Holland Wonder 1958 DEEL 1

In 1958 vond de grootste geestelijke opwekking plaats die Nederland ooit heeft meegemaakt. Op het Malieveld in Den Haag en op het Bodenterrein in Groningen ‘kwam de hemel naar beneden’. God gebruikte hiervoor de Amerikaanse evangelist T.L. Osborn, en zijn vertaler Johan Maasbach. Lees in deze serie van 2 artikelen hoe Nederland door deze opwekking op zijn geestelijk fundament werd geschud.

Pinksteren in Nederland
De boodschap van die evangelist Osborn bracht, ging vooral over redding en genezing. Deze genezingsbedieningsgolf was het gevolg van de bijzondere uitstorting van de Heilige Geest in de Azusa Street aan het begin van de 20ste eeuw.

In diezelfde tijd waren er ook in Nederland christenen die zich erg zorgen maakten over de geestelijke toestand van hun land. Ze begonnen God te zoeken voor een nieuwe uitstorting van de Geest. Ze gingen bidden en bestudeerden de Bijbel en ontdekten dat alleen door de doop met de Heilige Geest er een verandering kon komen.

Ondertussen hoorde men uit Engeland en de Verenigde Staten over wonderlijke uitstortingen van de Heilige Geest in deze en andere landen. Niet alleen ontvingen velen de doop met de Heilige Geest, maar ook het spreken in tongen, het spreken in vreemde talen en andere gaven van de Geest. Ook in Nederland ging men verwachten diezelfde Bijbelse tekenen te ontvangen. Door deze berichten en door contacten, ervoeren ze dat God hun gebeden snel zou verhoren.

Het gebeurde niet lang daarna dat de vrouw van Gerrit Polman, vroegere officier van het Leger des Heils, in 1908 als eerste de Heilige Geest ontving. In de gemeente volgde een geestelijke doorbraak. De eerste druppels van de ‘Late Regen’ waren gevallen.

Niet lang daarna ontstonden ook andere Pinkstergemeenten. In Haarlem, op Terschelling, Delfzijl, Sneek, Zwolle, Meppel, Harlingen, Heerlen, Den Haag en Rotterdam ontstonden gemeenten. Amsterdam was nog steeds het ontmoetingspunt voor conferenties.

De Pinksterbeweging stond en staat nog steeds bekend om de zendingsdrang. Al snel werden ook uit Nederland zendelingen gestuurd, tot zelfs in China. Maar ook broeders uit andere landen kwamen de Pinksterbeweging hier in Nederland versterken.

Na de soevereiniteitsopdracht aan Indonesië in 1949 kwamen tienduizenden Indische Nederlanders naar Nederland. Deze werden over heel Nederland verspreid. Onder hen waren veel Pinkstergelovigen. Wij denken onder anderen aan ‘Moesje Alt’, een van de leidende figuren in de evangelieverspreiding in toenmalig Nederlands-Indië.

Door hun komst werd de Nederlandse Pinksterbeweging versterkt en uitgebreid. Het aantal Pinksterchristenen in Nederland zal niet boven de 10.000 zijn geweest, voordat T.L. Osborn kwam. Ook ontstonden er veel gemeenten door de beweging ‘Stromen van kracht’, opgericht door de charismatische leider Karel Hoekendijk. Ook zij telden duizenden leden.

Zolang ‘Pinksteren’ bestond, vonden er genezingen plaats. Maar in de jaren 50 begonnen veel opwekkingspredikers de genezingsboodschap uit te dragen. T.L. Osborn was van hen wel een van de bekendste. Hij trok honderdduizenden mensen in grote campagnes over de hele wereld.

Nederland was toen al bekend met massale bijeenkomsten door Billy Graham in stadions in Rotterdam en Amsterdam. De Pinksterbeweging en de genezingspredikers die toen al in Nederland waren geweest, hadden door de jaren heen veel tegenstand ervaren, vooral ook uit kerkelijke hoek. Maar toen men dacht dat T.L. Osborn net zo’n soort prediker was als Billy Graham, was er bij de voorbereidingen weinig tegenstand.

De komst van T.L. Osborn was een verhoring op het gebed van veel gelovigen die baden voor een opwekking. Ook Johan Maasbach had jaren daarvoor al visioenen gehad van menigten die luisterden naar de evangelieboodschap. Hij wist door de Geest van God dat er iets stond te gebeuren.

Osborn campagnes
T.L. Osborn kwam naar Nederland en organiseerde, voordat hij massa-samenkomsten zou houden, eerst een paar voorbereidende diensten. Onder andere één dienst voor voorgangers en één voor alle werkers, voorgangers en hun naaste medewerkers. Hij gaf op die avonden vooral instructies over het soort reclame dat ze moesten maken en hoe men zoveel mogelijk mensen bij elkaar kon krijgen.

Tijdens één van deze bijeenkomsten werden er ook verschillende vertalers uitgeprobeerd. Voor een succesvolle campagne is het belangrijk om als vertaler één van geest te zijn met de spreker. Door een wonder leidde God T.L. Osborn om Johan Maasbach aan te stellen als zijn vertaler. (Hoe dit precies gebeurde, kun je lezen in de autobiografie van Johan Maasbach: ‘Erfenis van geloof’.)

De grootste reclame voor de campagnes kwam door een tv-uitzending van een campagne van T.L. Osborn in Luik, die werd uitgezonden door de NCRV (in die tijd waren er maar 2 zenders: Nederland 1 en 2). Een deel van de uitzending bestond uit getuigenissen van genezingen. De uitzending sloeg in als een bom. Alle dagbladen waren de volgende dag vol lof over het programma. De NCRV had het er maar druk mee om alle telefoontjes te beantwoorden met de vraag waar en wanneer de campagne gehouden werd.

Campagne op het Malieveld
Op de eerste avond op het Malieveld in Den Haag waren 40.000 mensen aanwezig. Er was een eenvoudig houten podium gebouwd met een groot spandoek waarop stond: ‘JEZUS CHRISTUS IS GISTEREN EN HEDEN DEZELFDE’ (Hebreeën 13:8). Natuurlijk waren de Pinkstermensen van alle kanten van Nederland gekomen. Maar er waren ook veel gelovigen van andere kerken, en ook veel niet-gelovigen. Met bussen tegelijk kwamen ze aan.

Eerst werd het bekende lied gezongen: ‘Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht, voor elk die wonderen van Hem verwacht. Na een kort gebed kwamen daarna meteen evangelist Osborn en Maasbach naar de microfoon. Zij stonden daar als één man. Onder de zalving van de Heilige Geest spraken zij tot een, voor Nederlandse begrippen, enorm grote menigte.

Osborn maakte duidelijk dat hij niet genas, maar dat Jezus de Heelmeester is. Eerst deed hij de uitnodiging om Jezus aan te nemen en het zondaarsgebed te bidden. Bijna de hele menigte bad dit gebed mee. Daarna begon hij voor de zieken te bidden. Op de eerste avond bad Osborn alleen voor mensen die doof waren aan één oor.

Hij wist uit ervaring dat dit het geloof van de mensen zou opbouwen. Ook wist hij dat mensen die helemaal doof waren, zijn prediking niet of onvoldoende hadden kunnen volgen. Na het gebed bestrafte hij, net zoals Jezus had gedaan, de dove geesten. De mensen hielden hun adem in. Zou het waar zijn? Doet God ook vandaag nog wonderen?

Er ging een zucht van opluchting door de menigte toen men zag dat de eersten zich bij het podium meldden. Ze vertelden dat ze door God genezen waren. Zeker zo’n 40 à 50 mensen lieten met stralende gezichten weten dat ze weer met beide oren konden horen. Er was iemand die al 60 jaar doof was aan één oor, maar nu kon hij horen aan beide oren! Wat een feest!

De volgende dag, zaterdag, stroomden er nog meer mensen naar het Malieveld. Het weer was eerst goed, maar al snel kwamen er donkere wolken opzetten. 3 uur lang regende het. Maar de luisteraars, waarvan de meesten gekleed waren in een regenjas, bleven staan. Ze wilden niets missen van het Woord en het gebed voor genezing.

Velen herinnerden zich jaren later nog waarover de boodschap die avond ging. Osborn preekte uit Jesaja 55:10-11:

‘Zoals de regen en de sneeuw vanuit de hemel naar beneden komen en op de grond blijven liggen om de aarde water te geven, het koren te laten groeien, zaad voor de boer en eten voor de hongerigen te produceren, zo is Mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat Ik wil en bereikt datgene waarvoor Ik het wegstuur.’

Osborn bad die avond tot God en zei dat niemand zelfs maar een verkoudheid zou oplopen. Dat maakte grote indruk. Zover bekend is dat ook zo gebeurd. Nadat Osborn bad voor de zieken, werden juist op die avond heel veel mensen genezen van allerlei ziekten en kwalen.

De belangstelling nam met iedere samenkomst toe tot wel 100.000 mensen in één dienst. 10 dagen ging het zo door. Gods Geest was machtig aan het werk. Velen, zelfs totaal ongelovigen, zagen visioenen van Jezus die Zijn zegenende handen over de menigte uitstrekte.

Ontelbaar veel mensen vulden na iedere samenkomst het podium en vertelden over de wonderlijke genezingen die ze hadden meegemaakt. Stokken en krukken werden op het podium gegooid en achtergelaten. Mensen die invalide waren geweest, renden over het podium. Doven hoorden, blinde ogen gingen open. Ziekten als MS, tumoren, hartproblemen enzovoorts verdwenen. ‘De wolk van getuigen’ werd alleen maar groter.

Tegenstand
Maar er was ook tegenstand. In het begin schreef de pers positief, maar later begon de kerkelijke pers zich tegen de campagne te verzetten. Daarna begonnen ook artsen de genezingsmethoden van Osborn te veroordelen. Omdat er natuurlijk ook mensen waren die niet genezen werden. En velen zouden teleurgesteld zijn.

Niets was minder waar: zij die naar de campagne waren geweest, waren vol dankbaarheid aan God. Het maakte niet uit of ze wel of niet genezen waren. Al die kritiek heeft geen negatieve invloed gehad op de campagne op het Malieveld. De campagne was niet meer te stoppen.

Maar in Groningen was er vanaf het begin kritiek. Predikanten veroordeelden de campagne al van tevoren en riepen hun leden op om er niet naartoe te gaan. Bij de ingang werden er flyers tegen de campagne uitgedeeld. Op een avond werd de geluidsversterker uitgezet.

Dit zou namelijk voor overlast zorgen voor een gereformeerde dienst die dicht bij het veld gehouden werd. Toch kwamen er tienduizenden mensen naar het Bodenterrein. Elke avond getuigden mensen over hun genezing. Ook na de campagne bleven er telefoontjes en brieven binnenkomen.

Evangelist Osborn ging na de campagnes weer zijn weg, maar de opwekking in Nederland bleef onverminderd doorgaan.

Tags:
Next Post

Het verhaal van Lovel