Kerst,-een-feest-van-blijdschap

Kerst, een feest van grote blijschap!

Kerstfeest is een feest van grote blijdschap! Met kerstfeest vieren we dat Jezus Christus naar de wereld is gekomen om de mens blij te maken en vrede in het hart te geven.

Gods gift aan de wereld
De ware betekenis van het kerstfeest is dat God Zijn grote liefde aan ons mensen heeft laten zien, door Zijn enige Zoon Jezus naar deze wereld te sturen. Hij stierf voor onze zonden aan een kruis op Golgotha.
God heeft het beste wat Hij had aan ons, mensen, gegeven. Jezus is Gods gift aan deze wereld. Maakt jou dat niet heel erg blij? Het grootste cadeau dat de mens ooit kan ontvangen, is Jezus Christus, Gods Zoon! De Bijbel zegt in Romeinen 6:23:

‘De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’

Door in Jezus Christus te geloven en Hem in je hart aan te nemen als je Redder, ontvang je eeuwig leven. Jezus zegt in Johannes 5:24:

‘Wie naar Mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven.’

Deze maand vieren wij het kerstfeest. Geloof jij in de ware betekenis van het kerstfeest? Het is heel eenvoudig! Neem je de gift van God aan of niet? Het is het duurste en kostbaarste cadeau dat God ooit aan de mensen heeft gegeven. Op dit kerstfeest biedt God jou het grote cadeau aan en Hij zegt:

‘Dit is Mijn Zoon. Hij is voor jou geboren, gestorven en weer opgestaan uit de dood. Als je in Hem gelooft, ontvang je eeuwig leven. Je kunt op geen andere manier tot Mij komen dan alleen door Mijn Zoon. Door Hem kun je Mij leren kennen.’ De Bijbel zegt in Johannes 1:18:

‘Niemand heeft ooit God gezien, maar Zijn enige Zoon, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.’

De kerstboodschap
Wat voor problemen je ook hebt, hoe je situatie ook is, welke grote fouten je ook hebt gemaakt… God houdt van jou, heel veel zelfs! Een betere en mooiere kerstboodschap kan ik je niet brengen. God heeft je écht lief! Dat is het geweldige evangelie! De levende God waarover ik spreek, heeft een offer gebracht dat zo ontzettend kostbaar en groot is, dat het alles overtreft wat een mens je ook maar zou kunnen geven!

Hij deed dit om aan jou te bewijzen dat Hij écht van je houdt! Liefde kan zichtbaar worden in wat je doet en geeft. GOD GAF! In alle religies in deze wereld gaat het om de offers die mensen aan hun goden brengen. Maar in het evangelie van Jezus Christus gaat het om het grote offer dat God Zelf bracht. Om ervoor te zorgen dat de mens vrede met God kan hebben, gaf Hij het grootste, beste en kostbaarste dat Hij had: Zijn Zoon, Jezus Christus! Johannes 3:16 zegt zo mooi:

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Ja, God houdt van alle mensen en Jezus kwam voor alle mensen. De Belgen, Zweden, Nederlanders, Turken, Canadezen, Tsjechen, Grieken, Marokkanen, Palestijnen, Indonesiërs, Russen, Joden, Bulgaren, Duitsers, enz. enz. Alle mensen!

Grote blijdschap
De engel zei tot de herders in het veld in Lucas 2:10-11:

‘Ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here.

Wat een geweldig blij nieuws! Is de blijdschap van het echte kerstfeest al in jouw hart? Waarom zou je dan vandaag niet het geweldige, mooie en kostbare cadeau van God aannemen? Het is Gods grote gift… ja, aan jou! Je hoeft er niets voor te betalen. Jezus, de genadegift van God, staat aan de deur van je hart. Hij klopt en vraagt: ‘Mag ik binnenkomen?’ Open vandaag je hart! Laat Jezus jou echte blijdschap en vrede geven!

Bid het kerstgebed met mij mee.

‘Lieve God, dank U voor het grote wonder van het kerstfeest. U stuurde Uw Zoon, Jezus, om hier op aarde geboren te worden in een stal. Om daarna voor ons te lijden en te sterven aan een kruis, zodat wij gered kunnen worden. Here Jezus, ik open mijn hart voor U en vraag U: vergeef mij van al mijn zonden. Dank U dat ik nu Uw heerlijke vrede, rust en blijdschap mag ervaren. Ik heb zo veel reden om U te danken voor al Uw zegeningen. In deze kersttijd wil ik ook bidden voor alle mensen die in nood zijn en het moeilijk hebben. Dank U dat U heel dicht bij hen wilt zijn. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags: