In-het-teken-van-herleving

In het teken van de herleving DEEL 9

De studie ‘In het teken van de herleving’ gaat dieper in op de verschillende aspecten van een opwekking. De komende tijd bestuderen we Gods Woord over dit onderwerp. Een opwekking is iets heel bijzonders en belangrijks. Ons Nederland en de wereld heeft vandaag dringend een opwekking nodig. In dit deel gaan we het hebben over de nood voor een opwekking. Open je hart en laat God tot je spreken!

De nood van het uur

De behoefte aan geestelijke opwekking
De wereld van vandaag heeft wanhopig een geestelijke herleving nodig. Te midden van de grote problemen in onze wereld zijn de christenen ongewoon stil en machteloos. Ze worden bijna overweldigd door de stromen van secularisme (scheiding van kerk en staat).

Toch zijn de christenen geroepen om het ‘zout van de aarde’ (Mattheüs 5:13) te zijn, om een licht in de duisternis te zijn, en om begeleiding te geven aan een wereld die verdwaald is. We zijn geroepen om ‘onschuldige kinderen van God’ te zijn.

‘Want in deze wereld zijn jullie als sterren die het licht van God uitstralen.’ – Filippenzen 2:15

Er zijn veel voorbeelden van christenen die door God zijn aangeraakt, en die op hun beurt het leven van anderen raken voor Christus. Maar tegelijk zijn er veel meer christenen die een verslagen, vreugdeloos leven leiden. Ze hebben weinig impact op mensen om hen heen als het gaat om het evangelie.

De grootste behoefte van de wereld vandaag is om de effecten van een geestelijke herleving te voelen. Daarom is de grootste behoefte binnen de christelijke kerk om vandaag een aanraking van de Heilige Geest te ervaren, die de ware ‘opwekking’ en ‘hernieuwing’ brengt in het leven van ontelbare christenen.

Vele eeuwen geleden gaf God Ezechiël, de profeet, een merkwaardig visioen. Hij zag dat de natie Israël verspreid was over de aarde. Israëls beenderen werden omschreven als veel en droog. Alle hoop voor de toekomst leek te zijn verdwenen. Ezechiël stond versteld toen God hem deze vraag stelde:

‘Kunnen deze beenderen herleven?’ – Ezechiël 37:3 (NBG)

De profeet antwoordde hierop: ‘U weet het.’ Daarna werd de man van God opgedragen om het woord van God te spreken, en de botten stonden op. Een grote menigte mensen werd met vlees bekleed. Toen gaf de Geest van God hun adem en ze werden een machtig leger.

Opnieuw staan we tegenover een donkere tijd in de geschiedenis van Gods volk. Als er ooit een tijd was waarin we hernieuwing nodig hebben, dan is het nu. In het donkerste uur kan God nog steeds Zijn volk opwekken, en door de Heilige Geest nieuwe kracht en sterkte ademen in het Lichaam van Christus.

Onze wereld moet aangeraakt worden door christenen die met de Geest vervuld zijn, door de Geest worden geleid, en door de Geest worden bekrachtigd. Ben jij zo’n soort christen? Of heb jij zelf een nieuwe aanraking van Gods Geest nodig? Heb je een geestelijke hernieuwing nodig in jouw eigen leven? Als dat zo is, weet dan dat God de Heilige Geest jou op dit moment die hernieuwing wil geven.

De tijd is nu
De tijd voor geestelijke opwekking is nu. We moeten het niet uitstellen. De Bijbel zegt:

‘Zolang het dag is, moeten wij doen wat God ons opdraagt. Als de nacht komt, kan niemand meer iets doen.’ – Johannes 9:4

Wij christenen moeten beseffen hoe kort de tijd nog is dat we van Jezus kunnen getuigen en voor Hem kunnen leven. Niemand van ons weet hoeveel tijd we nog hebben op deze aarde. De Bijbel waarschuwt ons van Genesis tot Openbaring: ‘Het is later dan je denkt.’ De apostel Paulus schreef aan de christenen in Rome:

‘U moet niet vergeten in wat voor tijd wij leven. Het is tijd om wakker te worden. Sta op! Onze bevrijding is nu dichterbij dan toen wij pas gelovig werden. De nacht is bijna voorbij, dan breekt de dag aan. Houd dus op met wat het daglicht niet kan verdragen. Doe voortaan alleen maar wat gezien mag worden. Leef zuiver, zoals het hoort. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen, waarbij eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie en wees niet jaloers.’ – Romeinen 13:11-12

Ik vraag me af hoeveel mensen zullen terugkijken op een leven van verspilde kansen en mogelijkheden, en dan huilen omdat ze God niet hadden toegestaan om hen te gebruiken zoals Hij wilde. Als we ooit de Bijbel moeten bestuderen; als we ooit tijd moeten doorbrengen in gebed; als we ooit zielen moeten winnen voor Christus; als we ooit onze financiën in Gods Koninkrijk moeten investeren, dan is het NU!

‘Als je eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet je dan wel leven! Je moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door de vlammen smelten. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Terwijl je hierop wacht, vrienden, moet jij je best doen zo te leven dat er niets op jou is aan te merken. Houd vrede met iedereen, zodat de Here tevreden over jou kan zijn als Hij komt.’ – 2 Petrus 3:11-14

 

Tags: