Ik ben een christen. Wat nu? DEEL 4

Je bent een christen geworden. Welkom in Gods familie! Nu je in Jezus Christus gelooft, ben je ‘een kind van God’ en hoor je bij een nieuwe familie. Het doel van deze familie is om God te dienen en mensen lief te hebben. In deze serie beantwoorden we de meest voorkomende vragen van christenen. In dit deel gaan we het hebben over de geestelijke gaven, geven en getuigen.

Wat zijn talenten en geestelijke gaven?

God heeft iedereen gaven en talenten gegeven, ook voordat je tot bekering kwam en Jezus begon te volgen. De talenten die je hebt, kun je nu gebruiken tot eer van God. Soms ontwikkelt God ook talenten in je die je nog niet had om de gemeente te versterken.

Gaven | Elke gave is belangrijk en nodig in Gods Koninkrijk.Nu ontvang je als gelovige speciale gaven van Gods Geest om in Zijn Koninkrijk te helpen.

‘Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, want zo geef je de rijkdom van Gods genade aan elkaar door.’ – 1 Petrus 4:10

De Bijbel somt vele gaven op (Romeinen 12; 1 Korinthiërs 12; Efeziërs 4). Hoewel sommige gaven beter lijken dan andere, maakt de Bijbel duidelijk dat elke gave belangrijk en nodig is.

Waarom geven?

Op het moment dat je je leven aan Jezus gaf, nam je Zijn leven aan, die Hij voor jou heeft gegeven. Doordat je je leven hebt gegeven, behoor jij en alles wat je bezit aan Hem toe. God wil onze liefde en dankbaarheid, en dat laten we zien door te geven aan God.

Geven aan God laat zien dat we Jezus volgen en Hem op de eerste plaats hebben in ons leven. Geven heeft niet alleen te maken met je geld. Het kan ook zijn dat God vraagt of je je tijd wil investeren in Zijn Koninkrijk. Wanneer je met een blije houding geeft, zal God jou alles geven wat je nodig hebt.

‘Ieder moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Dwing niemand iets te geven, want dan doet hij het met tegenzin. God houdt ervan dat je met een blij hart geeft. God geeft Zijn genade in overvloed, zodat je niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen.’ – 2 Korinthiërs 9:7-8

Hoe deel ik het evangelie met anderen?

Begin met je levensstijl. Acties spreken luider dan woorden! Jezus zei dat men de christenen zal herkennen door hun liefde voor andere mensen (Johannes 13:35). Wees altijd voorbereid om over Jezus te praten. Je weet nooit wanneer je de mogelijkheid krijgt. Vertel wat God in jouw leven heeft gedaan. God belooft je te helpen.

Wanneer je ervoor kiest om Jezus te volgen, begin je aan een reis met hoge bergtoppen en zo nu en dan diepe valleien. Je bent op een reis waarvan de eindbestemming het eeuwige leven met God in de hemel is. Het goede nieuws is dat je niet alleen bent tijdens je reis. Terwijl je Jezus volgt, belooft Hij altijd bij je te zijn. Je hebt ook medereizigers naast je, die je helpen, je bemoedigen en zelfs helpen je last te dragen.

Lees ook: ‘Geven maakt blij!’

Tags:
Next Post

De vrucht van de Geest DEEL 3