Levens-veranderd-door-Jezus-Christus

Levens veranderd door Jezus Christus DEEL 1

Door de eeuwen heen heeft Jezus veel levens van mensen veranderd. 2 Korinthiërs 5:17 zegt ook dat ‘als je christen wordt, je vanbinnen helemaal nieuw wordt’. Het mooie is dat Jezus vandaag nog steeds mensenlevens verandert. In deze serie behandelen we verschillende levens die veranderd zijn en een impact hebben gehad op de wereld.

In de tijd van Jezus was er een oneerlijke, gierige tollenaar Zacheüs die Jezus veranderde in een vrijgevige man (Lucas 19:1-9). Als een belastinginner in die tijd en in die context, leefde hij goed van de afpersing van zijn naasten – totdat hij Jezus ontmoette. Bij Zacheüs’ bekering zei Jezus:

‘Ik, de Mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden.’ – Lucas 19:10

Er was een vrouw met een slechte reputatie – Maria Magdalena – die Jezus veranderde van een prostituee tot iemand die deel had aan Zijn bediening. Maria Magdalena was de eerste persoon die Christus zag na Zijn opstanding. Hij nam een leven dat betekenisloos was en een bedreiging vormde voor de maatschappij en maakte het betekenisvol, waardoor ze kon bijdragen aan de maatschappij.

Jezus transformeerde het leven van een medeplichtige aan moord in een van hen die de grootste impact op de wereld hebben gehad, vooral op de Westerse beschaving. De apostel Paulus (vroeger Saulus) vervolgde de christenen eerst, en was een gewillige medeplichtige bij de moord op Stefanus, de eerste martelaar na Jezus’ dood (Handelingen 7:58; 8:1,3). Maar de Saulus die actief was in ernstige vervolging van christenen, werd een heel nieuw mens dankzij Jezus Christus.

Verhalen van mensen wier levens veranderd zijn dankzij Jezus Christus, vindt men door alle eeuwen heen tot op de dag van vandaag. Zelfs jij kan getuigen dat Jezus jou ten goede heeft veranderd. Als Jezus niet was gekomen, zouden deze levens nog in hun zonden zijn. Velen van hen zouden dood zijn vanwege drugs, alcohol of zelfmoord.

Francis Xavier
Xavier was de jongste van vijf kinderen van Baskische aristocraten. Zijn ouders wilden dat hij een carrière in de kerk zou beginnen. Maar Xavier kwam in opstand tegen hun wensen en werd een Parijse playboy. Hij was charmant, geestig, beschaafd, atletisch, muzikaal, knap, succesvol bij de vrouwen en een beetje ijdel.

Hij was een complete wereldling – totdat hij op een dag een Bask ontmoette die een toegewijde christen was, genaamd Ingnatius Loyola. Xavier raakte teleurgesteld en verveeld met zijn wereldse levensstijl. Op een avond was hij in gesprek met Loyola, die een citaat van Jezus aanhaalde:

‘Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? En wat zou u kunnen geven in ruil voor uw leven?’ – Mattheüs 16:26

Deze woorden grepen zijn hart en Francis Xavier gaf op dat moment zijn leven aan Jezus. Hij werd een van de grootste zendelingen van zijn tijd.

Tags:
Vorig artikel

Recept: Kerstkoekjes

Volgend artikel

Wallpaper: Vrede op Aarde