Jij & Bidden DEEL 2

In deel 1 hebben we het gehad over wat bidden is en tot wie je bidt. Bidden is praten met God. Deze maand zullen we het hebben over de basiselementen van een gebed. Vind je het vaak moeilijk om te bidden? Weet je niet hoe je moet beginnen of wat je moet zeggen? Geen nood; deze punten zullen je zeker een handje helpen!

Wat voor soorten gebeden zijn er?
Er zijn korte en lange gebeden. Sommigen bidden krachtig en vurig; anderen klinken een beetje saai. Je hebt een gebed met passie vanuit een overstromend hart; een gebed vanuit noodzaak, vanuit verlangen, liefde of medeleven; een eenvoudig kindergebed, of een gebed met moeilijk, theologische taal.

Het hangt er ook vanaf in welk land je bent, want cultuur vind je ook terug in een gebed. Luide en roepende gebeden vind je meer in Afrika; droge en statige gebeden in Europa; gebeden met tranen in Zuid-Amerika; zachte gebeden in Azië. Natuurlijk mag je niet helemaal generaliseren. Toch heeft ieder volk zijn gewoonten en gebruiken. Het is bekend dat Nederlanders erg nuchter zijn. Dat merk je ook in veel kerken in Nederland.

Waar kijkt God naar als ik bid?
Bovenaan staat natuurlijk dat God naar ons hart kijkt. Komt ons gebed vanuit ons hart? Misschien spreken we het wat nuchter uit of laten we juist een traan erbij. God zegt:

‘De mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk, maar Ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is.’ – 1 Samuël 16:7b

Je kunt dus tranen laten, en toch niet vanuit je hart bidden, of heel droog roepen tot God, maar wel vanuit je hart. God ziet of je gebed echt is, en dat is belangrijk. Kom zoals je bent en wees echt.

Hoe moet ik bidden? En waarvoor?
David was een man naar Gods hart. Als hij bad, dan bad hij met alles wat in hem was. Hij zei:

‘Met hart en ziel wil ik de Here prijzen en Zijn heilige naam loven.’ – Psalm 103:1

Paulus heeft het over bidden met zijn verstand en in de geest. Hij zei:

‘Wat ik hiermee wil zeggen, is dat ik zal bidden met mijn geest én bidden met mijn verstand, ik zal tot eer van God zingen met mijn geest én zingen met mijn verstand.’
– 1 Korinthiërs 14:15

We bidden voor dingen waarvoor we weten te bidden. Maar God wil ons ook helpen te bidden voor dingen die Hij belangrijk vindt en waar we zelf niet op zouden komen.

‘De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.’
– Romeinen 8:26

Hoe kan ik goed en succesvol bidden?
Je kunt veel leren van de gebeden van Abraham (Genesis 18), Mozes (Exodus 32) enzovoort. Maar om te weten waaruit een goed gebed moet bestaan, kun je het beste kijken naar de Psalmen. In bijna iedere psalm vind je drie belangrijke onderdelen van het gebed.

1. Begin met lofprijs
Als je de Koning van alle koningen gaat ontmoeten, begin dan niet met je lijstje van noden en hoe zwaar, moeilijk en onmogelijk het allemaal is. Begin om Hem groot te maken. De Bijbel zegt:

‘Zing een loflied wanneer je de tempelpoort ingaat. Laat het in Zijn voorhof klinken en prijs Zijn naam.’ – Psalm 100:4

Je zult zien dat dan je hele gebed anders is.

2. Vertel God je nood
Leer om God te vertellen wat je probleem is en waarvoor je Zijn hulp nodig hebt. Wij moeten leren ‘praten’ met Hem en Hem betrekken in elk gebied van ons leven.

‘Ik was er zo ellendig aan toe, maar toen ik naar de Here riep, heeft Hij naar mij geluisterd. Hij verloste mij uit alle ellende.’ – Psalm 34:7

3. Spreek je verwachting uit
Eindig je gebed niet negatief. Ergens moet je gaan uitspreken dat je gelooft dat Hij een verandering zal brengen; dat God groter is dan je probleem; dat Hij met je is en dat Hij voor je zal zorgen. Deze geloofstaal zal jou in de overwinning brengen en zorgen dat alles anders wordt. Te beginnen in jouw binnenste!

‘Daarom prijs ik, ook onder die andere volken, Uw naam en zing psalmen voor U. God redt de koning die Hij aanstelde, uit elke moeilijke situatie en toont Zijn trouw aan hem die Hij heeft gezalfd, aan David en zijn nageslacht, voor altijd.’ – Psalm 18:50-51

Lees in deel 3 ‘Waarom jouw gebed zo belangrijk is.’

Tags:
Next Post

Wallpaper: The Blessing Month of Prayer