Ik ben een christen. Wat nu? DEEL 1

Je bent een christen geworden. Welkom in Gods familie! Nu je in Jezus Christus gelooft, ben je ‘een kind van God’ en hoor je bij een nieuwe familie. Het doel van deze familie is om God te dienen en mensen lief te hebben.

Sommige mensen denken dat christen zijn betekent dat je je aan een waslijst van regels moet houden. Maar in werkelijkheid betekent het een relatie tussen een liefhebbende God en Zijn geliefde kinderen (Romeinen 5:6-11). In deze serie worden de meest voorkomende vragen beantwoord die christenen hebben. In dit deel gaan we het hebben over redding, zonde en vergeving.

Hoe weet ik zeker dat ik gered ben?
De Bijbel zegt dat je:

A) moet toegeven dat je gezondigd hebt (Romeinen 3:23; 6:23; 1 Johannes 1:10)
B) in Jezus moet geloven (Johannes 1:12)
C) moet uitspreken dat Jezus Heer is (Romeinen 10:9; Efeziërs 2:8-9)

Zoek naar bewijs van verandering
God noemt jou nu Zijn kind. Hij heeft Zijn Geest gegeven om binnen in jou te werken (Johannes 1:12; 14:25-26). Als volgeling van Jezus moet je je focussen op je vooruitgang en niet perfectie (1 Johannes 2:3-10). Wanneer je ontmoedigd wordt door twijfels en fouten, onthoud dan dat groeien een proces is. God heeft een plan met je en Hij zal het niet opgeven. God heeft beloofd je te helpen jezelf te verbeteren (Filippenzen 1:6).

Kan God mij vergeven?
God belooft dat Hij je zal vergeven. De Bijbel zegt:

‘Als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan.’ – 1 Johannes 1:9

Jezus vertelde eens Zijn discipelen een verhaal, waarin Hij hen waarschuwde dat mensen die denken dat ze goed genoeg zijn voor God, in groter geestelijk gevaar zijn dan nederige mensen die inzien dat ze onwaardig zijn en om vergeving vragen (Lucas 18:9-14).

Belijd je zonden en vergeef anderen
Wanneer jij anderen onrecht hebt aangedaan, moet je hen om vergeving vragen en proberen om het goed te maken. Wanneer anderen jou onrecht aandoen, wil God dat jij hen vergeeft. Niet omdat ze het verdienen, maar uit dankbaarheid voor de vergeving die jij van God hebt gekregen (Colossenzen 3:13).

Wat als ik zondig?
Word niet verrast door strijd en moeilijkheden; iedereen heeft die. Ook als christen heb je te maken met verleiding. Het goede nieuws is: wanneer je eenmaal hebt besloten om Jezus te volgen en je hebt het verlangen om Zijn wil te doen, zal God je helpen de verleiding te weerstaan (Romeinen 7:21-25).

God belooft je uitkomst om aan elk geestelijk gevaar te ontsnappen, wat er ook gebeurt.

‘De beproevingen die je hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw, Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen je niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat je ertegen opgewassen bent.’ – 1 Korinthiërs 10:13

Lees ook: ‘Ik ben een christen. Wat nu? DEEL 2’

Tags:
Next Post

Is muziek belangrijk?