Leven zonder angst

Miljoenen mensen hebben vandaag last van allerlei angsten. Hun leven wordt beheerst door vrees. Angst kan plotseling opkomen en je totaal verlammen. Ontdek hoe jij vandaag een leven kan hebben zonder angst.

Elk mens kan te maken krijgen met angst
Iedereen – jong en oud – kan in het leven te maken krijgen met angst. Niet iedereen reageert hetzelfde op angst: de een blijft stokstijf staan, de ander gaat huilen of gillen, en weer een ander sluit zichzelf op in huis en durft niet meer over straat. Maar één ding is zeker: angst kan je hele leven beheersen en totaal verzieken.

Je kunt je bezwaard voelen wanneer de rekeningen komen en je niet genoeg geld hebt om ze te betalen. Of wanneer het niet goed gaat met de opvoeding van je kind(eren). En zo zijn er nog allerlei andere dingen waarover mensen zich zorgen kunnen maken. Wanneer je je overgeeft aan dat drukkende gevoel, kan dat omslaan in angst.

Voorbeelden uit de Bijbel
In angstige en onzekere tijden mogen wij ons vasthouden aan God. Juist op die momenten is Hij heel dichtbij en bemoedigt Hij ons. Hij verlost ons van die gevoelens van bedruktheid. In de Bijbel vinden we veel voorbeelden van mensen die bemoediging en troost van God kregen. Daarom is het belangrijk dat wij de Bijbel kennen.

Denk aan koning David. Vaak lezen we dat hij bang was, maar God bevrijdde hem elke keer weer uit zijn angsten. Denk aan Daniël. Hij moet angstig geweest zijn toen hij in de leeuwenkuil gegooid werd. Maar God was heel dicht bij Daniël en beschermde hem tegen de hongerige leeuwen.

Denk aan Sadrach, Mesach en Abednego in de brandende oven. Jezus was met hen in het vuur, waardoor zelfs geen haar op hun hoofd verschroeide! Denk ook aan wat Jozef, Mozes, Nehemia, Esther en Paulus allemaal meemaakten. Steeds zorgde God voor een uitweg uit hun problemen.

Houd vast aan Gods beloften
God heeft ons geweldige beloften gegeven in Zijn Woord. Hij zegt:

‘Wees niet bang, want Ik heb je vrijgekocht, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij. Als je door diepe wateren moet, zal Ik bij je zijn. Als je rivieren moet oversteken, zul je niet verdrinken! Als je door het vuur loopt, zul je niet worden verbrand, de vlammen zullen je niet verteren.’ – Jesaja 43:1-2

‘Ik laat je nooit in de steek, Ik zal altijd bij je blijven. Wees sterk en moedig.’ – Jozua 1:5-6

Met andere woorden: wij hoeven niet bang te zijn, want God is altijd bij ons. Ook in moeilijke situaties zal God ons beschermen. Ga jij gebukt onder angst? Dan kun je daar vandaag onderuit komen door simpelweg aan te nemen en te geloven wat God zegt in Zijn Woord. Houd moed en vertrouw op God. Hij kan voor een oplossing zorgen als je niet meer weet wat je moet doen. Zie je geen uitweg meer? Ga naar God toe; Hij heeft altijd een uitweg. En is er geen weg, dan maakt God een weg!

Een geweldig reddingsplan
De Bijbel zegt dat alle mensen fouten hebben gemaakt, waardoor we gescheiden zijn van God. Niemand, geen enkel mens, had een oplossing voor het zondeprobleem. Totdat de enige levende God van Abraham, Isaak en Jakob Zelf met de oplossing kwam. Hij nam Zijn enige Zoon, Jezus, en stuurde Hem naar deze wereld.

Jezus stierf in onze plaats aan het kruis, om de prijs te betalen voor onze fouten. Door in Jezus te geloven, kunnen wij eeuwig leven krijgen. En als God dat onoplosbare probleem heeft kunnen oplossen, welk probleem is dan te groot voor God? Waarom zouden we dan nog bang zijn?

‘De Here is mijn licht en mijn redder. Voor wie zou ik dan bang zijn? De Here is mijn levenskracht. Zou ik dan nog angst voor iemand hebben?’ – Psalm 27:1

Overwin vandaag je angst
Schud die angst en vrees van je af; schud die fobie van je af. Doe dat in de naam van Jezus Christus. Steeds wanneer angst probeert op je te vallen, moet je standhouden door je geloof in Jezus. Dan zul je vrede in je hart ontvangen. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat.

‘De Here is dicht bij jou. Maak je nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat je nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zul je de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over je hart en gedachten, omdat je in Christus Jezus bent … Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus jou alles geven wat je nodig hebt.’ – Filippenzen 4:5-7, 19

God houdt van jou
‘Ik ben de Here, jouw God en redder … Jij bent kostbaar voor Mij en Ik schat het bezit van jou hoog, Ik houd van jou.’ – Jesaja 43:3-4

Deze Bijbeltekst gaat niet alleen over het volk van Israël, maar ook over jou. Jij bent kostbaar en waardevol. God houdt van jou! Hij heeft alles gegeven wat Hij had, namelijk Zijn enige Zoon Jezus, om jou te redden.

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Loop jij rond met gevoelens van vrees? Overwin dan vandaag jouw angsten door God te vertrouwen op Zijn Woord.

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik dank U voor Uw grote liefde voor mij. Ik hoef niet bang te zijn, want U zorgt voor mij. Ik geloof dat U een uitweg en een oplossing heeft uit al mijn problemen. Vandaag wil ik al mijn angsten overwinnen door helemaal op Jezus te vertrouwen. Help mij om U te geloven op Uw Woord. U heeft beloofd altijd bij mij te zijn en mij nooit in de steek te laten. Ik vertrouw op U. Ik bid dit in Jezus’ naam. Amen!’

Tags:
Next Post

NEWGEN MESSAGE: Sinclair van Dalen