joopenwildevos

Dit is mijn wonder: Joop de Vos

Voormalige marktkooplieden Joop (67) en Wil (64) de Vos zijn beiden christelijk opgevoed, maar leerden God pas op latere leeftijd echt kennen. Joop had last van angsten en depressies, waarvan God hem volkomen heeft bevrijd.

Na dertig jaar lang op de markt in Woerden te hebben gestaan, waar ze hobbyartikelen verkochten, genieten Joop en Wil sinds begin dit jaar van hun pensioen. Omdat ze altijd plezier hebben gehad in hun werk, was dit geen makkelijke beslissing. Ook hadden ze hun vaste klanten, met wie ze altijd een praatje maakten. Wil: ‘Het fijne van het op de markt staan, is dat je soms bijzondere gesprekken hebt met de klanten. Als ze met een nood bij ons komen, vertellen we hun gelijk dat we een geweldige God hebben, die ook voor hun nood een oplossing heeft.’

‘Ik was neerslachtig en depressief. Maar op die dag kon het herstel beginnen.’

Enkele jaren geleden ging Joop door een zware depressie heen. Hij had veel last van angstaanvallen. Joop zocht hulp bij artsen, die hem pillen voorschreven die nog meer ziekteverschijnselen met zich mee zouden brengen. Ten einde raad gingen ze ten slotte op de uitnodiging van Joops broer in om een keer mee te gaan naar de evangelische gemeente in Deventer. Tijdens deze samenkomst werden ze beiden aangeraakt door Gods liefde. Wil: ‘De blijdschap en vreugde die we tijdens deze dienst ervoeren, kende ik niet. Daar had ik een persoonlijke ontmoeting met God, die mijn leven vanaf dat punt heeft veranderd.’ Joop: ‘Tot dan toe was mijn hart gevuld met pijn, trauma’s uit het verleden, wrok, haat en teleurstelling. Ik was neerslachtig en depressief. Maar op die dag kon het herstel beginnen.’ Hongerig naar meer kwamen ze tien jaar geleden in The Blessing Utrecht terecht, waar ze echt tot bekering kwamen.

Na het wonder van hun bekering begon het licht weer te stralen in hun leven en, komend uit een grote depressie, kwam ook het wonder van genezing. Joop: ‘Mijn hart straalt, schittert en flonkert. Er is geen verwonding meer; alleen maar tevredenheid en dankbaarheid. Ik wilde me nooit met God bezighouden, maar Hij hield Zich wel met mij bezig. Híj heeft mij bevrijd van mijn angsten en depressies.’

Het maakt hen blij om in de gemeente deel te nemen aan de activiteiten en te helpen waar dat nodig is.

WIJ WILLEN VOOR JE BIDDEN
Vader in de hemel, ik loof en prijs Uw naam. U bent mijn Redder en Verlosser. Here, dank U dat U voor mij aan het kruis gestorven bent om mijn zonden te vergeven. U hebt mij gereinigd met Uw kostbare bloed en mij een vernieuwde geest gegeven. U bent mijn Geneesheer en Voorziener. U bent de God van wonderen. Ik bid dat de getuigenissen van wonderen die in dit blad beschreven staan, tot inspiratie mogen zijn voor hen die U nog niet kennen. Dat U de harten verzacht van een ieder die dit blad leest. U alleen kunt wonderen doen. Amen.’

❱❱ Heeft God ook iets bijzonders in jouw leven gedaan? Deel ook je verhaal en vertel het ons! Stuur een mail naar: nieuwlevenonline.nl

Tags: