Liefde

Veel mensen hebben een verkeerd beeld van God. Zij denken dat Hij vanuit de hemel op ons neerkijkt en klaarstaat om ons te straffen. Maar de Bijbel leert ons dat God een God van liefde is: Hij houdt van Nederland en de wereld. Ja, God houdt ook van jou! Hij heeft dit bewezen door Zijn Zoon Jezus naar deze aarde te sturen.

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

‘Door het voorbeeld van Christus, die voor ons gestorven is, weten wij wat echte liefde is. Daarom moeten ook wij ons leven opofferen voor onze broeders.’ – 1 Johannes 3:16

Ware liefde
Ware liefde kan nooit onopgemerkt blijven. Echte liefde verlangt ernaar zich te uiten. Als je tegen echte liefde zou zeggen: ‘Je mag je niet uiten’, dan zeg je eigenlijk: ‘Je mag niet leven.’ Want echte liefde leeft. Echte liefde gebruikt woorden, maar kan zich eigenlijk niet echt uitdrukken in de woorden van een menselijke taal. Echte liefde laat zich zien in daden.

De liefde waarover ik spreek, verheerlijkt zichzelf in onvoorwaardelijk geven. Die liefde vindt het niet erg om zichzelf weg te cijferen voor de ander. Zij verheugt zich zelfs daarin! Deze grenzeloze liefde zal nooit iets geven wat haar niets kost. Ik heb het over een hele bijzondere liefde.


Deze liefde is uitgegoten als een offer aan het kruis om de verloren mensheid te redden. Dit offer ging gepaard met pijn, tranen en het kostbare bloed van een mens die nooit gezondigd had: Jezus Christus, Gods Zoon. Deze liefde, die gegeven is door de levende God, de Schepper van hemel en aarde, wil Hij in het hart van een ieder van ons uitgieten, zodat wij anderen met Zijn liefde kunnen liefhebben.

Gods liefde achter Zijn daden
‘Maar wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Zelf liefde.’ – 1 Johannes 4:8

Omdat God liefde is, kan Hij niet alleen over die liefde praten, zoals zo veel mensen doen. God laat Zijn liefde zien door Zijn daden. Het probleem is dat wij mensen de liefde achter al Gods daden meestal niet zien.

Neem nu bijvoorbeeld een liefdevolle, christelijke opvoeding. Je hebt veel reden om God te danken als je een liefdevolle, christelijke opvoeding hebt gehad. Je had namelijk net zo goed geboren kunnen worden in een crimineel gezin; ergens in de sloppenwijken van India of Brazilië; in een hutje op de grond ergens in Afrika, waar je niets hebt.

Wij in het Westen kijken wel eens op die mensen neer. Maar zouden wij dan beter zijn geweest als wij net als zij waren opgegroeid? Misschien hebben zij in hun kinderjaren wel gestreden en gevochten tegen die slechte invloeden en de verleiding van het kwaad. Maar ze hebben verloren, omdat ze niemand om hen heen hadden om het goede voorbeeld te geven, of om hen te helpen de verleiding te weerstaan.

Wanneer je er zo tegenaan kijkt, kun je ineens Gods liefde zien in je opvoeding. Ook als je bepaalde dingen niet mocht van je vader en moeder, omdat ze bang waren voor slechte invloeden. Dat is Gods liefde door papa en mama heen.

Je kunt Gods liefde ook zien in de tien geboden. De wet is een gift van Gods grote liefde aan ons mensen. De wet vertelt ons hoe wij het meest gelukkig kunnen leven, als wij ons daaraan houden. De wet beschermt ons net als een bord bij het zwembad, waarop staat: ‘Niet duiken’. Of de woorden op een fles chloor: ‘Niet drinken.’

We kunnen Gods liefde ook zien in de dagelijkse voorzieningen. Is het niet God die ons het leven heeft gegeven? Is het niet Zijn genade dat je elke dag wakker mag worden; dat je niet ziek bent; dat je niet al in het graf ligt? Als je dat ziet, dan dank je God voor elke boterham die je eet; voor elk glas water dat je drinkt; voor elke ademhaling.

Het ultieme bewijs van Gods liefde
‘Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ – Romeinen 5:8

‘God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven.’ – 1 Johannes 4:9

Dit is het ultieme bewijs van Gods liefde. God gaf het beste, het mooiste, het grootste offer dat Hij ooit kon brengen: Hij gaf Zijn enige Zoon, Jezus Christus. Hij kwam om te sterven aan een kruis op Golgotha, als een losprijs voor de zondaren. Pas toen God dat gedaan had, kon Hij rusten in Zijn liefde.

God zegt dus niet alleen: ‘Ik hou van de wereld’, ‘Ik hou van Nederland’, ‘Ik hou van jou’. Nee, Hij komt vandaag met een overvloed aan bewijs dat Hij écht van ons houdt. In de hele wereld is er namelijk geen groter bewijs van echte liefde, dan iemand die zijn leven geeft voor het object dat hij liefheeft.

‘Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde.’ – Johannes 15:13

Barbaars geslagen aan een kruis, vloeide Zijn goddelijk leven uit Zijn lichaam weg. De Bijbel zegt dat de dood geen macht had over Jezus. Het was dus pure, vrijwillige liefde. Door de zonde – die in de wereld kwam toen Adam en Eva zondigden door van de verboden vrucht te nemen – waren wij van God gescheiden; we waren vijanden van God geworden.

Maar Gods echte en pure liefde bracht Hem als een Offerlam naar een ruwhouten kruis. Hij gaf Zijn leven als een losprijs voor al onze fouten. En als wij dat offer aannemen en Jezus in ons hart toelaten, komt er herstel in onze relatie met God, onze hemelse Vader.

God loves you!
Jezus is de Enige die de kloof tussen God en de mens kan overbruggen. Door de zonde waren wij van Hem gescheiden. Maar door het geloof in Jezus’ bloed zijn onze fouten weggewassen, en mogen wij eeuwig leven ontvangen. Wie jij ook bent, waar jij ook bent, en wat jij ook gedaan hebt: GOD LOVES YOU!

Ook voor jou in de gevangenis: GOD LOVES YOU! Ook jij die het evangelie haat, die niets van God wilt weten, die God afwijst. Jij die zegt: ‘Er is geen God.’ GOD LOVES YOU! En Hij heeft dit bewezen door Zijn leven te geven voor de wereld, voor Nederland, en voor jou persoonlijk. Daarom zeg ik vandaag: God houdt van Nederland en de wereld, en God houdt van jou!

Gebed
Bid met mij mee…

…om Gods kind te worden
‘Here God, ik kom bij U met al mijn fouten en gebreken. Here, ik heb spijt van alle verkeerde dingen die ik heb gedaan. Ik geloof dat U al mijn fouten schoonwast door het bloed van Uw Zoon, Jezus Christus. Hij is óók voor mij gestorven aan het kruis van Golgotha. Dank U, Here Jezus, dat U echt al mijn zonden wilt vergeven. Was mij op dit moment schoon met Uw bloed en denk niet meer aan mijn fouten. Reinig mijn geweten en kom in mijn hart, Here Jezus. Ik dank U daarvoor en wil U dienen met heel mijn hart. Help mij om te leven naar Uw wil. Bescherm mij voor de gevaren en verleidingen om mij heen. Ik dank U dat U het doet. Ik prijs en ik loof U ervoor.’ Amen!

…om een wonder
‘Lieve hemelse Vader, dank U dat ik mag weten dat U de grote, almachtige en allerhoogste God bent. U bent een God van vergeving, barmhartig en genadig. En U bent de God van wonderen! Op dit moment breng ik in de naam van Jezus al mijn noden bij U (vertel Hem je noden, problemen en verlangens). En nu, satan, weersta ik je in Jezus’ naam; laat los van mij! Je hebt geen recht op mij en ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verdwijn! Here, laat nu Uw genezende kracht uitgaan. En vul mij met Uw liefde, Uw vrede, Uw blijdschap, Uw rust en vooral met Uw bevrijdende en genezende kracht. Red mij uit mijn moeilijke situatie. Genees, troost, voorzie, herstel en maak mij vrij. Ik kijk niet langer naar de omstandigheden, maar geloof dat ik met U meer dan overwinnaar ben. Halleluja, ik dank U nu al voor het wonder dat U doet. Glorie voor Jezus.’ Amen!

Tags:
Next Post

POINT: Liefde is… DEEL 2