Mission - KENIA: Impact Trip

KENIA: Impact Trip

Kenia is een prachtig land waar het christendom sterk vertegenwoordigd is. Hooggeplaatsten in de regering komen er openlijk voor uit dat zij in God geloven en Hem liefhebben. Het geloof en de kerk hebben een belangrijke plaats in de maatschappij. Je voelt de vrijheid om overal over Jezus te kunnen praten. Er is respect voor God, de Bijbel en de predikers van Gods Woord. Dit wil niet zeggen dat iedereen een christen is, maar je voelt dat de christelijke normen en waarden hun plaats niet hebben verloren.

Al ruim 20 jaar mogen wij samenwerken met David Juma in Nairobi. Wij waren met hem toen hij kleine bijeenkomsten organiseerde in de buitenwijken van Nairobi, toen hij van gebouw naar gebouw ging met de gemeente die hij en zijn vrouw gestart waren.

Nu heeft hij een grote zaal (oude bioscoopzaal) in het hart van Nairobi. Hij is de zaal volledig aan het renoveren. Er zijn bijeenkomsten vroeg in de ochtend, tijdens de lunch en elke avond. Een week lang mochten wij met ons team uit Nederland in de bijeenkomsten de prediking brengen en voor zang, muziek en een dansoptreden zorgen.

Het waren geweldige bijeenkomsten waar velen een ontmoeting met God hadden en een aanraking van Hem ontvingen. Er waren ook speciale jongerendiensten. Zij zongen met alles wat in hen was voor God. Hun gebeden waren oprecht en kwamen diep uit hun hart. De zaal was elke keer stampvol. Er staat daar een hele nieuwe generatie in vuur en vlam voor God.

Wat kun jij doen?
Bid voor Kenia! En… steun ons door middel van een gulle donatie, zodat we kunnen doorgaan met de wereldwijde verspreiding van het evangelie.
Maak jouw gift over naar ING Betaalrekening:  NL25 INGB 0000 0044 20
Ten name van: Johan Maasbach Wereldzending.
Onder vermelding van: Zendingsgift.

Hartelijk dank!

Tags:
Next Post

NEWGEN: Behind the vision PART 2