Lifestyle - Ik heb een mening. Jij ook?

Ik heb een mening. Jij ook? – Wat als Jezus zondag bij jou in de kerk zou spreken?

In de serie ‘Ik heb een mening. Jij ook?’ beantwoorden we belangrijke vragen vanuit de Bijbel, het Woord van God. Vorige keer kregen we antwoord op de vraag: ‘Hemel en hel: bestaan ze echt en wie gaat er naartoe?’ Deze keer de vraag: ‘Wat als Jezus zondag bij jou in de kerk zou spreken?’

Wat zou Hij zeggen en doen? Hoe zou Hij reageren op hoe jij denkt, praat en leeft? Er staat dat Jezus iedere keer wist wat er in de mensen omging. Hij wist wat zij dachten, al hielden zij hun mond of zeiden zij iets anders. Hij kende hun hart en gedachten.

Hij weet wat wij bespreken met anderen en wat we bedoelen. Hij weet ook hoe wij praten en wat wij uiteindelijk doen. Leven wij om God groot te maken, of leven wij alleen voor onszelf? Zoeken wij God of de schatten van deze wereld? Zijn wij een getuigenis van Jezus die in en door ons leeft, of niet? Zou Jezus ons complimenteren, bemoedigen of de les lezen?

In Openbaring lezen wij wat God zegt tegen verschillende kerken. Hij zegt bijvoorbeeld tegen de gemeente in Efeze:

‘Ik weet dat u veel goeddoet, hard werkt en standvastig bent. Ik weet dat u geen slechte mensen kunt verdragen, u hebt die zogenaamde apostelen als leugenaars aan de kaak gesteld. Ik weet dat u Mij dwars door alles heen trouw bent gebleven, u hebt het niet opgegeven.’ – Openbaring 2:2-3

Geweldig als jij en ik mogen weten dat Hij dit nu ook tegen ons zegt. Hij zegt hier dat er kinderen van God zijn die de waarheid liefhebben, zoeken en vasthouden. Zij moeten niets hebben van mensen die doen alsof zij namens God spreken, maar wat zij zeggen, klopt niet met Gods Woord, de Bijbel. Maar zij brengen het heel listig (waarschijnlijk denken zij dat het echt woorden van God zijn).

Maar Jezus gaat verder en zegt:

‘Toch heb Ik één ding op u tegen. U hebt de liefde van vroeger opgegeven. Denk er aan hoe diep u bent gevallen. Keer daarvan terug en doe weer dezelfde dingen als vroeger. Anders zal Ik uw kandelaar wegnemen. Het is wel goed dat u de verderfelijke praktijken van de Nikolaïeten haat, want Ik haat ze ook. Als u oren hebt, luister dan naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal Ik te eten geven van de boom die leven geeft en die in Gods paradijs staat.’ – vers 4-7

Het is een oproep om terug te gaan naar de eerste liefde. Allemaal goede werken, maar zonder de liefde betekent het toch niet veel voor God. Lees het hoofdstuk 1 Korinthiërs 13 om dit beter te begrijpen. Een duidelijke terechtwijzing, maar ook een lieflijke uitnodiging om God weer met het juiste hart te dienen.

Hij geeft nog een compliment dat zij de verkeerde praktijken van de Nikolaïeten haten. Er zijn een aantal gedachten wat dat kon zijn. Maar de meesten denken een vleselijk en zondig leven in de kerk, bedekt door een leer van valse genade en liefde.

Jezus eindigt met een geweldige belofte en aanmoediging. Als wij luisteren, doorzetten en volhouden, zullen wij bij Hem en met Hem zijn en mogen we eten van de boom die leven geeft. Geweldig!

Lees Openbaring 2 en 3, en ontdek dat Jezus nog veel meer te zeggen heeft tegen ons. En als je zondag in de kerk zit, doe dan eens je ogen dicht en luister naar de preek, niet alsof je naar een gewoon mens luistert. Nee, dat God door de mond van de spreker tot jou spreekt!


Want Jezus bezoekt ons altijd als wij samenkomen in Zijn naam, en Hij spreekt vandaag net zo duidelijk als toen Hij Zelf in het vlees op aarde wandelde. Open dus je oren en hart en antwoord met: ‘Ja, Heer!’

Tags: