Levens veranderd door Jezus Christus DEEL 4

Door de eeuwen heen heeft Jezus veel levens van mensen veranderd. 2 Korinthiërs 5:17 zegt ook dat ‘als je christen wordt, je vanbinnen helemaal nieuw wordt’. Het mooie is dat Jezus vandaag nog steeds mensenlevens verandert. In deze serie behandelen we verschillende levens die veranderd zijn en een impact hebben gehad op de wereld.

Sergeant Jacob DeShazer en Kapitein Mitsuo Fuchida
Zelfs de meest verbitterde haat kan door Christus worden verwijderd. Sergeant Jacob DeShazer was een bommengooier in Generaal Doolittle’s eskadron. Terwijl hij Japan bombardeerde tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd zijn vliegtuig geraakt en uitgeschakeld door het vuur van de luchtafweer.

Hij en zijn team sprongen met een parachute uit het vliegtuig en werden gevangen genomen. DeShazer werd geplaatst in een 1,5 meter brede cel in een gevangeniskamp. Hij werd op de wreedste manieren gemarteld en ontwikkelde een intense haat voor zijn Japanse bewakers.

Alles wat hij wilde, was zijn handen om een van hun kelen te krijgen en het leven uit hen te persen. De Japanse soldaten gingen door met het martelen. Dag na dag groeide zijn haat, totdat het een echte berg werd. Hij leefde maar voor één reden, en dat was om wraak te nemen op zijn folteraars.

Op een dag werd er een Bijbel in de gevangenis gebracht. Deze werd doorgegeven en kwam uiteindelijk bij DeShazer terecht. Hij las hem en kon niet stoppen met lezen! Hij kwam terecht bij de woorden die Jezus uitsprak aan het kruis:

‘Vader, vergeef het deze mensen. Zij weten niet wat ze doen.’ – Lucas 23:34a

De liefde van Christus liet die berg van haat binnen in Jacob smelten en vulde hem met de blijdschap van Jezus. Hij zei: ‘Mijn hart was vol van vreugde. Ik zou met niemand van plaats willen ruilen.’

Kort daarna sloeg een bewaker de celdeur dicht tegen de blote voet van DeShazer en begon tegen de voet te schoppen met kopspijkerlaarzen. DeShazer zei niets, maar dacht aan Jezus’ woorden: ‘Heb je vijanden lief.’ De houding van de bewaker veranderde aanzienlijk.

Toen de oorlog voorbij was, keerde DeShazer terug naar huis. Hij ontdekte dat God wilde dat hij terugging naar Japan. Niet om wraak te zoeken, maar om als een zendeling de liefde van Christus te brengen. Dit deed hij. Het verhaal van de bekering van Jacob DeShazer en terugkeer naar Japan werd gedrukt op een traktaat.

Op een dag werd een traktaat gegeven aan een Japanse man die ontmoedigd, gebroken en hopeloos was. Toen hij het traktaat las, werd zijn hart geraakt. Hij zocht christenzendelingen op, begon de Bijbel te lezen en kwam tot bekering.

Zijn naam was Kapitein Mitsuo Katshida. Hij was de Japanse officier die op 7 december 1941 de aanval op Pearl Harbor leidde. Deze man die de aanval was begonnen, gaf zijn leven en zijn hart over aan Jezus. Hij begon ook het evangelie te prediken in heel Japan en Amerika.

Hij kwam zelfs terug naar Pearl Harbor op de 25e gedenkdag van de aanval met een gift in zijn hand voor de overlevenden: een Bijbel met Lucas 23:34a erin gegrift (‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’). Fuchida vroeg vergeving dat hij een kwart eeuw geleden had gehandeld in morele onwetendheid.

Conclusie
Als Jezus niet was geboren, zouden al de levens die in deze serie zijn besproken – en de miljoenen die we niet hebben besproken – niet veranderd zijn. Ze zouden ronddrijven in hun eigen fouten, en de consequenties van hun zonden onder ogen moeten zien. En de maatschappij zou hun persoonlijke immoraliteit niet bespaard zijn gebleven.

Maar het feit is dat Jezus wél is gekomen. We kunnen Hem persoonlijk leren kennen en veranderd worden door Zijn liefde. Jezus Christus is nog steeds aan het werk in deze wereld door de harten van mensen te veranderen. Dit werk stopt niet.

Als je Jezus kent en anderen over Hem vertelt, dan heb je deel aan een van de meest opwindende fenomenen op de planeet aarde: de bevordering van het Koninkrijk van God! Als je Jezus nog niet kent, ga dan vandaag tot Hem. Wat Jezus in al deze verschillende levens heeft gedaan, kan Hij ook in jouw leven doen!

Tags:
Next Post

Dit is mijn wonder: Femmieke