Jong & getrouwd | het Huwelijk

Jong & getrouwd: 10 jaar verder

We zien het regelmatig om ons heen: jonge, verliefde stellen die in het huwelijksbootje stappen en elkaar het jawoord geven. In de maatschappij van vandaag lijkt het huwelijk nog maar weinig waarde te hebben. Toch zien we in de kerk dat velen God daarin willen eren en ernaar verlangen om getrouwd te zijn.

Daarom hebben wij Norval en Jeannie gevraagd om wat vragen te beantwoorden over het huwelijk en het vinden van de ware. Zij waren 22 toen zij elkaar het jawoord gaven. Nu, 10 jaar verder, zijn wij benieuwd hoe zij naar partnerkeuze en het huwelijk kijken.

1. Partnerkeuze is een van de belangrijkste beslissingen in het leven. Hoe is dit bij jullie gegaan?

JEANNIE: We kenden elkaar vanaf onze negende en gingen naar dezelfde basisschool. Toen ik Norval op mijn vijftiende voor het eerst na jaren weer terugzag, wist ik het al. Al dacht ik toen helemaal nog niet aan trouwen. Maar ik denk dat ik het pas echt wist nadat God het steeds bevestigd had.

We zijn al samen sinds we 16 jaar waren. Hoewel we jong waren, maakten we allerlei moeilijke momenten mee. Ondanks dat alles groeiden we niet uit elkaar, maar steeds meer naar elkaar toe. Uiteindelijk besloten we ook jong te trouwen, maar we hadden niet de middelen om het te doen.

In die periode studeerden we allebei en trouwen leek wel iets onmogelijks. We hebben met onze voorgangers gesproken, ervoor gebeden en ik heb er zelfs voor gevast. In ons hart wisten we dat ons samenzijn van God was. En vanaf het moment dat we de keuze maakten om te trouwen, hebben wij gezien hoe God voorzag in alles wat we nodig hadden.

NORVAL: Het mooie van elkaar jong leren kennen, is dat je door allerlei seizoenen heen gaat. Je maakt elkaar mee in de prachtige momenten, maar soms ook op de momenten van groot verlies van vrienden of familie.

In de mooie en moeilijke momenten leer jij je partner beter kennen. Dan zie je wie ze echt zijn en met wie jij je wilt verbinden. Ook zie je op zulke momenten of je partner echt gefundeerd is in Christus. Maar ook of jullie dezelfde levensvisie hebben.

Doordat ik dit soort momenten met Jeannie heb mogen meemaken, heb ik zo Gods bevestiging gezien. Jeannie is ’the real one’.

2. Wat zijn belangrijke aspecten om op te letten wanneer je op zoek bent naar een levenspartner?

Het huwelijk | Het is belangrijk dat je kijkt of dit ook is wat God voor jou heeft.JEANNIE: Oeh, dat is een lastige. Ik denk dat het als gelovige sowieso van groot belang is dat je partner ook gelooft. Daarnaast is het belangrijk om elkaars doel voor het leven / roeping te accepteren en elkaar daarin te steunen. Maar het belangrijkste is dat je je in je zoektocht laat leiden door God.

NORVAL: Uiterlijk is natuurlijk belangrijk. Maar wanneer je elkaar beter leert kennen, moet je kijken of jullie dromen en visie op het leven bij elkaar passen. Het is hierin belangrijk dat je kijkt of dit ook is wat God voor jou heeft. Hierin moet je ook eerlijk zijn met jezelf.

3. Wat waren belangrijke aspecten die meespeelden in jullie keuze van elkaar?

NORVAL: Voor mij is het belangrijk om een liefdevolle partner te hebben met wie je samen door het leven gaat. Een partner die je door alles steunt, maar die ook durft om je terug te trekken indien nodig. Jeannie was er voor mij toen ik door een moeilijke tijd ging. Zij was en is een steun door dik en dun. Ware steun en liefde is kostbaar.

JEANNIE: Wat voor mij belangrijk was en is, is onze toewijding aan God en aan elkaar. En natuurlijk Norvals looks en lieve en oprechte karakter.

4. Wat vinden jullie leuk om samen te doen en wat doen jullie om elkaar blij te maken?

JEANNIE: lk houd ontzettend veel van kletsen en dat doen we ook graag samen. We praten over onze dromen; over alles eigenlijk. We vinden het leuk om op dates te gaan met elkaar. En we maken elkaar blij met de kleinste dingen. Zo wordt Norval blij als ik pannenkoeken voor hem maak en ik als hij een kopje koffie voor me zet.

NORVAL: Ik vind het fijn om gezellig met Jeannie te praten en te lachen over van alles en nog wat. Date night is een must. Wij proberen steeds nieuwe dingen te ontdekken.

5. Jullie zijn dit jaar 10 jaar getrouwd. Wat is volgens jullie de waarde van het huwelijk, zoals de Bijbel dit bedoeld heeft?

NORVAL: Het huwelijk heeft waarde, omdat Gods beloftes eraan verbonden zijn. De zegeningen zullen ontelbaar zijn, alleen maar omdat je dit principe gehoorzaamt. Je begint dus al in overwinning en God zal je nog meer geven dan je kan bidden, bedenken en beseffen.

Ik vind het prachtig om te zien dat een jonge meid die er eerst fel op tegen was, nu ten volle geniet van het getrouwd zijn. Het doet mij goed om Gods zegen te zien ontvouwen over mijn leven. Ik geniet van het nu en ik zie uit naar de toekomst.

Het huwelijk heeft waarde, omdat dit Gods oorspronkelijke plan was.

JEANNIE: Het huwelijk heeft waarde, omdat dit Gods oorspronkelijke plan was. En door je eraan te houden, zal Zijn zegen eruit voortkomen. De mens heeft het alleen zo verdraaid en gaat er zo vrijblijvend mee om. Maar in Gods Woord staat dat we het huwelijk moeten eren en dat man en vrouw elkaar trouw moeten blijven.

Als jonge meid had ik nooit het verlangen om te trouwen. Door de voorbeelden die ik om me heen zag, zag ik de waarde er niet van en dacht ik dat er alleen pijn uit voortkwam. Toen ik naar de kerk begon te komen, zag ik anderen die gelukkig getrouwd waren. Daar leerde ik wat de waarde van het huwelijk is. Maar niet alleen dat, ik leerde dat het Gods wil is om getrouwd te zijn. Hoe meer ik dat ging inzien, hoe meer ik er zelf naar verlangde. Ik wilde niets anders dan God gehoorzamen en naar Zijn wil leven.

En nu, jaren later, zie ik hoe God ons huwelijk zegent en hoe wij er ten volle van genieten. Samen sta je ook veel sterker dan alleen. Ik geloof dat wij voor elkaar gemaakt zijn en dat we elkaar nodig hebben om het plan te volbrengen dat God voor ons heeft.

6. Door de jaren heen zijn jullie ook gegroeid in de bediening en in de taken die jullie doen. Hoe ondersteun je en stimuleer je elkaar daarin?

JEANNIE: We helpen elkaar door de ander te steunen in de voorbereiding en uitvoering. Het vergt soms ook wel wat creativiteit met onze kleine meid. Maar we zoeken er altijd naar hoe we elkaar het beste kunnen helpen.

Ook vieren we de geweldige momenten die we in onze bediening hebben. Zo geven we elkaar complimenten en benoemen we de groei die we zien bij elkaar. Maar dat niet alleen, we bespreken ook de verbeterpunten. We zijn beiden zo ingesteld dat we het beste voor elkaar willen. Zo verlangen we er beiden ook naar dat de ander groeit en bloeit in zijn bediening.

NORVAL: Ik bewonder de creativiteit en passie van Jeannie. Wanneer zij haar taak moet doen, probeer ik haar zo goed mogelijk te steunen door haar de ruimte te geven of zelfs iets over te nemen, zodat het niet te zwaar wordt.

7. Wat is een tip die je van iemand hebt gekregen over het huwelijk, die je ook aan ons wil meegeven?

Het huwelijk | ‘Altijd samen, wees lief voor elkaar, praat met elkaar. Wees altijd samen.’NORVAL: Mijn tante zegt altijd: ‘Altijd samen, wees lief voor elkaar, praat met elkaar. Wees altijd samen.’

JEANNIE: Er zijn twee tips die mij zijn bijgebleven. Nummer 1: ‘Wees gewoon lief voor elkaar’ van pastor Godelief Maasbach. Nummer 2: ‘Altijd samen’ van Norvals tante.

Beide blijven mij bij, omdat je door de jaren heen voor allerlei uitdagingen kan komen te staan. Maar door lief te zijn voor elkaar en er altijd samen voor te gaan, kom je er ook altijd doorheen. Want samen krijg je veel meer voor elkaar dan alleen.

8. Wat is jullie verlangen voor de toekomst, voor de gemeente, jullie gezin en voor jullie huwelijk?

JEANNIE: Mijn verlangen is dat we een hecht gezin zijn dat samen Gods weg bewandelt en Gods doel voor elk van ons volbrengt. Ik verlang ernaar dat Norval en ik de dromen die God ons heeft gegeven allemaal tot vervulling zullen zien komen. Voor de gemeente verlang ik een bovennatuurlijke groei en dat vele mensen, net als wij, hier hun thuis mogen vinden.

NORVAL: Mijn verlangen is dat ons gezin altijd het beste zal geven voor God. Ook verlang ik ernaar dat de liefde die God ons geeft, de wereld om ons heen verandert.

Lees ook: ‘Het verhaal van Norval & Jeannie’

Tags:
Next Post

Kom, volg Mij | Jezus zegt: ‘Ik maak jou…’