Hoe word ik een geloofsheld?

We hebben geloof nodig om van God te kunnen ontvangen. Wat is geloof precies? En hoe worden we een man of vrouw van geloof?

In de Bijbel lezen we duidelijk wat ‘geloof’ is. Geloof is het aannemen van Gods Woord, zonder daarbij met je verstand te redeneren. De Bijbel zegt:

‘Geloof is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet.’ – Hebreeën 11:1

Als we in geloof bidden, zullen we doen wat Jezus heeft gezegd:

‘Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt.’
– Marcus 11:24

Geloof is dus beslist nodig om te kunnen ontvangen. Geloof is de basis van iedere handeling en ieder werk van God in ons leven. Met andere woorden: als we geloven, kan God in en door ons leven handelen en werken zoals Hij dit wil.

Wat geloof kan uitwerken
Als we Hebreeën 11 lezen, het hoofdstuk van de geloofshelden, dan zien we wat geloof in het leven van deze mensen uitwerkte:

➊ Door het geloof deden ze een groot werk voor God.
➋ Door het geloof was God blij met hen.
➌ Door het geloof konden ze het lijden doorstaan dat God toestond.
➍ Door het geloof hebben zij koninkrijken onderworpen, rechtvaardig geregeerd en kregen zij wat God hun had beloofd.
➎ Door het geloof hebben ze de muil van leeuwen toegesloten.
➏ Door het geloof had het vuur geen vat op hen, zijn ze aan het zwaard ontsnapt, kregen kracht toen ze zwak waren, werden sterk in de oorlog en deden vijandige legers terugkeren.

God wil ook ons, als we in Hem geloven en Hem helemaal vertrouwen, de bekwaamheid geven om grote werken te doen. Er is nu een nieuwe generatie die uitgedaagd wordt om moedige daden voor Hem te doen.

Getuigen van Jezus
De geloofshelden overwonnen door het woord van hun getuigenis. Het is belangrijk dat we getuigen. We moeten de wereld laten weten wie Jezus is! Hoe ­moeten ze het weten, als we het hun niet vertellen? Hoe staat het met onze straat, onze stad, ons land?

Hebben we geloof dat we zielen voor Jezus kunnen winnen? Hebben wij al het mogelijke gedaan om het goede nieuws van Jezus Christus te brengen? God zal altijd deuren openen om Zijn licht te laten schijnen in de duisternis. Verlangen wij ernaar om van Hem te getuigen? De Heilige Geest zal ons helpen om mensen over Jezus te vertellen.

De geur van Jezus
De geloofshelden behaagden God. Ook wij zijn op aarde om een lieflijke geur van Jezus te verspreiden. Als we willen dat God blij met ons is, kunnen we niet doen wat we zelf willen. Soms is het nodig dat we iets wat ons te veel in beslag neemt, opgeven en ons richten naar Zijn wil. Dat kan televisie zijn, internet, hobby’s, sport enzovoort.


We moeten dagelijks leren gehoorzamen aan Zijn Woord. En als de geloofshelden het konden, kunnen wij het ook. Hoe geweldig is het dat de Heilige Geest ons hierbij wil helpen. We hoeven niet in eigen kracht te staan.

Door het geloof kunnen we door het water en door het vuur gaan. Want God heeft gezegd: ‘Ik ben de Here, jouw God, die jou niet in de steek zal laten.’ Geloof dit! Niets en niemand kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Jezus.

Dit artikel is geschreven door Willy Maasbach, vrouw van wijlen evangelist Johan Maasbach, medeoprichter van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Ze is al voor vele jaren een voorbidder. Haar geloofservaringen zijn een inspiratie en bemoediging voor velen.

Tags:
Next Post

Dit is mijn wonder: Marga