Jezus en de zondares

Jezus was op bezoek bij de theoloog Simon. Terwijl ze aan het eten waren, kwam eer een vrouw binnen met een flesje kostbare parfum bij zich. Hoewel zij een slechte reputatie had, ontving zij deze dag vergeving van zonden.

Kostbare parfum
De theoloog Simon nodigde Jezus uit bij hem thuis te komen eten. Jezus nam die uitnodiging aan en ging aan tafel. Er was in die stad een vrouw met een slechte reputatie, die hoorde dat Jezus bij de theoloog aan tafel zat. Ze ging naar Hem toe met een flesje kostbare parfum en knielde neer bij Zijn voeten. De tranen liepen over haar wangen en vielen op de voeten van Jezus. Ze droogde Zijn voeten met haar lange haren af, kuste ze en goot er de parfum over uit. De heerlijke geur van de parfum vulde het huis.

Sommigen van Zijn tafelgenoten ergerden zich hieraan en mopperden: ‘Wat een verspilling! Zij had die parfum voor veel geld kunnen verkopen en het geld aan de armen kunnen geven.’ Zij vonden het schandalig wat zij had gedaan. Jezus zei tegen hen: ‘Laat haar toch begaan! Waarom valt u haar lastig? Wat zij voor Mij deed, was juist heel goed. Arme mensen zijn er altijd en u kunt hen helpen wanneer u maar wilt. Maar Ik zal niet lang meer bij u blijven. Zij gaf wat ze had. Zij heeft de kostbare parfum voor Mijn begrafenis nu al over Mij uitgegoten.’

Jezus en Simon
Simon had dit allemaal gezien en dacht: ‘Nee, Jezus is geen profeet. Als Hij door God was gestuurd, zou Hij wel weten wat voor een slechte vrouw zij is. Dan zou Hij Zich niet door haar hebben aten aanraken.’ Jezus wist wat Simon dacht en zei: ‘Simon, Ik moet u iets zeggen.’ Toen begon Jezus een verhaal te vertellen.

‘Iemand gaf twee mannen geld te leen: de één vijfhonderd zilverstukken en de ander vijftig. Maar geen van beiden kon hem terugbetalen. Daarom schold hij hun de schuld kwijt. Wie van de twee zal daarna het meeste van hem houden?’ ‘Ik denk de man die hem het meeste geld schuldig was’, antwoordde Simon. ‘Precies’, zei Jezus.

Daarna keek Hij naar de vrouw en zei tegen Simon: ‘Ziet u deze vrouw? Toen Ik uw huis binnenkwam, hebt u niet de moeite genomen het stof van Mijn voeten te wassen. Maar zij heeft Mijn voeten gewassen met haar tranen en afgedroogd met haar haren. U hebt Mij niet begroet met een kus. Maar zolang Ik hierbinnen ben, heeft deze vrouw Mijn voeten gekust. U hebt niet het gebruik in acht genomen Mijn hoofd met olie te zalven. Maar deze vrouw heeft Mijn voeten gezalfd met kostbare parfum. Zij had veel zonden, maar die zijn haar vergeven. Dat blijkt wel uit haar grote liefde. Iemand die voor weinig zonden vergeving heeft gekregen, geeft ook weinig liefde.’

Vergeving
Daarna zei Jezus tegen de vrouw: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ De andere mannen aan tafel zeiden tegen elkaar: ‘Wie is Hij, dat Hij denkt zonden te kunnen vergeven?’ Maar Jezus ging er niet op in en zei tegen de vrouw: ‘U bent gered door uw geloof. Ga in vrede.’ Ook zei Jezus: ‘Ik wil u wel zeggen dat zij niet zal worden vergeten, want overal ter wereld waar over het goede nieuws van God wordt gesproken, zal ook verteld worden wat zij heeft gedaan.’

Deze vrouw had een ontmoeting met Jezus en ontving vergeving van zonden. Maar dit gebeurde niet zomaar. Zij maakte dat het gebeurde door een handeling van geloof te doen. Ook jij kunt vandaag je geloof in werking stellen en een punt van contact maken. Geloof in de wonderwerkende kracht van Jezus Christus en raak Hem aan in het geloof. Leg je hand op het beeldscherm als punt van contact en bid het gebed mee.

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, Jezus Christus, die voor mij aan het kruis is gestorven. Net als deze vrouw in het verhaal wil ik mijn geloof in werking stellen en een punt van contact maken. Dank U voor de vergeving van mijn zonden. Wilt U op dit moment ook voorzien in al mijn noden en mij het wonder geven dat ik nodig heb? Ik geloof dat U Dezelfde bent, gisteren, vandaag en voor altijd. Dank U dat ik wonderen van U mag verwachten, In Jezus’ naam. Amen!’

Lees het hele verhaal in Lucas 7:36-50.

Lees ook:

Tags:
Next Post

In het teken van Pinksteren