Jij & Bidden DEEL 3

In deel 1 en deel 2 hebben we het gehad over gebed. Wat is bidden en wat zijn de basiselementen van een gebed? In dit laatste deel gaan we het hebben over hoe belangrijk jouw gebed is!

1. Omdat jij God kan overhalen
Ik vind het geweldig wanneer er in de Bijbel staat: ‘En God liet Zich door hem verbidden.’ Verbidden betekent: door smeking iemand overhalen tot iets. Je leest bijvoorbeeld dat de vrouw van Isaak geen kinderen kon krijgen. Hij was kinderloos gebleven, als hij alleen maar gezegd had: ‘Wat jammer.’ Maar hij deed meer! Isaak ging bidden tot de God van zijn vader Abraham, de Schepper van hemel en aarde. En er staat:

‘Nu bad Isaak de Here voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar; en de Here liet Zich door hem verbidden, en zijn vrouw Rebekka werd zwanger.’ – Genesis 25:21 (NBG)

De zaak was hopeloos en niet te veranderen voor hem als mens. Maar God is groot! En door het gebed van Isaak deed God een wonder.

2. Omdat de wereld wonderen nodig heeft
Ons land en de wereld hebben ook wonderen van God nodig. Heel veel jonge mensen zijn compleet de weg kwijt en kennen God niet. Hun zaak is hopeloos, maar God kan en wil helpen. Maar wij moeten tot Hem bidden. De Bijbel zegt:

‘Ik heb tevergeefs gezocht naar iemand die de muur van rechtvaardigheid weer zou kunnen opbouwen, iemand die op de bres zou kunnen staan om jullie te beschermen tegen Mijn vernietigend oordeel. Maar Ik heb niemand gevonden.’ – Ezechiël 22:30

‘Op de bres staan’ betekent: iemand verdedigen, het voor iemand opnemen. Wij springen als het ware tussen de mensen in nood en de God van wonderen.

3. Omdat jij bent uitgekozen
God had, vanwege de verschrikkelijke zonden van het volk, besloten om hen te vernietigen. Toen Mozes dit ontdekte, deed hij iets ongelooflijk moedigs. De Bijbel zegt:

‘Daarom besloot U dat U hen zou vernietigen. En dat zou U ook gedaan hebben, als Mozes, de man die U had uitgekozen, niet voor hen was opgekomen. Hij smeekte U om niet meer boos te zijn en hen niet te vernietigen.’ – Psalm 106:23 (BB)

Lees het hele verhaal in Exodus 32. Wat als Mozes er niet was geweest of niet was gaan bidden?! Misschien ben jij, net als Mozes, Gods uitgekozen persoon om voor iemand anders te bidden.

4. Omdat je familie en vrienden hebt
Zijn jouw familie en vrienden al gered? Leven zij met en voor God? Blijven je christenvrienden op het goede pad? Hebben ze het moeilijk met iets? Bid voor hen en smeek God om een wonder voor hen te doen.

5. Omdat Nederland God nodig heeft
Waar gaat het met ons land naartoe? Door wie in de regering kan God Zijn zegen aan Zijn kinderen geven? En wat denk je van alle grote problemen in de maatschappij? God zegt:

‘Als Mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.’ – 2 Kronieken 7:14

6. Omdat je deel uitmaakt van de Kerk
Hoe gaat het bij jou in de kerk? Bid je voor je voorganger, je jeugdleider, de jeugdgroep, het kinderwerk enzovoort? Zijn er genoeg helpers? En wat denk je van de personen die er voor het eerst waren? Waar is die persoon gebleven die vroeger zo trouw kwam? Ben jij het die voor hen bidt?

God zoekt jou!
Daar waar jij bent, kun je zelfs bidden voor de hele wereld. Er is zo veel ellende onder de mensen. Wij moeten leren bidden. Met ons gebed kunnen wij God in actie brengen om iets te doen aan de ellende en problemen die zo ver boven ons vermogen liggen. God wekt bidders op. Hij zoekt naar iemand om op de bres te staan. Begin met vijf minuten per dag en groei in je gebed. God zal je ingeven waarvoor Hij wil dat jij zult bidden. De tijd om te bidden is NU!

Lees ook: ‘De mensen die God gebruikt’

Tags:
Next Post

Jij & Bidden DEEL 2