Kom, volg Mij | Leef voor Jezus!

Jezus vraagt ons om te komen en Hem te volgen. Zo op het eerste ogenblik lijkt dat niet een moeilijke vraag. Maar zoals we in het eerste deel hebben gelezen, is het wel een radicale oproep. Want eigenlijk komt het in het kort hierop neer: Leef voor Jezus en niet voor jezelf.

Alles geven voor Jezus

Toen ik niet lang geleden aan het opruimen was, vond ik op kladpapier enkele handgeschreven preekjes van mijn vader, evangelist Johan Maasbach. Het viel mij op dat de volgende woorden daarin meerdere keren voor kwamen: geloof, zelfverloochening, nederigheid, liefde en gehoorzaamheid.

Het zijn woorden waarover vroeger in de pinksterkerken veel en ernstig gesproken werd. Mijn vader schreef mijn moeder er zelfs een brief over. Kun je het je voorstellen? Zouden wij vandaag elkaar daar óók over appen?

Jezus zegt: ‘Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.’ – Lucas 9:23

De BasisBijbel zegt het zo: ‘Als je bij Mij wil horen, moet je stoppen met voor jezelf te leven. Je moet elke dag het kruis opnemen en Mij volgen. Want als je je leven voor jezelf zal willen houden, dan zul je het juist verliezen. Maar als je je leven opgeeft voor Mij, dan zul je het juist redden.’

Leef voor Jezus en niet voor jezelf!

Kort en bondig gezegd: Leef voor Jezus en niet voor jezelf! Dit is een deel van het evangelie van Jezus Christus dat niet iedereen wil horen. Denk je ook niet dat de Westerse kerk aangaande dit punt nog veel kan leren van de vervolgde christenen? Zij geven vaak écht alles op om Jezus te volgen.

Het dienen van Jezus

Ik denk aan een gebeurtenis waarin Jezus het voorbeeld geeft van onzelfzuchtige dienstbaarheid. Vlak voor Zijn lijden kwam Hij voor een laatste maaltijd samen met Zijn beste vrienden. Er was één probleem: wie zou de voeten wassen?

Normaliter deed een slaaf dat, maar die was er niet. De discipelen keken naar elkaar… Wat nu? Dat is niet mijn job! Ik ga dat niet doen! Jezus zei niets… Hij deed Zijn mantel af en een linnen doek om Zijn middel. Hij pakte de waskom met water en waste één voor één de voeten van de discipelen en droogde ze af. Jezus waste de voeten van Judas die Hem verraden zou. Ook waste Hij de voeten van Petrus die Hem drie keer zou verloochenen, en van de ongelovige Thomas. Zelfs van alle anderen die Hem niet lang daarna in de steek zouden laten. Jezus vertelt hun:

‘Ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie moeten hetzelfde doen als Ik.’ – Johannes 13:15

Met andere woorden: Volg Mij in het dienen!

Er zijn kerken die voetwassingen houden, maar ze begrijpen niet waar het écht om gaat. Het gaat om de innerlijke houding en bereidwilligheid om, net als Jezus, de nood te zien en zonder klagen te doen wat gedaan moet worden. We hebben allemaal wel eens hierin gefaald, nietwaar?

De discipelen leefden om Jezus te dienen en bekend te maken.Maar wat een overwinning wanneer we het door Zijn Geest beginnen te begrijpen. Hoewel de discipelen het niet meteen doorhadden, weten we dat zij allemaal (op Judas na natuurlijk) later wél precies begrepen wat Jezus bedoelde. Zij leefden om Jezus te dienen en bekend te maken.

Leef elke dag voor Jezus

Is er iets vandaag wat je moeilijk vindt om te doen? Wat het ook is; kom, lieve lezer. Jezus zegt:

Als iemand Mij dient, moet hij Mij volgen. En waar Ik ben, moet ook Mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.’ – Johannes 12:26

Wat een opdracht én bemoediging! Vind je ook niet?

Soms moeten we onszelf weer even herinneren aan wat Jezus heeft gezegd: ‘Neem dagelijks je kruis op.’ Elke dag? Ja, leef elke dag voor Jezus. Hij ziet jouw liefde voor Hem en je verlangen om voor Hem te leven. Hij zal je erbij helpen en overvloedig zegenen en belonen! En wanneer je onderweg vermoeid of bezwaard bent, hoor dan weer eventjes deze woorden die Jezus tot jou spreekt:

‘Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. Want Ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij Mij innerlijke rust vinden. Want wat Ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of te zwaar voor je.’ – Mattheüs 11:28-30 (BasisBijbel)

Liefs, Daniëlle

Volgende keer: ‘Volg Jezus met heel je hart’ 

Lees ook: ‘God dienen’

Tags:
Next Post

Jong & getrouwd: 10 jaar verder