Losprijs | Jezus stierf zodat jij kunt leven

Jezus stierf zodat jij kunt leven

Jezus kwam op aarde om Zijn leven te geven, zodat wij kunnen leven. Hij wist dat wij door de zonde dood waren en daardoor niet samen kunnen leven tot in eeuwigheid. Daarom betaalde Hij de losprijs voor jou met Zijn bloed.

‘Want zelfs Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Nee, Ik ben gekomen om te dienen en Mijn leven te geven als losgeld voor velen.’ – Marcus 10:45

In de tijd van het Nieuwe Testament moest men een losprijs betalen om een slaaf vrij te kopen. Alle mensen zijn van hun geboorte af slaven van de zonde. Voor ons moest dus ook een losprijs betaald worden. Jezus heeft ons zó lief, dat Hij bereid was om als mens naar de aarde te komen en te sterven. Aan het kruis heeft Jezus de losprijs voor onze zonde eens en voor altijd betaald. Jezus belooft eeuwig leven aan iedereen die in Hem gelooft en deze losprijs aanvaardt. Jezus stierf, zodat jij en ik eeuwig kunnen leven!

Jezus heeft niet alleen de prijs voor onze zonde betaald, maar Hij heeft het ook voor ons mogelijk gemaakt om bij God te komen, omdat Hij Zelf de weg naar God is. Jezus is onze Herder. Hij is elke dag bij ons en beschermt en leidt ons. Jezus is Immanuël, God met ons. Hij is gestorven, opgestaan uit de dood en naar de hemel gegaan, waar Hij niet alleen voor ons pleit bij de Vader, maar ook voor ons een plaats bereidt voor de dag dat Hij terugkomt om ons te halen!

Regina Maasbach

Lees ook: ‘Het eenvoudige evangelie’

Tags:
Next Post

God gaat jouw pad kruisen