Laat het verleden los

We leven vandaag in een maatschappij die de neiging heeft een ander de schuld te geven. Dat is al vanaf het begin van deze wereld zo geweest. In Genesis lezen we over Adam en Eva. Toen God Adam confronteerde met zijn zonde, schoof hij de schuld op Eva. En Eva gaf op haar beurt de slang de schuld.

‘Vergeef en je zult vergeven worden.’ – Lucas 6:37

Vandaag is het precies hetzelfde. Ik heb veel gesprekken met allerlei soorten mensen. Ik hoor vaak: ‘David, ik ben zo negatief en pessimistisch door mijn opvoeding. ‘Ik ben zo depressief, omdat mijn man mij heeft verlaten voor een andere vrouw.’ ‘Ik zie het niet meer zitten, omdat ik zo diep gekwetst ben.’

We kunnen nooit verandering brengen in onze situatie als we niet eerst erkennen wat het echte probleem is. Wij mensen zijn er goed in om ons achter excuses te verschuilen. Maar de waarheid is dat we zo negatief en bitter zijn, omdat we onszelf toestaan zo te worden.

In het leven van elk mens gebeuren er nare dingen. We hebben niet altijd een antwoord op de dingen die ons overkomen. Elk mens maakt wel dingen mee waardoor hij boos, bitter en depressief kan worden. Veel mensen schrijven mij hun noden. Dan denk ik regelmatig: och, wat een ellende, wat een verdriet. Ik voel dan helemaal mee als ik lees wat men heeft meegemaakt of wat voor verschrikkelijks hen is overkomen. Ik begrijp hoe mensen dan worden zoals ze zijn. Maar ik weet ook dat alleen begrip en medeleven deze mensen niet zal helpen.

De vraag die ik jou wil stellen: Wil je echt gezond worden? Wil je echt met heel je hart genezing ontvangen vandaag? Als je antwoord hierop ‘ja’ is, dan moet je tot het punt komen dat je bereid bent te stoppen om je emotionele wonden te blijven gebruiken als excuus waarom je vandaag zo bent als je bent.

Je moet stoppen jezelf te zien als slachtoffer. Want zolang je jezelf zo blijft zien, kom je nooit tot de volle vrijheid en gezondheid die God je wil geven. Het betekent niet dat je goedkeurt wat er gebeurd is. Maar je maakt jezelf los van het verleden en gaat verder in de hoopvolle toekomst die God voor je heeft.

Er zijn mensen die hun verleden blijven gebruiken als excuus voor hun bittere levensstijl. Zelfmedelijden is vernietigend voor je emotionele gezondheid en daar word je niet blij van! Stop vast te houden aan het verleden. Jezus zegt: ‘Laat los en je zal losgelaten worden.’

‘Ach David, jij weet helemaal niet wat ik heb meegemaakt!’ Nee, dat klopt. Ik ken niet al je ervaringen. Maar ik heb door de jaren heen gezien hoe een slachtoffermentaliteit mensen jarenlang gevangen houdt in een emotionele gevangenis. Ik heb gezien hoe mensen loskomen en weer blij worden wanneer zij de slachtofferrol op het altaar leggen, verlost worden van het verleden en zichzelf gaan leren zien zoals Jezus hen ziet. Als je écht gezond wilt worden, dan is er een manier om uit je pijn en ellende te komen. Je kunt daar alleen uit ‘ontsnappen’ als je het verleden loslaat in de handen van de Heer.

Een belangrijk aspect van loslaten is vergeving. Vergeving is de helende balsem van de Heilige Geest die de link met het verleden verbreekt. Toen Jezus aan het kruis hing, zei Hij: ‘Vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.’ Jezus keurde hun zonde niet goed, maar vergaf hun toch.

Zolang je niet vergeeft, heeft die ander die jou pijn heeft gedaan, nog steeds macht over jou. Door de ander en jezelf te vergeven, wordt die vernietigende macht over jou verbroken en kan je de pijn loslaten.

Zo veel mensen gaan gebukt onder schuldgevoel door fouten die ze hebben gemaakt. Misschien heb je anderen pijn gedaan. Als je spijt hebt van de dingen die je hebt gedaan, dan moet je om vergeving vragen aan God en anderen. En op het moment dat je dat hebt gedaan, is het ook tijd om jezelf te vergeven en het verleden los te laten.

Misschien ben je boos op God, omdat een van je geliefden is weggenomen. Misschien is je eigen kind weggerukt uit het leven. Je begrijpt het niet en bent boos op God. Misschien heb je al zó lang voor iets gebeden, en God heeft het nog steeds niet gegeven.

Het is de hoogste tijd dat je God gaat vergeven. Moet ik God vergeven? Ja, je zegt: ‘Heer, ik vergeef het U. Ik weet niet waarom ik dit moet zeggen, maar ik vergeef het U. Ik moet het kwijt, ik moet het loslaten.’ Door te vergeven kun je het namelijk loslaten.

Je moet het ook hardop zeggen. Woorden hebben kracht. Zeg bijvoorbeeld hardop: ‘Heer, ik kan het verleden niet veranderen, maar ik kan wel bepalen hoe ik mijn toekomst tegemoet ga.’ De klok draait niet terug, maar wel vooruit. Laat het verleden niet langer je toekomst bederven!

Als je gezond wilt worden, moet je je oog gaan richten op Gods goedheid en genade. Als je een vervelende gebeurtenis in je leven hebt meegemaakt, laat het dan niet elke dag het middelpunt van je leven zijn. Laat God alle bitterheid, jaloezie, trots, zelfmedelijden enz. uit je hart wegnemen.

Vandaag kan een keerpunt zijn in jouw leven. Laten we de nare gebeurtenissen een plaats geven in ons leven door ze in de handen van God te leggen. Maar geef ze niet langer een plaats in jouw hart. Richt je op wat Jezus in jouw leven wil en gaat doen!

God is een goede God. Hij heeft goede gedachten over jou. God wil jou zegenen, blij en gelukkig maken. Door alle stormen van het leven wil Hij bij jou zijn. Laat bitterheid niet langer aan je geest vreten.

Toen Jezus een man zag die 38 jaren ziek was, vroeg Hij aan hem: ‘Wil je gezond worden?’ Wat is dat nu weer voor vraag? denk je misschien. Iedereen zou toch na 38 jaar lang ziek te zijn geweest, gezond willen worden! God vraagt hetzelfde aan jou: ‘Wil je gezond worden? Wil je écht gezond worden?’

Er zijn mensen die zo gewend zijn geraakt aan hun manier van leven. Ze weten niet anders. Maar Jezus wil weten of wij écht losgemaakt willen worden van het oude leven. Jezus kwam om deze man een oplossing uit zijn nood te bieden. Jezus zei:

‘Sta op! Pak uw matras en loop!’ – Johannes 5:8

Dit is de boodschap van vandaag: als je écht gezond wil worden, laat dan het verleden los. En als je het verleden echt loslaat, dan weet ik zeker dat je losgelaten zal worden. Leg je ‘waaroms’ neer aan de voeten van Jezus. Richt je op je toekomst. Strek je uit naar het goede dat God voor je heeft. Maak op dit moment een nieuw begin.

Als je dit wilt, bid dan het onderstaande gebed mee. Ik geloof dat God je gezond gaat maken, zodat je het verleden zal loslaten en je je kan uitstrekken naar een mooie toekomst.

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, ik dank U voor elke lezer. Ik dank U dat U dezelfde God bent als toen U op aarde wandelde en die zieke man genas. Zo wil U ook vandaag iedereen genezen van het verleden: van trauma’s, nare ervaringen en herinneringen, bitterheid, boosheid, verdriet. Heer, U wilt hen volkomen genezen en daarvoor in de plaats Uw vrede, liefde, genade en goedheid geven, zodat de mensen weer blij en gelukkig zullen zijn. Dat zij vrede in hun hart zullen hebben en echt mogen leven als een blij kind van Gd. Ik bid dit en vraag dit in de naam van Jezus Christus. Ontvang je genezing nu en gehoorzaam Gods roepstem: laat los en je zal losgelaten worden. Amen!’

Tags:
Next Post

Ik ben een christen. Wat nu? DEEL 3