Dit is mijn wonder: Jerusha Bruin

Jerusha (25) maakte al jong de keuze om Jezus te volgen. Door bitterheid en boosheid bouwde ze een muur om zich heen. Maar God heeft haar helemaal vrij gemaakt en herstel gebracht. Dit is haar wonder.

De geestelijke oorlog in haar binnenste
‘Toen ik nog een kind was, heb ik Jezus heel bewust als mijn Redder aangenomen. Ik wijdde mijn leven aan Hem toe en was dankbaar dat ik fulltime bij de Stichting Johan Maasbach Wereldzending mocht werken. Mijn ouders hebben mij altijd geleerd om op een goede en gezonde manier met alle zaken in het leven te dealen. Helaas ben ik hierin niet altijd opmerkzaam geweest. Op een zeker moment liet ik bitterheid en boosheid in mijn hart toe. Ik bouwde langzaam een muur om mij heen en begon te veranderen, zonder dat ik het zelf doorhad. Ik ontwikkelde een negatieve geest en was boos op alles en iedereen. Hierdoor dwaalde ik ook langzaam van God af en vervreemde van alle mensen om mij heen. Voor mijn ouders, die steeds voor mij baden, was het erg moeilijk. Ik zag hun liefde en verdriet niet en baalde alleen maar van hun zogenaamde bemoeizucht. In mijn binnenste was er een geestelijke oorlog gaande. Ik was zo verward, zo in strijd en zo diep ongelukkig.

Alles kwam tot een climax toen mijn oom mij op een gegeven moment voor het blok zette. Ik moest een keuze maken: of mijn eigen weg gaan, of mij bekeren en Gods weg voor mijn leven gaan. Onder tranen zei ik dat ik mijn eigen weg wilde gaan en dacht: nu heb ik eindelijk wat ik wil: vrijheid! Het gekke was dat ik mij helemaal niet blij en opgelucht voelde. Integendeel! Ik was doodmoe en voelde me vanbinnen ziek, ellendig, alleen en verlaten van God en iedereen die ik liefhad.

‘Ik ben geen gevangene meer!’
Diezelfde week had ik een worship cd aangezet. Ik luisterde niet echt, totdat het lied van Bethel kwam: The war is over (De strijd is voorbij). Plotseling hóórde ik de woorden en het begon tot diep in mijn ziel door te dringen dat ook de strijd in mijn binnenste voorbij was. Keer op keer bleef ik maar luisteren naar de woorden. God sprak door dit lied tot mij: ‘Jerusha, de strijd is voorbij!’ Zo voelde het ook! Op dat moment had ik een ontmoeting met God en gaf ik mijn hele hart weer aan Jezus. De muur die ik om mij heen had gebouwd, stortte volledig in. Ik voelde zo veel liefde en ik voelde me vergeven!

Ik heb vergeving gevraagd aan alle mensen die ik door mijn houding gekwetst had. Toen ik dat gedaan had, kwam er een onbeschrijflijk gevoel van echte vrijheid. God heeft alle wrok in mijn binnenste weggenomen. Ik ben geen gevangene meer! Ik ben helemaal vrij en al mijn relaties zijn inmiddels hersteld. Ook heb ik opnieuw een bewuste keuze voor het werk van de Heer gemaakt en mij toegewijd. Dit is het werk waartoe God mij geroepen heeft en dit is de plaats waar God mij geplaatst heeft. Hier wil ik trouw zijn en mijn roeping vervullen. Ik ben zo blij en dankbaar en ik geniet weer van alles wat ik doe.’

Tags: