Lifestyle - Ik heb een mening. Jij ook?

Ik heb een mening. Jij ook?: Wat zeggen ‘Gods beloften’ jou?

In de serie ‘Ik heb een mening. Jij ook?’ beantwoorden we een paar belangrijke vragen vanuit de Bijbel, het Woord van God. Vorig keer kregen we antwoord op de vraag: ‘Wat als Jezus zondag bij jou in de kerk zou spreken?’ Deze keer de vraag: ‘Wat zeggen ‘Gods beloften’ jou?’

Het zijn woorden die je vaak in de kerk hoort: ‘Gods beloften’. Maar wat zeggen ze jou? Begrijp je wat ermee bedoeld wordt? Is het iets waarover jij verder nadenkt, gaat lezen en voor gaat bidden?

In de Bijbel lees je 2 belangrijke dingen: 1) De God van BELOFTEN, en 2) Een volk van GELOOF.

1) De God van BELOFTEN

In het begin maakte God de hemel en de aarde. Hij maakte alles in het universum. De zon, maan en sterren. De aarde en alles wat erop leeft. De bomen, de bloemen, de dieren en de mens. De mens gaf Hij een levende geest door er Zijn eigen adem in te blazen. God maakte Adam, de man, en Eva, de vrouw. Alles was zo mooi en perfect gemaakt door God.

De mens leefde in complete openheid en eenheid met God. Toen gebeurde er iets ergs. De duivel ging naar de mens en misleidde hen om tegen God op te staan en rebels te worden. Hierdoor werd de band verbroken die de mens met God had. Zonder Zijn Goddelijk leven begon de dood te heersen over de mens door de zonde, waartegen wij niets konden doen.

God kwam en zocht de mens op in zijn ‘gevallen staat’. Zij waren nu bang voor God en verstopten zich achter de bomen. God riep ze om dichtbij te komen. Maar alles was anders: de relatie was verbroken en er was niets wat zij konden doen om het goed te maken.

Hier gaf God de eerste belofte aan de ‘gevallen mens’. God zei tegen de duivel:

‘Een van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen.’ – Genesis 3:15b

God beloofde hier dat Hij Iemand zal sturen om goed te maken wat kapot gegaan was. Iemand om de relatie tussen de mens en God te herstellen.

Deze belofte heeft God nog vaak herhaald en verder uitgelegd. En uiteindelijk kun je lezen in de Bijbel en de geschiedenisboeken hoe God Zijn belofte is nagekomen. Hij stuurde Zijn Zoon, Jezus, om ons te redden. Jezus redde ons door Zelf onze straf te dragen.

Als je de Bijbel gaat lezen, dan ontdek je dat God nog veel andere beloften aan de mens heeft gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld beloofd ons te helpen als we het moeilijk hebben. Genezing is ook een belofte van Hem die je mag aannemen. Hij heeft gezegd dat Hij onze gebeden zal horen en dat Hij zal antwoorden. En nog honderden andere beloften. Een belofte waarnaar ik zelf erg uitzie, is dat Jezus gezegd heeft dat Hij zal terugkomen om al Gods kinderen op te halen! Dat gaat heel snel gebeuren.

2) Een volk van GELOOF

God is altijd op zoek naar mensen die hun hart openen voor Hem. Die Hem op Zijn Woord willen geloven. Hij zegt dat Hij blijft kijken naar de mensen op de aarde om hen te helpen die hun hart voor Hem openen. God heeft veel beloften gegeven, en je mag ze allemaal persoonlijk aannemen door wat Jezus voor jou gedaan heeft.

Jezus heeft de prijs betaald, zodat alle zegeningen (goede dingen van God) in jouw leven mogen komen. Hij is de Deur waardoor je tot God mag komen en waardoor je alle zegen van God ontvangt. Hij is de weg die je brengt tot God, de Vader. Door Jezus kun je al het goede van God krijgen.

Ja, je leest het goed: ‘krijgen’. Niet verdienen of kopen, maar je krijgt het door Gods genade en liefde. Jezus heeft ervoor gestreden en het voor ons verdiend.

Wat God van ons vraagt, is dat wij in Hem geloven en in Zijn Woord en beloften. Wat Hij zegt, gebeurt! Dat we geloven dat het voor ons is en dat wij het krijgen door Jezus en alleen door Hem. Als jij wilt gaan genieten van Gods beloften, dan moet je ze wel kennen.


Ga Zijn Woord lezen en schrijf op welke beloften je tegenkomt. Ga dan bidden en praat met God erover. Dank Hem niet pas als je het gekregen hebt, maar dank Hem nu al. Want als Hij het beloofd en gezegd heeft, dan is dat net zo zeker als wanneer je het ziet.

Tags: