Jozef gehoorzaamde

Wanneer wij stilstaan bij de geboorte van Jezus, horen we vaak veel over het leven van Maria, de moeder van Jezus. Maar ook Jozef  had een bijzonder verhaal en speciaal leven. Bekijk met mij het leven van Jozef, de man van Maria en de aardse vader van Jezus. 

1) Jozef was gewillig om te lijden voor de naam van Jezus
Jozef was met Maria verloofd, toen zij zwanger werd door de Heilige Geest. De mensen in Nazareth dachten dat Jozef iets verkeerds had gedaan, maar dat was niet het geval. We lezen in Mattheüs 1:19 dat Jozef een rechtschapen man was en dat hij stilletjes de verloving wilde verbreken, omdat hij haar de schande wilde besparen.

2) Jozef had geleerd de stem van God te verstaan én te gehoorzamen
Hij stelde Maria’s belang boven zijn eigen belang. Dit is iets wat we vandaag niet zo vaak meer zien. Maar terwijl Jozef hierover nadacht, viel hij in slaap en verscheen er een engel in zijn droom. De engel vertelde Jozef om met Maria te trouwen, omdat de baby in haar verwekt was door de Heilige Geest.

‘‘Jozef, zoon van David,’ zei de engel, ‘u kunt gerust uw vrouw Maria bij u in huis nemen. Zij is in verwachting door de Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent ‘God redt’. Want Hij zal Zijn volk redden van de zonden.’’ – Mattheüs 1:20-21

Jozef gehoorzaamde en deed wat de engel hem vertelde. Jozef trouwde met Maria, hoewel iedereen op hem zou neerkijken. Jozef vond het belangrijker om God te gehoorzamen, dan zich te laten leiden door de gedachten van mensen. Dit is ook enorm belangrijk voor ons. Maak je niet druk om wat mensen van je zeggen of denken; het is veel beter om naar God te luisteren!

3) Jozef leidde zijn gezin
Jozef was de geestelijke leider van zijn gezin. Vandaag zijn het vaak de vrouwen die hun gezin geestelijk leiden. Hoewel wij als man en vrouw samen de geestelijke opvoeding moeten dragen, wil God dat de man de leiding heeft (Efeziërs 5). Niet als een harde, wettische, botte echtgenoot en vader, maar als een echtgenoot en vader die zijn gezin in de liefde van Christus leidt in de wegen van de Here.

We zien in het leven van Jozef dat hij Gods stem leerde verstaan en gehoorzamen. Het gebeurde namelijk dat God opnieuw tot Jozef sprak. Deze keer gaf Hij Jozef de opdracht om met zijn vrouw en kind naar Egypte te vluchten, omdat Herodes alles in het werk stelde om het kind te doden (Mattheüs 2:13-18). Jozef gehoorzaamde.

God sprak ook tot Jozef toen hij weer met Maria en Jezus moest teruggaan naar Israël (Mattheüs 2:19-23). Als Jozef Gods stem niet verstaan had of ongehoorzaam was geweest, had God Jozef niet kunnen gebruiken om op aarde de vader van Jezus te zijn.

God verlangt er ook naar dat jij Zijn stem leert te verstaan. Hij spreekt door Zijn Woord tot ons en door de zachte stem van de Heilige Geest in ons hart. God kan ook vele andere dingen gebruiken om tot jou en mij te spreken. God kon Jozef voor dit wonderbare doel gebruiken, omdat hij Gods stem verstond en gehoorzaamde.

4) Jozef bleef God vertrouwen en gehoorzamen, ondanks veel beproevingen
Een van die beproevingen was toen hij met Maria moest reizen toen zij hoogzwanger was. Hij was een timmerman en had waarschijnlijk een mooi, houten wiegje gemaakt. Maar hij liet het wiegje achter en reisde naar Bethlehem, niet wetend dat hij zijn mooie wiegje en huis niet meer zou zien. God had een andere weg voor hem en Maria.

Soms gaat de Here ook een andere weg met ons dan wij gedacht of gehoopt hadden. Toen Jozef en Maria, die bijna moest bevallen, na een lange, vermoeiende reis in Bethlehem aankwamen, konden ze geen enkele slaapplaats vinden. Waarschijnlijk dacht Jozef: als mijn vrouw de Zoon van God zal voortbrengen, zal God dan niet voor Zijn Zoon zorgen?

Jozef moest God geloven en vertrouwen en niet twijfelen. God liet Zijn Zoon in een eenvoudige stal geboren worden. Jozef geloofde, en zelfs nadat zijn geloof vaak getest was, bleef hij vertrouwen en gehoorzamen.

Vandaag hebben wij dit volhardend geloof dringend nodig. Jezus zegt namelijk:

‘Het is de vraag of Ik, de Mensenzoon, bij de mensen geloof zal vinden als Ik terugkom.’
– Lucas 18:8

Laten wij in dit kerstseizoen teruggaan naar het verhaal van Jozef en Maria en de wonderlijke geboorte van Gods Zoon, Jezus. Laten we leren van hun leven en vasthouden in geloof.

Lees ook:Het is een jongen!’

Tags:
Next Post

Recept: Loaded Nachos