Jezus-ziet-jou

Jezus ziet jou!

De hele bekeringsgeschiedenis van Mattheüs, de schrijver van het eerste boek van het Nieuwe Testament, is samengevat in slechts één vers. Maar dat wil niet zeggen dat het niet een belangrijk moment was. Het laat juist zien dat Jezus oog had en heeft voor ieder persoonlijk. Ook voor jou!

Jezus zag een man
De bekering van Mattheüs staat beschreven tussen één van de vele wonderen van genezing en bevrijding die Jezus deed. Jezus had net een melaatse man genezen. Vervolgens werd de knecht van een hoofdman door Hem genezen en werden vele anderen gezond gemaakt en bevrijd van satanische machten.

Daarna werd een lamme man genezen die door zijn dorpsvrienden door het dak aan de voeten van Jezus werd gebracht. Ook werden twee zwaar bezeten mannen helemaal vrijgemaakt. En dan lezen we over Mattheüs:

‘Jezus liep verder. Onderweg kwam Hij langs een tolhuis en zag daar een man zitten. Het was Mattheüs. ‘Kom,’ zei Jezus tegen hem. ‘Volg Mij.’ Mattheüs stond op en ging met Hem mee.’ – Mattheüs 9:9

Wat is het geweldig dat er staat geschreven dat Jezus een man zag, die Mattheüs heette. Hij wist waar Mattheüs woonde. Hij wist dat Mattheüs Hem nodig had. Jezus zocht Mattheüs en Hij redde hem.

Mattheüs had een nood. Niet zoals die arme ongeneeslijk zieke vrouw, waarover je een paar verzen later leest. Zijn lichaam was niet ziek, maar zijn ziel bleek ziek te zijn. Iemand moet Mattheüs hebben verteld over Jezus. Misschien had hij wel eens een bijeenkomst bijgewoond waar Jezus de zieken genas en gebondenen bevrijdde.


Mattheüs was rijk. Maar zoals veel rijke mensen, was hij niet gelukkig. Zijn geld en bezittingen konden hem niet geven waarnaar hij verlangde en wat zijn ziel zo nodig had. Aardse bezittingen kunnen tot op een zekere hoogte genoeg zijn voor een mens, maar er zal nog steeds iets missen als je niet in harmonie met God leeft.

De mens is gemaakt om in harmonie met zijn Schepper te leven. Dat is ook het doel van het leven. Als deze harmonie ontbreekt, zal er altijd een leegte, een gemis zijn, die je niet kunt vullen met tijdelijke dingen. Niemand kon voor Mattheüs doen, wat Jezus van Nazareth voor hem kon doen.

Mattheüs volgde Hem
Jezus zocht Mattheüs en Hij vond hem. In andere woorden: Mattheüs liet zich vinden door Jezus. Toen Jezus hem daar zag zitten in dat belastingskantoortje, zei Hij: ‘Mattheüs, volg Mij!’

Op dat moment horen we Mattheüs geen smoesjes verzinnen om zijn roeping te ontlopen. De Bijbel zegt: ‘Hij stond op en volgde Hem.’ Mattheüs zei niet: ‘Ik ben een te grote zondaar. Voor mij is er geen hoop meer.’ Of: ‘Ik ben geen zondaar en ik heb U niet nodig.’ Hij zei ook niet: ‘Ik heb nog zoveel te doen. Ik zal U later volgen.’

Nee! Niets van dit alles. Jezus zocht hem. Jezus vond hem. Jezus riep hem en … hij stond meteen op en liet alles achter en volgde Jezus. Het was geen halve, maar een radicale bekering. Mattheüs liet Jezus toe in zijn huis en in zijn zaken. Hij werd een volgeling, een discipel van Jezus. Mattheüs werd een nieuw, een totaal veranderd mens.

Wat is het geweldig dat Jezus ook ons de belofte geeft:

‘En als iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit wegsturen.’ – Johannes 6:37

Mattheüs was een mens, en Jezus zocht hem en vond hem.

Jij bent ook een mens
Jij bent een mens net als Mattheüs. Jij hebt ook goede en minder goede eigenschappen. Jij hebt tekortkomingen, verlangens en wensen net als ieder ander mens. Door alle eeuwen heen vindt men over de hele wereld goede en slechte, rijke en arme, geleerde en onwetende, zieke en gezonde, luie en ijverige, gelukkige en ongelukkige mensen.

Toch, ondanks ras-, cultuur- en karakterverschillen, is elk mensen in de kern gelijk. De mens is, wat eeuwigheidswaarde betreft, slechts in twee groepen te verdelen: mensen die God aannemen, en mensen die Hem verwerpen. In Zijn ogen zijn alle mensen schuldig, totdat zij Jezus aannemen als hun Heer en Redder.

Jezus weet wie je bent
Wie of wat we ook zijn; Jezus kent het verlangen van onze ziel. Er is geen psychiater die meer kennis van de ziel heeft dan Jezus, de Zoon van de levende God. Jezus weet waar je bent, wat je doet, wat je denkt en wat je voelt.

Hij weet het als je ongelukkig, eenzaam, verdrietig, gekwetst, verward of verbitterd bent. Jezus weet het als je huwelijks- of gezinsproblemen of financiële moeilijkheden hebt, als je geen baan of huis kunt vinden. Jezus weet het als je problemen hebt met je ouders of als je het moeilijk hebt op school.

Jezus weet waar je doorheen bent gegaan en wat je hebt meegemaakt. Hij ziet jou helemaal vanbinnen en vanbuiten. Jezus weet ook of we nederig genoeg zijn om Zijn hulp te willen aannemen.

Ontbreekt er iets in jouw leven?
Ik weet niet wat jouw nood is. Misschien ben je door anderen verlaten. Misschien ben je ziek of ben je bezeten door duivelse machten. Misschien heb je een nood zoals Mattheüs . Je ziel is ziek en er is niets wat je vrede geeft. Er ontbreekt iets in je leven. Jezus heeft wat je nodig hebt.

Hij wil het je geven. Ja, nu op dit moment. Hij wil je alle zonden vergeven; Hij wil al je ziekten genezen; Hij wil je alle zonde vergeven; Hij wil al je ziekten genezen; Hij wil al je pijn en leed wegnemen.

God heeft het beste met jou voor. Hij wil die leegte in je vullen met Zijn rust, vrede en blijdschap. Hij wil je wijsheid geven als je dit nodig hebt. Hij wil je aan een baan helpen. Hij wil je uitkomst geven in je problemen. Het maakt niet uit wat voor problemen je ook hebt.

Laat je vinden door Jezus
Jezus zoekt jou. Hij verlangt ernaar om jou te leren kennen. Ook tot jou zegt Hij: ‘Volg Mij.’ Hoe reageer jij op Zijn uitnodiging? Ben je bereid Hem te volgen? Hem volgen betekent dat je Hem als jouw Redder aanneemt en Hem de eerste plaats in jouw leven geeft.

Hem volgen houdt niet in dat we ‘zwevend’ door het leven zullen gaan zonder problemen of tegenslagen. Maar omdat Jezus met je is door alle dingen in het leven, zul je ook in de moeilijke tijden Zijn rust en vrede ervaren.

Het betekent ook niet dat we nooit meer fouten zullen maken. We doen natuurlijk wel ons best om te leven naar Gods wil, omdat we van Hem houden. De Bijbel zegt dat het goede het kwade zal overwinnen (Romeinen 12:21). Dit houdt wel in dat we op Hem moeten vertrouwen en dat we moeten geloven dat Hij onze Helper is, die ons kracht geeft om te overwinnen!

Het betekent dat we de Bijbel van kaft tot kaft geloven en aannemen. Christen zijn is niet een religie, maar een levenswijze. Geloven is ontspannen. Jezus zoekt jou. Hij roept jou. Laat je nu door Hem vinden.

Wat Jezus ons geeft, is zoveel beter dan alle schatten van deze wereld. Hij geeft je vrede, rust en eeuwig leven. Wil je het eeuwige leven ontvangen? Laat Jezus dan toe in je hart en bid dit eenvoudige zondaarsgebed mee:

‘O God, geef mij Uw genade en red mijn ziel, ook al ben ik een zondaar.
Vergeef mij al mijn zonden en reinig mij nu. Kom in mijn hart, Here Jezus.
Ik neem U nu aan als mijn Redder. Ik wil U volgen en dienen.’

Geloof het en doe het. Jezus is jouw Redder en Geneesheer en Hij zal alle dingen goedmaken. Als je Hem hebt aangenomen met je verstand en Hem gelooft met je hart, spreek het uit met je mond en maak Hem Heer van je leven.

Bezoek eens één van onze Blessing Churches. Klik hier voor een Blessing Church bij jou in de buurt!

Lees ook: ‘Ik ben een christen. Wat nu?’

Tags: