Kinderproject OASIS

Het project OASIS richt zich op het voorzien in een fijne, goede en gezonde leefomgeving voor kinderen die uit sociaal kwetsbare gezinnen komen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. OASIS biedt activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van eigenwaarde en leiderschap van de kinderen. Wij bereiden hen voor om als goede burgers deel te nemen aan de maatschappij.

OASIS doet
De activiteiten zijn educatief, recreatief en sportief. Speciaal gericht op de leefwereld en ervaringen van elke specifieke leeftijd. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van de eigenwaarde en de waarde van de mens in het algemeen. Ook bieden ze de gelegenheid om te groeien tot het nemen van maatschappelijke en sociaal verantwoordelijke beslissingen.

OASIS geeft
Het past allemaal in de gezonde opvoeding waarin we de kinderen van OASIS mogen leren om de gezindheid en de principes van Christus op alle fronten in het leven toe te passen. Wij brengen hen dichter bij God en Zijn Woord, waardoor zij zonder twijfel Zijn zegen op hun leven mogen verwachten.

Doe mee!
Geef vandaag nog jouw speciale kerstgift voor de kansarme kinderen en doe mee! Of, nog beter, klik hier en meld je aan als donateur. Daarmee neem je deel aan het kinderproject OASIS met een bijdrage van 10 euro of meer per maand.

Mijn kerstgift
OASIS kinderproject

Als jij het OASIS kinderproject een warm hart toedraagt, dan kun je hieraan uiting geven door jouw speciale kerstgift over te maken op bankrekening ING NL25 INGB 0000 0044 20 t.n.v. Stichting Johan Maasbach Wereldzending. o.v.v. OASIS

Tags:
Next Post

Het kostbaarste bezit…