Jij & Bidden DEEL 1

Gebed is een belangrijk onderdeel van het leven van een christen. Maar wanneer we aan een ander uitleggen wat bidden echt is, kan dat best moeilijk zijn om goed uit te leggen. Deze serie zal jou verder helpen om het onderwerp gebed beter te begrijpen. Ook krijg je tools om gebed een onderdeel te maken van jouw dagelijks leven.

Iedereen heeft  wel eens van gebed gehoord of heeft het wel eens gezien in een film. In Hollywoodfilms zie je de president een gebed doen, als de wereld bijna vergaat. Meestal willen ze daarmee aangeven hoe erg de situatie is. Het is een teken dat de mens zichzelf niet meer kan helpen. Via een gebed strekt hij zich uit of geeft zich over aan een ‘hogere macht’.

Het is waar dat veel mensen, zelfs zij die nooit in God geloofd hebben, in hun dieptepunt een ‘gebedje’ wagen. Meestal als ze niets meer te verliezen hebben. Maar velen weten dan niet precies tot wie ze bidden, omdat ze de levende God niet kennen.

In alle religies is gebed belangrijk. De Bijbel zegt dat velen bidden tot goden die geen goden zijn:

‘Hun afgodsbeelden zijn van zilver en goud, vervaardigd door gewone mensen. Die beelden kun je zien: zij hebben een mond, maar zeggen geen woord. Ook hebben ze oren aan het beeld gemaakt, maar die kunnen toch niet horen. En een neus, maar die ruikt niets. De handen die eraan zitten, voelen niets. En de voeten verzetten geen stap. Ook de keel kan geen geluid voortbrengen. Wie beelden maakt, zal eenmaal net zo doods zijn als zijn maaksels. Zo gaat het ook met ieder die op die beelden vertrouwt.’ – Psalm 115:4-8

Er staat ook in de Bijbel dat mensen tot duivels, demonen en boze geesten gebeden hebben. Dit gebeurt nog steeds vandaag. Maar dit is heel gevaarlijk! Open jezelf niet voor de duistere geesteswereld. Al noemt men het ‘witte’ of ‘goede’ machten. De Bijbel zegt:

‘Het volk bracht offers aan boze geesten, nieuwe goden die nog nooit eerder waren aanbeden. De Israëlieten hadden geen oog meer voor de Rots die hen had gesteund en vergaten dat God hen had gemaakt.’ – Deuteronomium 32:17-18

Wanneer wij bidden, bidden wij tot de Maker van hemel en aarde. Hij die de mens gemaakt heeft en de levensadem gegeven heeft. De God van Abraham, Isaak en Jakob. Hij heeft een Zoon, Jezus Christus, die Hij gegeven heeft om ons opnieuw met Hem te verenigen. (Door de zonde is er namelijk een scheiding gekomen tussen God en de mens.) En Hij heeft Zijn Geest aan ons gegeven, de Heilige Geest. God bestaat dus uit drie Personen, die samen één zijn.

‘Er zijn dus drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord (Jezus) en de Heilige Geest, en samen zijn Zij één.’ – 1 Johannes 5:7

Jezus zegt:

‘Als je bidt, ga dan je kamer in, doe de deur achter je dicht en bid tot je Vader in het verborgene. En je Vader, die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal je belonen.’
– Mattheüs 6:6

De geweldig grote en machtige God wil onze Vader zijn! Jezus zegt dat wij tot Hem mogen komen en Hem ‘Vader’ mogen noemen. Dit bevestigt de Bijbel op meerdere plaatsen. Maar hoe kunnen wij, zondig, verloren en afgescheiden, bij God terugkomen? Wij doen dit in de naam van Jezus. Jezus zei:

‘Als het zover is, hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Luister goed, Ik zeg dat jullie dan alles rechtstreeks aan de Vader kunnen vragen en Hij zal het jullie geven in Mijn naam. Tot nu toe hebben jullie nog niet in Mijn naam gebeden. Bid en jullie zullen ontvangen. Dat zal jullie grote vreugde geven.’ – Johannes 16:23-24

Dit zei Jezus voordat Hij voor ons gestorven was. Nu Hij voor ons gestorven is en is opgestaan uit de dood, is dit woord waargemaakt. Door Jezus’ dood en opstanding hebben wij nu rechtstreekse toegang tot de Vader. Hij heeft met Zijn bloed betaald voor onze fouten en schuld. Wie Hem nu aanneemt als Redder, wordt gered! En als je gered bent, dan ben je een kind van God en mag je dus rechtstreeks praten (bidden) met God.

‘Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in Zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren.’
– Johannes 1:12-13

In DEEL 2 gaan we verder in op de basiselementen van een gebed.

Tags:
Next Post

De geschiedenis van het christendom