Boodschap - Hoe word je een christen

Hoe word je een Christen?

Mooie cadeaus, een prachtig versierde boom, uitgebreide kerstdiners, gezelligheid met familie en vrienden… Waar draait het nu echt om bij het kerstfeest? Het gaat allemaal om Gods liefde voor jou persoonlijk. Hij houdt van JOU!

De mooiste cadeaus ooit
God heeft Zijn liefde voor jou laten zien door Jezus geboren te laten worden op aarde. Dit vieren we met het kerstfeest. God Zelf werd als een baby geboren en leefde als mens. Hij stierf aan een kruis en stond op uit de dood. Door Jezus’ dood biedt God jou het mooiste cadeau ooit aan: vergeving van zonden! En door Zijn opstanding geeft Hij nog een ander mooi cadeau: de belofte van eeuwig leven.

Jezus stierf en stond op uit de dood voor de hele wereld. Maar dit deed Hij ook voor jou persoonlijk! Christen worden is iets persoonlijks. Jij moet zelf de keuze maken. De enige manier om een persoonlijke relatie met Jezus te krijgen, is Zijn cadeau van vergeving en eeuwig leven aannemen.

God heeft Zijn liefde bewezen
‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

God houdt van jou en van elk mens. Hij wil jou blij en gelukkig maken en jouw leven compleet maken. Hij biedt jou niet alleen een overvloedig leven op aarde aan, maar een eeuwig leven met Hem!

De mens maakt fouten
‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.’ – Romeinen 3:23

Het gezegde: ‘Ik ben ook maar een mens; niemand is perfect’ is Bijbels. Wanneer we deze waarheid erkennen, begrijpen we dat we gescheiden zijn van God. Want God is heilig.

Zonde brengt straf
‘De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’ – Romeinen 6:23

Als we in zonde blijven leven, zullen we geestelijk sterven. Dit betekent dat we voor eeuwig van God gescheiden zijn. Maar er is een alternatief: Gods cadeaus van vergeving van zonde en eeuwig leven persoonlijk aannemen.

Jezus heeft de straf betaald
‘God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ – Romeinen 5:8

Misschien denk je dat je een ‘goed’ leven moet leiden en goede daden moet doen voordat God van jou kan houden. Maar dit is niet waar. God houdt van jou, ondanks jouw fouten. Hij stuurde Jezus om in jouw plaats te sterven. Hij wil zo graag een relatie met jou hebben, dat Jezus de straf voor jouw zonden heeft betaald.

Redding is een vrije gift!
‘Door jouw geloof in Hem ben je gered en dat komt door Zijn genade. Dat is niet jouw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.’ – Efeziërs 2:8-9


Genade betekent een onverdiende gunst. In Zijn genade biedt God jou aan wat jij nooit uit jezelf kon doen. Gods gift aan jou is gratis. Voor een cadeau hoef je en kun je niet werken. Alles wat je hoeft te doen, is het aannemen. Geloof met heel je hart dat Jezus Christus voor jou is gestorven. Door in Hem te geloven, ontvang je vergeving van zonde en eeuwig leven.

We moeten Jezus aannemen
‘Allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.’ – Johannes 1:12

Wanneer je Jezus aanneemt en wat Hij voor jou gedaan heeft, word je een kind van God. Stel je voor: Jezus staat aan de deur van jouw leven en klopt. Hij wacht totdat jij Hem binnenlaat in jouw leven.

Jij kan Jezus nu uitnodigen in jouw leven door het speciale kerstgebed met mij mee te bidden.

Speciaal kerstgebed

‘Here God, ik dank U voor het geweldige kerstfeest. Ik geloof dat Jezus ook voor mij naar deze aarde is gekomen. Ik weet dat ik een zondaar ben. Ik heb Uw vergeving nodig. Dank U, Here Jezus, dat U in mijn plaats stierf, om de straf voor al mijn fouten te betalen. Ik geloof ook dat U bent opgestaan uit de dood. Ik neem U nu aan als mijn Redder en nodig U uit om in mijn leven te komen. Help mij om vanaf nu voor U te leven. Ik bid dit in de naam van Jezus. Amen.’

Tags: