Jij bent kostbaar!

We leven vandaag in een wereld vol met problemen. Groeiende terreurdreiging, (cyber)criminaliteit, werkloosheid, armoede en corruptie. Het vluchtelingenprobleem, oorlogen en conflicten, natuurrampen en dodelijke ziekten. Problemen met gezondheid, in het huwelijk en gezin, in families of relaties, op school of werk, in geldzaken, of geestelijke problemen. Meer dan een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Het aantal zelfdodingen in Nederland is nog nooit zo hoog geweest. Is dit allemaal toeval? Of is er meer aan de hand?

‘Jij bent kostbaar voor Mij en Ik schat het bezit van jou hoog, Ik houd van jou.’ – Jesaja 43:4

Volgens de Bijbel is dit alles geen toeval. Jezus zei:

‘Wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende … Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen … Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen.’ – Mattheüs 24:6-8, 12, 14

We leven in spannende tijden
De wetenschap en technologie hebben zich de laatste jaren enorm ontwikkeld. Een cashloze maatschappij komt steeds dichterbij. Door alle moderne technieken van vandaag, zoals sociale media, verspreidt het nieuws zich heel snel. Ook het goede nieuws van Jezus. Wij leven vandaag in een hele spannende tijd. Een tijd dat het niet lang meer duurt voordat Jezus terugkomt. Maar we leven ook in een moeilijke tijd, met veel zorgen en problemen. Hoe ga je daarmee om? Wat doe je met je problemen?

Waar je naartoe kunt gaan met je problemen
In de Bijbel lezen we veel verhalen over mensen met allerlei zorgen en problemen. Als er één man in de Bijbel is geweest die daarmee te maken had, is het wel koning David. Hij heeft van alles meegemaakt in zijn leven. Zoals overspel, moord en de dood van zijn zoontje. Hij moest zelfs vluchten voor zijn leven. In al zijn problemen geeft hij ons een goed advies:

‘Breng al jouw moeilijkheden bij de HERE. Hij zorgt altijd voor jou.’ – Psalm 55:23

Davids advies is om al onze zorgen bij Jezus te brengen. Hij zorgt voor jou. Je kunt Hem in alles vertrouwen. Al je problemen zijn veilig bij Hem. God wil jou helpen en jou blij en gelukkig maken. Hij heeft het beste met jou voor. Hij wil jou nieuwe hoop en een goede toekomst geven.

‘‘Ik weet welke plannen Ik voor jou heb,’ zegt de HERE. ‘Met deze plannen heb Ik jouw geluk voor ogen, niet jouw ongeluk. Ik wil jou weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als jij tot Mij bidt, zal Ik luisteren. Jij zult Mij vinden als je Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht.’ – Jeremia 29:11-13

Jij bent kostbaar en waardevol
Dit zegt God tegen jou:

‘Jij bent kostbaar voor Mij en Ik schat het bezit van jou hoog, Ik houd van jou.’ – Jesaja 43:4

‘Geen enkele mus valt op de grond zonder dat je hemelse Vader ervan weet. En wat kost nu een mus? Bijna niets. Zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld. Maak je dus geen zorgen. Jij bent voor God veel meer waard dan een zwerm mussen.’ – Mattheüs 10:29-31

God houdt van jou. Jij bent kostbaar en waardevol. Wat mensen misschien ook van je zeggen of denken. Hij weet zelfs hoeveel haren jij op je hoofd hebt! Als iets kostbaar voor ons is, hebben we er alles voor over. Zo is het ook bij God. Hij houdt heel veel van de mens. Zelfs zo veel dat Hij alles voor ons heeft opgegeven. Jezus gaf Zijn leven voor jou. Hij nam jouw plaats in door te sterven aan een kruis. Terwijl Hij zelf zonder fouten was. Wat een liefde!

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Je hebt geen groot geloof nodig
Misschien ga jij op dit moment ook door een moeilijke tijd heen. De problemen kunnen als een last op je drukken. Je bent je hoop kwijtgeraakt en je ziet geen uitweg meer. Je hebt geen groot geloof nodig om bij God te kunnen komen. Want God is dichterbij dan jouw handen en voeten! Een simpel geloof dat God bestaat en jou wil helpen is genoeg. Breng vandaag jouw moeilijkheden bij God en geloof dat God van jou houdt! Bid het gebed met mij mee.

Next Post

God gaat jouw pad kruisen