Lifestyle - Interview Patrick Doorn

Interview: Patrick Doorn

Patrick Doorn (48) komt al van jongs af aan bij The Blessing kerk. Samen met zijn vrouw is hij voorganger van The Blessing Zwolle.

Hoe ben je tot bekering gekomen?
Hoewel ik van kleins af aan de Maasbach kerk in Utrecht bezocht, kwam ik pas op mijn zestiende tot bekering. Tijdens een zangdienst voelde ik Gods tegenwoordigheid. Ik werd mij plotseling bewust van mijn zonden. Onder tranen heb ik mijn hart aan Jezus gegeven. Ik besefte toen pas voor het eerst dat God echt van mij hield.

Wat is er na je bekering in je leven veranderd?
Alles. Eerst was mijn geloof niet meer dan een religie die ik had meegekregen van mijn ouders. Maar nu was opeens alles echt geworden! Ik heb maandenlang verwonderd met andere christenen gepraat die dit ook hadden meegemaakt.

Wat heb je zoal gedaan binnen de Johan Maasbach Wereldzending?
Ik heb allerlei verschillende taken in de gemeente gedaan, zoals: geluidsman, buffetmedewerker, schoonmaker, beamerbediener, zondagsschoolleider, jeugdleider en uiteindelijk voorganger. Ook heb ik midden jaren negentig anderhalf jaar fulltime op het hoofdkantoor in Den Haag gewerkt als video-editor en grafisch vormgever.

Hoe combineer je je fulltime baan met het voorgangerschap?
Gelukkig kan ik beide goed combineren. Mijn baan geeft mij genoeg ruimte om ’s avonds en in het weekend beschikbaar te zijn voor de gemeente. Daarnaast is mijn vrouw een onmisbare hulp bij het voorgangerschap.

Wat vind je van de ontwikkeling dat steeds meer jongeren radicaler worden in hun geloof?
De realiteit is dat de normen en waarden van de maatschappij zo snel veranderen, dat het lijkt alsof conservatieve christenen radicaler worden. Terwijl zij alleen maar de Bijbelse normen en waarden naleven, die niet beïnvloed kunnen worden door ruimte of tijd.

Wat denk je dat de oplossing is voor deze wereld in nood?
De enige oplossing voor elk wereldprobleem is een geestelijke opwekking. Alleen als mensen van BINNENUIT veranderen, kunnen problemen echt worden opgelost. Alleen als men opnieuw geboren wordt, kunnen er structurele en blijvende veranderingen komen.

Hoe is God betrokken in de opvoeding van je kinderen?
Ik zou een slechte ouder zijn, als ik mijn kinderen niet meegeef wat ik het belangrijkste in mijn leven vind: een relatie met Jezus Christus. Dit wil ik niet aan hen opdringen, maar hen het goede voorbeeld geven in onze levensstijl. Gelukkig bieden The Blessing Churches een aantrekkelijke omgeving voor gezinnen met kinderen.

Wat wil je de lezers nog meegeven?
Wat deze wereld echt nodig heeft, is dat een ieder die zich ‘christen’ noemt, zich ook echt als Jezus gaat gedragen. Het lot van de wereld ligt letterlijk in ONZE handen!

Tags: