Lifestyle - Ik heb een mening. Jij ook?

Ik heb een mening. Jij ook?

Velen zijn atheïst in onze tijd. Zij geloven niet in God. Zij hebben een duidelijke mening en laten die steeds luider horen. Andere jongeren weten niet meer wat ze geloven. Er is zo veel religie en ze hebben allemaal wel iets goeds in hun ogen. Veel christenjongeren zijn lauw. Ze leven half in de wereld en half in het geloof. Ze hebben hun eigen geloof en geloven op ‘hun’ manier.

Wat geloof jij?
Heb jij een mening? Waar komt die vandaan? Deel jij jouw geloof met anderen? De goddelozen willen de dingen zo draaien en ons het gevoel geven dat zij recht zijn en wij krom! Dat zij ‘humaan’ zijn (meevoelen met andere mensen) en wij inhumaan (gevoelloos). Dat zij gezond en modern denken, en wij ouderwets en vreemd. Is jouw vraag: ‘Is het christendom echt?’ Of stel jij meer de vragen: ‘Welk verschil maakt het christendom?’ ‘Wat heb ik eraan?’ ‘Wat moet ik ermee?’

Wat is jouw geloof en mening? Heb jij je wel eens afgevraagd hoe het zou zijn als Jezus Christus als een tienerjongen naast jou had gewoond? Hoe zou Hij geleefd hebben? Welk voorbeeld zou Hij geven? Komt bij jou wel eens het verlangen naar boven om te gaan naar een ver land om daar in de kleine dorpjes mensen te vertellen over Jezus?

Denk je wel eens aan de miljoenen mensen die in de dorpjes wonen met hun geloof, religie en toverdokters, maar niets weten over Jezus, Gods Zoon, en de redding die Hij biedt? Denk je dat het beter is voor die mensen om ook nooit over Jezus te horen?

Wat gebeurt er, denk jij, met mensen die doodgaan en nooit over Jezus hebben gehoord? Waar baseer je je mening op? Zie jij jezelf al staan tussen de moslims, hindoes, atheïsten, ongelovigen enz., om hen die nog nooit het evangelie gehoord hebben, de boodschap van Gods liefde te vertellen? Zou jij willen zien hoe zij hierop reageren?

Bestaan de hemel en de hel?
Heb jij een antwoord op de vraag: ‘Wie is God?’ Wat zeg jij als anderen zeggen dat Hij niet eerlijk is, omdat sommigen ziek zijn en anderen niet? Heb je gehoord hoe mensen twijfelen of God van de mensen houdt? Geloof jij dat er een echte hel is? Denk je dat mensen daarheen zullen gaan? Door wiens schuld denk je? Wat zijn jouw gedachten en gevoelens over gebed? Zouden we meer aan God moeten denken en Hem niet zo lastig moeten vallen met al onze ‘kleine dingetjes’? Of moeten we juist meer bidden? Heeft bidden nut?

Stel je voor dat Jezus Zelf aanstaande zondag in jullie kerk zou spreken. Wat zou Hij zeggen? Hoe zou Hij dat kleine meisje genezen? En wat denk je van de duivel? Is er wel een duivel? Wat zou hij doen? Hoe zou hij reageren op hoe jij denkt, praat en leeft? Hoe weet je dat, of waarom denk je dat?

Heb je wel eens goed nagedacht over wat jij gelooft? Ben je bang als men vragen stelt over wat jij gelooft? Durf je ervoor uit te komen? Waar is jouw geloof op gebaseerd? Kan je tegen kritiek? Denk je dat jouw geloof helpt?

Is jouw geloof meer een hoopvolle droom dan dat het op Gods beloften is gebouwd? Is jouw geloof een fantasie of een realiteit? Heb je een mening over zendelingen, evangelisten of voorgangers?

Ben jij geroepen?
Denk jij er wel eens over na om in de bediening te gaan? Vraag je je af of je ervoor geroepen bent? Hoe zouden we volgens jou Rusland, India en China kunnen bereiken met het evangelie? (Deze landen vormen bijna de helft van de wereldbevolking bij elkaar.) En wat denk je van de mensen in Irak, Afghanistan, Pakistan, Saoedi-Arabië enz.? Hoe bereiken we hen? Afrika en Europa? Heb jij ideeën?

Denk je er wel eens over na hoe het zou zijn om daarheen te gaan in dienst van God? En wat denk je van de landen waar je niet welkom bent als christen, waar je gemarteld en gedood wordt als christen? Zouden zij ook het evangelie moeten horen?

Wie is een echte christen? Ben jij er een? Wie is een zondaar? Iedereen? Sommigen? Is het belangrijk om over deze vragen na te denken? Of is het beter niet na te denken over deze dingen? Zijn dit geen vragen voor jongeren? Hoe oud zou je moeten zijn voor je de antwoorden op deze vragen gaat zoeken? Wie moet deze vragen stellen? Wie moet ze beantwoorden?

Meelopen of tegen de stroom in?
Ik geloof dat het goed is om vragen te stellen. Om na te denken over wat je gelooft en wat God over al deze zaken te zeggen heeft. Ik wil weten wat ik ermee te maken heb en wat ik wel of niet moet doen in mijn leven. Ik geloof dat er antwoorden zijn op deze vragen! Niet moeilijk en ingewikkeld. Niet alleen voor intellectuelen. Ik wil niet zomaar meelopen met de menigte in wat zij roepen. Ik ben een individu en ik ben niet bang om een mening te hebben. En jij?

Toen ik heel jong was, gaf ik mijn hart aan God. Op een gegeven moment ben ik serieus geworden in hoe ik mijn leven leidde. Ik heb diep in mijn hart altijd geweten dat God een plan en een doel met mijn leven had. Ik had geloof in God en heb me voorgenomen om dat geloof jong, fris en levend te houden. Met al mijn fouten en tekorten heb ik altijd ernaar verlangd om Jezus te volgen en Zijn weg te gaan.

Ik heb een echte bekering, wedergeboorte en doop in de Heilige Geest meegemaakt. God heeft verschillende keren tot mij en door mij gesproken. Hij heeft van mij een ander mens gemaakt. Ik was een heethoofd en had last van depressies, maar God heeft mij ervan verlost. Hij heeft mij gezegend met een vrouw die ook als grootste verlangen heeft om zielen te winnen voor Jezus.

Hoe belangrijk is zielen winnen voor jou? Hoe vaak denk jij aan de mensen om je heen, en waar zij de eeuwigheid zullen doorbrengen? Raakt dit jou? Motiveert het jou om in actie te komen? Of interesseert het je niet? Is jouw leven al vol met dingen die belangrijk zijn voor jezelf?

Godelief en ik hebben een ontmoeting met God gehad die ons leven totaal veranderd heeft. Heb jij al zo’n ontmoeting gehad? Ik bid dat jij vanaf nu zal nadenken over deze vragen, en de antwoorden zelf gaat zoeken in Gods Woord (de Bijbel) en in gebed.

In de serie ‘Ik heb een mening! Jij ook?’ beantwoorden we belangrijke vragen vanuit de Bijbel. 

Tags: