Lifestyle - Ik heb een mening. Jij ook?

Ik heb een mening! Jij ook?: Meelopen of tegen de stroom in?

In de serie Ik heb een mening. Jij ook? beantwoorden we belangrijke vragen vanuit de Bijbel, het Woord van God. Vorige keer kregen we antwoord op de vraag: ‘Ben jij geroepen door God?’ Deze keer de vraag: ‘Meelopen of tegen de stroom in?

Wie is een echte christen? Ben jij er een? Wie is een zondaar? Iedereen? Sommigen? Is het belangrijk om over deze vragen na te denken? Zijn dit vragen voor jongeren? Hoe oud moet je zijn voordat je deze vragen kan beantwoorden? Wie kan deze vragen beantwoorden?

In de Bijbel vind je wat God zegt over deze dingen. Er is geen hogere autoriteit dan Hij. Zijn Woord maakt een einde aan alle discussie. Hij zegt bijvoorbeeld:

‘Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand.’ – Spreuken 3:5

We leven in een tijd dat velen God vergeten zijn. Ze leven zo goed als ze kunnen, naar hun eigen verstand en volgens hun eigen regels. Het gevolg van het vergeten van God en Zijn leefregels, is een totaal ontwrichte samenleving. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt in de geschiedenis.

Het is als een cirkel waar we de mens steeds weer in terechtkomt. De weg naar het vergeten van God is hetzelfde; wat we doen als we God vergeten zijn is hetzelfde; de enorme ellende die daarop volgt is hetzelfde. Ik bid dat de terugkeer naar God ook weer hetzelfde mag zijn!

Gedenktekens
Dit is wat God had gewild:

‘Hij richtte in ons land gedenktekens op die aan Hem herinnerden en gaf ons volk Zijn wet, de wet van Israël. Hij gaf onze voorouders bevel het aan de kinderen door te geven. Zodat steeds het volgende geslacht het zou horen. Ieder kind dat werd geboren, moest het weten. Daarop zouden zij het weer aan hun kinderen doorvertellen. Zodat elke generatie haar vertrouwen op God zou stellen, dat zij Gods werk nooit zouden vergeten en Zijn regels zouden naleven. Opdat zij niet als hun voorouders zouden worden, want dat waren opstandige en eigenwijze mensen. Onevenwichtig in hun optreden en ontrouw tegenover God.’ – Psalm 78:5-8

Roep tot God
Ik ben zo enthousiast dat ik mag zien dat God de nieuwe generatie aan het roepen is. Dat er tieners en jongeren zijn die God horen en Hem aan het zoeken zijn. Zij kennen Hem nog niet. De Bijbel zegt:

‘Ieder die Uw liefde en genade kent, HERE, zal zich voor hulp tot U richten. U laat iemand die zijn vertrouwen op U stelt niet in de steek.’ – Psalm 9:11

‘Zoek naar de HERE, zolang Hij Zich nog laat vinden. Roep tot Hem nu Hij nog dichtbij is.’ – Jesaja 55:6

Zoek de Here en leef
Een echte christen is iemand die opnieuw geboren is. Een ‘nieuwe schepping’ noemt God ons. Wij leven niet meer naar de zondige natuur en verlangens van het goddeloze denken, maar naar de wil van God. Wij hebben Gods leven ontvangen. Dat is echt, eeuwig, heilig leven.

‘De HERE zegt tegen het volk Israël: ‘Zoek Mij en leef.’ – Amos 5:4

‘Allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren.’ – Johannes 1:12-13

Loop niet mee met de wereld die zonder God leeft. Hun einde zal triest en ellendig zijn. Kies voor God, ga tegen de stroom in en leef met God. Je zult zo blij en gelukkig zijn. Geen beter leven dan een leven met God!

Tags:
Next Post

2019, NewGen