen uiten hun frustraties in geweld. Anderen lijden aan depressies, omdat ze zich eenzaam voelen. Velen zijn door gebrek aan liefde niet in staat om een relatie op te bouwen die op wederzijdse liefde gebaseerd is. Alleenstaanden hunkeren vaak naar liefde en vriendschap van een partner.

Liefde onder elkaar
Helaas ontbreekt het ook veel christenen aan liefde. Hoe kunnen wij ooit over Gods liefde vertellen als wij vol kritiek en jaloezie zijn tegenover onze broeder en zuster, voorganger of wie dan ook? God heeft iedereen een mate van liefde gegeven. Maar het is aan ons wat we ermee doen. We kunnen deze liefde in een hoekje van ons hart laten liggen, of haar ontwikkelen en uitdragen.

Ware liefde zal niet de fouten en tekortkomingen van anderen openbaren, maar ze juist bedekken. Als we God in ons hebben, zullen we niet alleen hen liefhebben die ons liefhebben. We zullen zelfs onze vijanden liefhebben. Jezus zou niet zeggen: ‘Heb je vijanden lief’ als dat niet mogelijk was!

Liefde tussen man en vrouw
Velen verwarren verliefdheid met liefde, waardoor een groot aantal huwelijken strandt. Wanneer de relatie tussen man en vrouw op echte liefde gefundeerd is, zullen zij verdraagzaam en geduldig zijn en niet jaloers en egoïstisch. Liefde geeft. Liefde is niet alleen zeggen: ‘Ik hou van je’; het is ook het laten zien van die liefde.

Verboden liefde
Denk aan Simson en Delila en David en Batseba. Als men toegeeft aan liefde die de Bijbel ons verbiedt, dan zal men ook de gevolgen hiervan dragen. Het is geen zuivere, maar vernietigende liefde die de levens van mensen verwoesten.

Hoe ontvangen wij liefde?
Men oogst wat men zaait. Dus als je liefde zaait, zul je zeker liefde oogsten! Liefde kan verstikt worden doordat er allerlei dingen in het hart zijn die er niet zouden moeten zijn. Denk hierbij aan bitterheid, jaloezie, haat, gierigheid, bezorgdheid enzovoort. Doe deze dingen weg uit je leven en ‘blijf in Jezus’. Dan zal Hij je altijd hierbij helpen.

‘Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.’ – Galaten 5:22

Galaten 5 leert ons dat als wij door de Geest wandelen (dit betekent: doen wat Hij zegt), de vrucht van de Geest (waaronder liefde) zichtbaar wordt in ons leven.

God is liefde
Wij zijn zo belangrijk in Gods ogen, dat Hij Zijn enige Zoon gaf om voor ons te sterven. Hij had ons zelfs lief toen wij Hem ongehoorzaam waren en ons van Hem afkeerden. God heeft iedereen lief; wie we ook zijn en wat we ook doen.

Als wij fouten maken, heeft Hij ons nog steeds lief. Zelfs als wij Hem verdriet doen, dan nog houdt Hij van ons. God houdt zelfs van ons, als wij Hem niet zoeken. God blijft ons liefhebben. Richt je hart op God en geef Hem de ruimte, zodat Hij je kan vullen met Zijn liefde.

Lees ook: ‘Vaders liefdesbrief’

Tags:
Next Post

NEWGEN MESSAGE: Christiaan Nelemans