Lifestyle - Kerstgedachte Willy Maasbach

Kerstgedachte: Willy Maasbach

Nooit meer alleen!

Voordat ik God kende, was ik bang. Het was oorlog en ik was bang voor de dood. God nam mijn angst weg toen ik Jezus in mijn hart aannam als Redder. Nu ik 91 jaar ben, denk ik vaker aan de hemel. Ik ben mij ervan bewust dat ik in het naseizoen van mijn leven ben. Mijn tijd is zo kostbaar geworden! Dankbaar en blij ben ik nog altijd dat ik genieten mag van alles waarmee God mij heeft gezegend.

Het kerstverhaal (Lucas 2) raakt nog altijd mijn hart. We zien hierin hoe God ook omziet naar oude mensen. Ik denk aan Zacharias en Elisabeth, die al op hoge leeftijd waren. Ook was God Anna niet vergeten. Ze was al jong weduwe geworden en inmiddels 84 jaar oud.

Dit waren gewone, oude mensen die van God hielden. Beiden waren bidders. Ze moesten lang wachten op de verhoring van bepaalde gebeden. Maar God zag en hoorde hen. Hij vergat hen niet. Ik bid ook voor alles. Als het om gebed gaat, voel ik me nog net zo jong en krachtig als toen ik 20 jaar was!

We hebben vandaag mensen nodig die tijd vrijmaken om te bidden. Als je dat doet, dan verspil je je tijd niet. De tijd die je spendeert in gebed is heel waardevol. En er is zo veel om voor te bidden!

De boodschap van kerst is zo speciaal ook vandaag. Jezus is geen baby gebleven. Hij stierf aan het kruis voor al onze zonden, ziekten en verdriet. Hij is opgestaan en leeft vandaag. Hij is Degene die gebroken harten kan genezen. Hij is de Enige die ons vanbinnen gelukkig kan maken.

Jezus wordt ook ‘Immanuël’ genoemd. Deze naam betekent: God is met ons. Ik voel echt dat Hij dagelijks met mij is. Daarom ben ik niet meer bang. Ik zie ernaar uit om bij mijn Heiland te zijn in de hemel. Een plaats van volkomen liefde, licht en leven. Wat een toekomst heb ik!

Tags: