Boodschap - Een leven zonder krukken

Leven zonder krukken

Toen mijn vader heenging, werd ik gedwongen om alleen verder te gaan. Dit bracht mij tot een leven zonder krukken. Wil je groeien en vooruit gaan in het leven? Dan moet je durven je krukken los te laten.

‘Toen het slecht met mij ging, liepen zij mij voor de voeten, maar de HERE was een steun voor mij.’ – Psalm 18:19

Toen ik begin jaren 90 het zendingswerk van mijn vader, Evangelist Johan Maasbach, overnam, ging ik door een moeilijke periode heen. Er was een moment dat ik tot God bad: ‘Vader in de hemel, ik kan dit niet. Het is te groot, te ingewikkeld, te moeilijk. Als er een ander is, laat die het maar doen.’

Maar in plaats daarvan trok mijn vader zich steeds meer terug. Hij liet steeds meer over in mijn handen. In het begin heb ik het daar best wel moeilijk mee gehad. Maar naarmate ik meer leiding ontving, werd het geleidelijk makkelijker om het wereldwijde zendingswerk te leiden.

God gaf mij gunst, wijsheid, inzicht, kracht, sterkte en genade om het werk te doen dat gedaan moest worden. Ik begon te merken dat God met mij was in alles wat ik ondernam. Ook zag ik dat Zijn zegen op het hele zendingswerk rustte, zoals het was bij mijn vader.

Mijn vader heeft daarna nog vijf jaar geleefd. Hij was als een mentor voor mij en hielp mij waar hij kon. Toen hij deze wereld verliet, moet hij gedacht hebben: dat lukt David wel. Met zijn heengaan dwong mijn vader mij om mijn van God gegeven talenten in werking te stellen. Hij dwong mij om alleen verder te gaan. Vandaar de titel: ‘Leven zonder krukken’.

Een tijdelijk hulpmiddel
Een kruk is een tijdelijk hulpmiddel dat men gebruikt bij het lopen. Je bent bijvoorbeeld gewond geraakt aan je benen of voeten, waardoor je niet meer zelfstandig kunt lopen. Wanneer de verwonding genezen is, doe je de krukken weg en kun je weer op eigen benen staan en zelf lopen.

Met het woord ‘kruk’ beschrijf je dus iets wat of iemand die je door een moeilijke periode van je leven heen brengt. Tijdens die moeilijke periode ben je afhankelijk van je kruk of krukken. Omdat het een tijdelijk hulpmiddel is, is het niet de bedoeling dat je er permanent gebruik van maakt.

Een nieuwe fase
We moeten leren accepteren dat niet iedereen voor altijd in je leven blijft. Bepaalde mensen brengt God voor een bepaalde tijd en voor een bepaald doel in je leven. Misschien een mentor, een leraar, een hulp, een geldschieter, een dokter, een trooster, een bidder.

Als God zulke mensen op een zeker moment niet uit je leven weghaalt, dan zou je je hele leven afhankelijk van hen blijven. Want op een gegeven moment zijn deze mensen geen hulp meer voor je, maar worden ze een obstakel om verder te groeien. Op een zeker moment moet je sterk genoeg zijn om in te zien dat iemands aandeel in je leven voorbij is.

Als je voorwaarts wilt gaan, wilt groeien en sterker wilt worden, moet je je krukken durven loslaten om op eigen benen te staan. Zoals God op een bepaalde manier mensen in je leven brengt, zo kan God ook op een wonderlijke manier mensen uit je leven wegnemen. Dan breekt er een nieuwe fase in je leven aan.

Je krukken loslaten is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen hebben er moeite mee om personen los te laten op wie ze altijd hebben geleund en gesteund. De Bijbel zegt:

‘Laat los en je zult losgelaten worden.’ – Lucas 6:37

Onthoud dat je lotsbestemming niet in handen ligt van je mentor, leraar, of beste vriend of vriendin. Je lotsbestemming is ook niet aan hun leven verbonden. Hun vertrek is geen stap terug, maar een stap vooruit. Hun vertrek is ook niet per ongeluk.

Nee, God gaat nieuwe deuren voor je openen die eerst gesloten waren. God gaat wegen voor je banen die er niet waren. Je gaat nieuwe gaven, nieuwe talenten en nieuwe kracht in jezelf zien, waarvan je niet wist dat je ze in je had. Zo ging dat ook bij mij.


Toen mijn vader heenging, had ik een keuze: a) blijven hangen in de gedachte: ‘ik kan het niet’, ‘het lukt mij niet’. Dat was heel gemakkelijk, zeker met mensen om je heen die je vertellen dat je het niet kunt. Of b) in geloof voorwaarts gaan met de gedachte: ‘de Here zal het mij doen lukken’. Ik ben blij dat ik het laatste heb gekozen. Ik heb God als mijn steun gekozen.

Een gift van God
Je krukken verliezen is juist een gift van God. Ook al realiseer je je dit niet altijd in het begin. Wees daarom niet verdrietig, maar blij! Ik heb in mijn leven heel wat keren mensen moeten verliezen. Toen zij weggingen, dachten sommige mensen dat ik er kapot van zou zijn en niet verder kon. Maar ik was juist blij met hun vertrek.

Als mensen eenmaal in hun hart besloten hebben om weg te gaan, gebeurt het zelden dat ik hen probeer over te halen om te blijven. Als mensen je willen verlaten, omdat ze het niet met je eens zijn, laat hen dan los. Hun vertrek is niet alleen beter voor hen, maar ook voor jou. Als God wil dat die mensen in je leven zijn, dan zullen ze het niet steeds oneens met je zijn.

‘Die vijanden van Christus hebben vroeger bij ons gehoord, maar niet echt. Anders zouden ze bij ons zijn gebleven. Door ons de rug toe te keren, hebben zij laten zien dat ze niet allemaal bij ons hoorden.’ – 1 Johannes 2:19

Als mensen je verlaten, dan zijn zij geen deel meer van je leven en je toekomst. Hun tijd is voorbij! God gaat nieuwe mensen in je leven brengen. Mensen die je nog beter kunnen helpen om te groeien en voorwaarts te gaan. Mensen die niet alleen bij je zijn, maar ook vóór je zijn.

Dit is een groot verschil. Zulke mensen blijven bij je, ook als ze zich wel eens beledigd voelen. Zulke mensen stoppen meer in de relatie dan ze eruit halen. Zo hoort het ook te zijn. Dat zijn de soort mensen die God in je leven wil brengen.

Tot de jonge mensen wil ik zeggen: God wil de juiste vrienden in jouw leven brengen, als jij éérst de verkeerde vrienden in jouw leven durft los te laten. Er zijn vrienden die altijd maar op je gevoel inpraten en je telkens proberen te overtuigen dat je niet zonder hun hulp en steun kunt. Geloof zulke mensen niet! Zij zijn niet je echte vrienden, maar obstakels die je tegenhouden om te groeien en vooruit te komen.

Op eigen benen staan
Natuurlijk zijn er momenten dat je hulp nodig hebt. Gelukkig heeft God de juiste mensen in mijn leven gebracht om door de moeilijkste perioden heen te komen. Prijs God voor deze ‘krukken’. Maar loop niet op ‘krukken’ als je op je eigen benen kunt staan. God heeft je genoeg wijsheid, inzicht, kennis en kracht gegeven om te leven zoals Hij wil dat je zult leven.

Het is beslist niet verkeerd om andermans advies te horen. Maar onthoud altijd dat God je beste Adviseur is. Zijn advies lees je in de Bijbel en kan je raadplegen wanneer je maar wilt. God is de beste steun in moeilijke perioden. Als je in moeilijkheden terecht komt, ga dan niet naar mensen toe, maar steun op God en Zijn Woord.

Als je de Bijbel leest, zul je zien dat God Zelf tot je hart gaat spreken. Leer te luisteren naar die zachte, stille stem in je binnenste. Wees niet bang om de ‘krukken’ in je leven los te laten. Je zult zien dat je in Gods kracht in staat bent om op je eigen benen te staan. In een heel nieuw vertrouwen ga je voorwaarts met God, in een nieuwe groei, met nieuwe vrienden. In je leven zonder krukken kun je de weg gaan die God voor je heeft en kom je op je bestemming. Bid het gebed met mij mee!

Gebed

‘Dank U, Here, dat U mijn steun en hulp bent. Ik wil voorwaarts gaan en verder groeien. Daarom maak ik vandaag de keuze om de ‘krukken’ los te laten die mij tegenhouden om vooruit te komen in het leven. Dank U dat U nieuwe mensen op mijn pad brengt, die mij helpen voorwaarts te gaan en sterker te worden. Ik wil op eigen benen kunnen staan en zelf Uw stem leren verstaan. Help mij daarbij. Dank U voor Uw grote liefde en genade. In Jezus’ naam. Amen.’

Tags: