Lifestyle - Ik heb een mening. Jij ook?

Ik heb een mening. Jij ook? – Godsdienstig of opnieuw geboren?

In de serie ‘Ik heb een mening! Jij ook?’ beantwoorden we een paar belangrijke vragen vanuit de Bijbel, het Woord van God. Vorige keer kregen we antwoord op de vraag: ‘Wat geloof jij?’ Deze keer de vraag: ‘Ben jij godsdienstig of een echt opnieuw geboren kind van God?’

Het is niet aan mij om te oordelen of jij wel of niet een echt kind van God bent. Ik kan niet in jouw hart kijken en zien of je Jezus hebt aangenomen als persoonlijke Redder. Het is mogelijk om jezelf en anderen in de maling te nemen, maar God kunnen we nooit voor de gek houden.

Dit kunnen we ook onbewust doen. Sommigen zijn ervan overtuigd dat ze ‘gered’ zijn, omdat ze religieus zijn of omdat ze bepaalde rituelen hebben gedaan. Maar er is een groot verschil of je religieus bent of een ‘nieuwe schepping’. De Bijbel zegt:

‘Het maakt geen enkel verschil of u besneden bent of niet. Waar het om gaat, is of God een nieuwe mens van u heeft gemaakt.’ – Galaten 6:15

In plaats van het woord ‘besneden’, kun je ook zeggen: alle dingen die mensen doen, waardoor ze denken gered te zijn. Sommigen denken bijvoorbeeld dat ze naar de hemel gaan, omdat ze gedoopt zijn of omdat ze communie hebben gedaan.

Er zijn dingen die wij in de kerk doen, die we lezen in Gods Woord, de Bijbel, in opdracht van God. Die dingen maken duidelijk en zeggen iets over wat we geloven. Maar die dingen op zichzelf zijn niet de reden van onze redding.

Gedoopt worden door onderdompeling is belangrijk, en het hoort helemaal bij het leven van een opnieuw geboren kind van God. Maar het gedoopt worden op zichzelf redt jou niet. Waar het om gaat, is of God een nieuw mens van jou heeft gemaakt.

Je kunt je om verschillende (dus ook foute) redenen laten dopen, terwijl je zelf een onveranderd mens bent gebleven. Of je denkt dat het doen van een ritueel je redt. Maar de Bijbel laat heel duidelijk zien dat niemand door (goede) werken gered is.

‘Zij begrijpen niet dat Christus gestorven is om het tussen God en hen goed te maken. In plaats daarvan proberen zij door goed te leven Gods gunst te winnen en voegen ze zich niet naar de manier waarop God dat zou willen.’ – Romeinen 10:3

‘Ik reken er niet meer op dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God, als wij maar in Hem geloven.’ – Filippenzen 3:9

Jezus zei tegen Nikodemus, een van de geestelijke leiders in Israël:

‘Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.’ ‘Opnieuw geboren?’ vroeg Nikodemus. ‘Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn moeders lichaam geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Toch is het zoals Ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt, kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort.’ – Johannes 3:3-6

Hoewel Nikodemus een geestelijke leider was, begreep hij er niets van. Hij vroeg: ‘Hoe gebeurt dit dan?’ Jezus gaf een mooi en duidelijk antwoord:

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld.’ – vers 16, 18

Je hoeft niet alles te begrijpen om opnieuw geboren te worden. God nodigt ons allemaal uit om Jezus aan te nemen. Hoe gaat het precies? Wat verandert er allemaal? En wat dan? Dit zijn geen verkeerde vragen. Toch kunnen deze vragen jou tegenhouden om simpelweg Jezus aan te nemen.

Vergeet niet dat je wedergeboorte niet je eindpunt is, maar juist het begin van je nieuwe leven. Zeg heel eenvoudig tegen God dat je gelooft dat Hij jouw Maker is. Dat je graag wilt dat Hij in jou komt wonen. Dat je Zijn leven wilt ontvangen en begrijpt dat je dit niet kunt krijgen door je eigen werken of rituelen.

En dat er niemand anders is die ons dit leven kan geven dan God, door wat Jezus Christus heeft gedaan aan het kruis. Jezus is in onze plaats gestorven en na drie dagen weer opgestaan. Hij leeft en zal altijd leven. En wij zullen leven door Hem.

Zo heeft God ons gered: door voor onze fouten te betalen met het leven van Zijn Zoon. Romeinen 10:9-10 zegt:

‘Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered.’

Als Jezus in je komt wonen, word je een nieuw mens (nieuwe schepping). 2 Korinthiërs 5:17 zegt:

‘Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’

Dit is zo anders dan religieus zijn en wat rituelen gedaan hebben. Als je Gods kind bent geworden, dan mag je God je hemelse Vader noemen. Hij gaat door jou heen leven, en dat is helemaal fantastisch! Wil je meer weten over de wedergeboorte, lees dan mijn boekje: Een nieuwe start. Dit kun je hier bestellen via theblessingfamilybookstore.nl.

John T.L. & Godelief

Tags: