Lifestyle - Ik heb een mening. Jij ook?

Ik heb een mening. Jij ook?: Hemel en hel

In de serie Ik heb een mening. Jij ook? beantwoorden we belangrijke vragen vanuit de Bijbel, het Woord van God. Vorige keer kregen we antwoord op de vraag: ‘Ben jij godsdienstig of een echt opnieuw geboren kind van God?’ Deze keer de vraag: ‘Hemel en hel: bestaan ze echt en wie gaat er naartoe?

Gelukkig mogen wij in dit land zeggen wat we geloven. Mensen kunnen luisteren naar wat zij interessant vinden. Ik denk dat velen dit artikel wel willen lezen. Vandaag wil ik je bemoedigen om de weg naar de hemel te zoeken.

Ik heb ook wat te zeggen over het einde van degenen die verloren gaan in de put van de hel. Beiden, hemel en hel, verdienen vandaag de aandacht. Ik smeek jou om na het lezen goed af te wegen of dit de waarheid van God is of niet. Als het de waarheid is, neem het aan en doe er iets mee. Zo niet, dan kun je het verwerpen. Maar als je deze woorden verwerpt, en het is Gods waarheid, dan doe je dit met gevaar voor je eigen ziel en de eeuwigheid.

De hemel
Eerst zal ik het hebben over dat wat fijn is om te horen: de hemel. God, die niet liegen kan, heeft ons een geweldige belofte gegeven. Hij spreekt over een geweldige plaats van rust. Een gouden stad waar vrede en rust is voor iedereen! Geen strijd en gedoe meer.

We zullen daar in goed gezelschap zijn. Daar vinden we alleen Gods kinderen, die door Jezus gered zijn. We zullen daar Abraham en David ontmoeten, en de vele andere helden en heldinnen uit de Bijbel. Ja, we zullen hen herkennen, leert de Bijbel.

Je geliefde opa en oma, papa of mama, die al gestorven zijn en die zo vol van Jezus waren. We zullen hen weer ontmoeten. De hemel zal geen kleine plaats zijn met maar een paar gelovigen. God spreekt over zo veel mensen in de hemel dat niemand kan tellen hoeveel!

Jezus zegt in de Bijbel:

‘Uit alle delen van de wereld zal een stroom van mensen het Koninkrijk van de hemelen binnengaan. Zij zullen met Abraham, Isaak en Jakob aan tafel zitten.’ – Mattheüs 8:11

Er zullen allerlei verschillende soorten mensen zijn. Niet alleen allerlei kleuren en culturen van verschillende landen, maar ook van verschillende achtergronden. Niet alleen degenen die in de kerk zijn geboren en opgegroeid. Maar ook mensen die alles hebben gedaan wat God verboden heeft, en door wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis, op tijd gered zijn voor de eeuwigheid, toen ze Hem om vergeving vroegen.

‘… Jezus Christus, die ons trouw de hele waarheid bekendmaakt. Hij is de eerste die uit de dood terugkwam en niet meer stierf. Hij is de heerser van alle koningen van de wereld. Alle lof en eer is voor Hem, die ons liefheeft en die onze zonden heeft afgewassen door Zijn bloed voor ons te geven. Hij heeft ons bijeengebracht in Zijn Koninkrijk en ons tot priesters van Zijn God en Vader gemaakt. Voor Hem is alle lof en eer! Hij regeert voor altijd en eeuwig! Amen.’ – Openbaring 1:5-6


We zullen daar een nieuw lichaam hebben, er zal geen verdriet en er zullen geen tranen meer zijn. Ook geen ziekte of pijn. Geen zonde of verleiding om te gaan zondigen, en dus ook geen angst meer voor straf.

De hel
Nu zal ik het hebben over die hartbrekende plaats: de hel. Dit zijn zware woorden voor mij om op te schrijven. Maar de waarheid moet verteld worden, ook al is zij ellendig en verschrikkelijk. Er zijn predikers die nooit over de hel willen praten.

Er zijn er zelfs die er niet meer in geloven. Sommigen hebben het over ‘die minder fijne plaats’. Als er brand is, fluister ik niet en verzin ik geen beschrijving die minder erg of angstig is. Ik zou het uitroepen als waarschuwing en redding voor de mensen: ‘Er is brand! Vuur! Maak dat je wegkomt, zorg dat je veilig bent!’ Zo moeten wij jongeren waarschuwen voor die verschrikkelijke plaats, de hel.

Jezus waarschuwt in de Bijbel:

‘Maar zij die in het Koninkrijk thuishoren, worden eruit gegooid, de duisternis in. Daar zullen ze huilen en knarsetanden.’ – Mattheüs 8:12

In een andere vertaling staat:

‘Zij zullen in de diepste duisternis worden gegooid. Daar zullen zij vergaan van wroeging en verdriet. En het Koninkrijk was nog wel voor hen bestemd!’

Wie zullen naar de hel gaan? Zij die de genade van God niet hebben aangenomen. Degenen die Jezus niet hebben en daardoor het ‘Eeuwige Leven’ niet ontvangen hebben. Het kan zijn dat zij godsdienstig zijn, en ouders hebben gehad die naar de kerk gingen en misschien gered waren. Maar zij hebben zelf nooit echt de wedergeboorte meegemaakt.

Misschien heeft jouw vader en/of moeder jou meegenomen naar de zondagsschool en heb je op hun knie de liedjes gehoord zoals: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’. Misschien hebben ze met je gebeden voor het eten, voor het slapengaan…

Maar jij hebt Gods genade nooit zelf aangenomen in je hart. Jij hebt niet de goede hoop dat je straks de heerlijke hemel mag binnengaan. Jij bent op weg naar de hel, zo snel als je voeten kunnen lopen. Je bent een verloren zoon of dochter, die zijn/haar eigen weg gaat.

Je vrienden of familie kunnen geen ladder voor jou uit de hemel laten zakken, zodat je daardoor toch naar binnen kunt klimmen. Er komt een dag en dan gaat de een naar de hemel en de ander naar de hel… voor eeuwig!

‘Die nacht zullen twee mensen in één bed slapen. De een zal worden meegenomen om bij Mij te zijn. De ander zal achterblijven. Twee vrouwen zullen samen in huis aan het werk zijn. De een zal worden meegenomen om bij Mij te zijn. De ander moet achterblijven. Twee mannen zullen op het land werken. De een zal worden meegenomen om bij Mij te zijn. De ander moet achterblijven.’ – Lucas 17:34-36

Wat gebeurt er met hen die achterblijven? Let op wat Jezus zegt: ‘Zij worden eruit gegooid.’ Je wordt genomen en, met handen en voeten gebonden, hang je boven de verschrikkelijke bodemloze put. Vandaar hoor je de verschrikkelijke kreten van hen die daar gepijnigd en gemarteld worden.

Ongekende angsten vervullen je en je botten smelten als kaarsvet. Van je kracht en wijsheid blijft niets over. Je smeekt om genade, maar het is te laat. Je wordt in de bodemloze put gegooid, waar je steeds maar dieper en dieper valt, zonder ooit een rustplaats te vinden.


De diepste duisternis. Geen licht, geen hoop. Zelfs geen hoop dat ze zullen sterven en dat alles voorbij zal zijn en zal ophouden. Er zal nooit een redder komen; nooit kun je eruit komen. Je bent altijd bij bewustzijn, en je voelt altijd spijt en verdriet… Verschrikkelijk.

Sommigen volgen anderen de hel in, anderen leiden anderen de hel in. Oh, verschrikkelijk. Er zijn mensen die lachend zeggen dat ze liever naar de hel gaan dan naar de hemel. Ze weten niet wat ze zeggen!

Bekeer je tot God VANDAAG! Neem geen risico met de eeuwigheid van je ziel. God heeft voorzien in een Redder. Geef toe dat je een zondaar bent en dat je al veroordeeld bent door je zonden. Dat je een Redder nodig hebt. Jij kunt NU gered worden.

Nodig Jezus uit om in jouw leven te komen. Alleen Hij kan jou redden. Hij heeft Zijn leven gegeven in ruil voor de jouwe. Hij betaalde de prijs voor de straf op de zonden. Hij stond op uit de dood en leeft vandaag. Niets en niemand anders kan jou redden.

Roep het uit tot God en zoek Hem met alles wat binnen in jou is. Breek met de zonden en het zondige leven. Leef met God en voor God. Hier is een simpel gebed om jou te helpen. Een eenvoudig en kort zondaarsgebed.

Bid dit gebed mee!

Lieve God, ik geef toe dat ik een zondaar ben en een Redder nodig heb. Ik geloof in Uw Zoon Jezus, die voor mijn zonden is gestorven aan het kruis. Ik vraag vergeving voor alles wat ik verkeerd heb gezegd, gedacht of gedaan. Dank U dat U mij op dit moment vergeeft en dat ik voor eeuwig met U in de hemel mag zijn. Help mij om nu met en voor U te leven. In Jezus’ naam. Amen!

Tags: