Levens veranderd door Jezus Christus DEEL 2

Door de eeuwen heen heeft Jezus veel levens van mensen veranderd. 2 Korinthiërs 5:17 zegt ook dat ‘als je christen wordt, je vanbinnen helemaal nieuw wordt’. Het mooie is dat Jezus vandaag nog steeds mensenlevens verandert. In deze serie behandelen we verschillende levens die veranderd zijn en een impact hebben gehad op de wereld.

Mel Trotter
Mel Trotter was het uitschot van het uitschot. Hij mishandelde zijn familie. Hij verwaarloosde zijn kinderen. Hij werd vaak ontslagen bij baantjes. Hij was een dronkaard in de goot en zou alles doen voor een borrel. Op een dag kwam hij thuis en zag dat zijn dochtertje ernstig ziek was.

Hij was zo ‘bezorgd’ dat hij haar schoenen uitdeed en ze verkocht voor een borrel! Toen hij weer thuiskwam, zag hij dat zijn dochtertje dood was. Hij was zo overweldigd met wroeging dat hij zei dat hij een einde zou maken aan zijn leven. Hij liep door een van de ergste delen van Chicago, om zichzelf in het meer – Lake Michigan – te gooien.

Maar toen hij de straat passeerde, hoorde hij iemand prediken door een luidspreker. Hij stond in de deuropening van het gebouw en hoorde de man spreken over Jezus Christus, die de zondaren liefheeft. Hij zei bij zichzelf: ‘Is het mogelijk dat er iemand is die zou kunnen houden van iemand zoals ik?’

Hij stond aan de grond genageld door de boodschap van liefde die hij hoorde. De greep van die verslaving werd plotseling losgemaakt. Mel Trotter was bevrijd!

Later heeft hij een groot zendingswerk opgericht voor de zwervers in Grand Rapids, en uiteindelijk heeft hij vijftig extra zendingsposten opgericht die verspreid zijn over het hele land. Tienduizenden dronkaards en ‘nietsnutten’ hebben hun leven laten transformeren door Jezus door Trotter heen. Als je Jezus uit het verhaal neemt, eindig je alleen met een dronken zelfmoordenaar!

Misschien denk je: het christendom is alleen voor zwervers en zwakzinnigen; het is alleen voor hen die een steuntje nodig hebben. Ten eerste hebben wij allemaal een steuntje nodig. In feite hebben we meer dan alleen een steuntje nodig; we hebben nieuw leven nodig.

Iedereen heeft een Redder nodig. Sommigen van ons zien hun nood; anderen zijn verblind voor hun nood door hun trots. Ten tweede zijn er ook vele intellectuelen tot Jezus gekomen. Een van hen was C.S. Lewis.

C.S. Lewis
Een van de grootste schrijvers van de afgelopen eeuw was C.S. Lewis (1898-1963). Hij was een professor aan de universiteiten van Oxford en later ook van Cambridge. Hij werd geboren in Belfast, Ierland, en was opgegroeid in een nominaal gezin.

Toen hij nog een kind was, overleed zijn moeder. Deze ervaring, gecombineerd met een sceptische leraar, die Hem leerde om kritisch te denken, maakte dat Lewis een atheïst werd, of tenminste twijfelde aan het bestaan van God. Hij raakte gewond tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarop hij concludeerde: ‘Er is niets in dit leven dat waard is om na te streven naast de dingen van het verstand en het genot van het vlees.’

Enkelen van zijn favoriete schrijvers waren ongetwijfeld christenen. Hun boeken en enkele christenvrienden speelden een belangrijke rol in Lewis’ onwaarschijnlijke bekering, die plaatsvond in het begin van zijn dertiger jaren. Hij werd een van de grootste christelijke schrijvers in de hele christelijke geschiedenis. Tot op de dag van vandaag worden zijn boeken nog steeds goed verkocht en door God gebruikt om mensen tot Zich te brengen.

Tags:
Next Post

Wallpaper: Het Licht