Holland-Wonder

Holland Wonder 1958 DEEL 2

In 1958 vond op het Malieveld in Den Haag en op het Bodenterrein in Groningen de grootste geestelijke opwekking plaats die Nederland ooit heeft meegemaakt. God gebruikte hiervoor de Amerikaanse evangelist T.L. Osborn met zijn vertaler Johan Maasbach. In het vorige deel werd de campagne in Den Haag en Groningen beschreven. In dit deel lees je over de impact die de campagne op ons land had.

Na de campagne
Pas na de Osborncampagne werd duidelijk hoe belangrijk het was dat T.L. Osborn Johan Maasbach koos om zijn vertaler te zijn. Terugkomend van deze geweldige dagen als ‘het mondstuk’ van Osborn, ging Johan Maasbach weer aan het werk om in het onderhoud van zijn gezin en evangelisatiewerk te voorzien. Gelukkig had hij, als zelfstandig ondernemer, al die dagen vrij kunnen nemen.

De gemeente in Gouda, die hij samen met zijn vrouw al in 1954 was begonnen, bloeide. Maar deze gemeente kon nog niet in hun onderhoud voorzien. Wel nam, vooral door de Osborncampagne, het aantal bezoekers snel toe. Het appartement boven de kerkzaal, waar familie Maasbach woonde, veranderde in een kantoor en het gezin verhuisde naar een flatwoning.

Voor de campagne had een gemeentelid – Gerie van der Dussen – haar baan op een kantoor opgezegd om fulltime te komen helpen in het zendingswerk. God had dit van tevoren zo geleid, want er was een enorme hoeveelheid werk op komst.

Heel snel na de campagne werd Johan Maasbach opgebeld of hij een campagne wilde houden in Dordrecht. Een broeder had een zaaltje gehuurd, maar dat bleek veel te klein te zijn. Johan Maasbach kon alleen via een achterdeurtje het podium bereiken.

De volgende dag werd een grotere zaal gehuurd. De week daarop werd de Kunstmin, een concertzaal in Dordrecht, afgehuurd. Op die avonden kwamen velen – vaak onder tranen – tot het geloof in Jezus. En zoals in zo veel andere plaatsen, moesten de pasbekeerden worden opgevangen. Wekelijks werd er een samenkomst georganiseerd, en het gevolg was dat de gemeenten groeiden.

God deed in iedere dienst wonderen van redding. Er vonden veel genezingen vonden plaats en mensen werden vervuld met de Heilige Geest. Ook werden er grote ‘doopfeesten’ gehouden in het Sportfondsenbad. Later werden er door het hele land zulke campagnes gehouden. Ook in Den Haag werd een groot concertgebouw voor 5 dagen afgehuurd, waar duizenden bezoekers op afkwamen.

Deze campagnes werden overal gehouden. En als de nood er was, werden er gemeentes gesticht of werd dat door de plaatselijke broeder gedaan. Gods Geest werkte overal machtig. Het is onmogelijk om alle steden en dorpen op te noemen waar Johan Maasbach campagnes hield.

De oogst in Nederland was groot. Veel buitenlandse evangelisten en predikers stroomden naar ons land en waren verbaasd over de beweging van Gods Geest, de geest van opwekking in Nederland. Johan Maasbach trok ook verder en hield in tientallen landen grote campagnes. Elk jaar bezocht hij onder andere Indonesië, waar hij in grote campagnes wel tienduizenden bezoekers trok.

Dit artikel gaat over ons land. In heel Nederland was de Geest van opwekking nog lang bezig. Een geestelijke kernexplosie was op het Malieveld tot ontploffing gebracht, maar de wolk bleef daarna nog jarenlang over ons land hangen. Door de Heilige Geest kwamen er verschillende bewegingen tot stand. Er werden vele campagnes gehouden in Nederland en België en er ontstonden verschillende zendingswerken.

Evangelist Johan Maasbach is inmiddels al bij de Here. Intussen is het werk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending, nu onder de leiding van David en Regina Maasbach, uitgegroeid tot een toonaangevend, wereldwijd zendingswerk dat voor velen tot inspiratie is, met vele takken van arbeid.

We denken aan de vele zendingsconferenties en campagnes in verschillende landen, de Bijbelscholen in vele landen wereldwijd. We denken aan de lectuurverspreiding, zoals flyers, NIEUW LEVEN magazines en geloofsopbouwende boeken. We denken ook aan het wereldwijde gebedsnetwerk (Global Prayer Network). En natuurlijk niet te vergeten de dagelijkse uitzendingen op Family7 en Maasbach Radio, met non-stop bemoedigende muziek en preken. Kortom, het is eigenlijk te veel om op te noemen!

De krachtige bediening van Johan Maasbach, maar ook die van zijn zoons David en John T.L. Maasbach, heeft ontelbare mensen in Nederland en over de hele wereld bemoedigd en veranderd. Door de jaren heen heeft God het zendingswerk van de Johan Maasbach Wereldzending gezegend en Zijn woord bevestigd. Met Jozua kunnen we zeggen dat ‘niet één van alle goede beloften die de Here, onze God, ons gegeven heeft, onvervuld is gebleven’ (Jozua 23:14, NBG).

Tags: