Lifestyle - Liefde is...

Liefde is…

Wat is echte liefde? Het antwoord vinden we in de Bijbel.

Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schelle cimbaal.

Als ik Gods woord doorgeef, alle geheimen doorgrond, alles weet wat er te weten is en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets.

Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan.

De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand.

Aan de liefde komt nooit een einde.

– 1 Korinthiërs 13:1-8, De Bijbel

De liefde die 1 Korinthiërs 13 beschrijft, is het belangrijkste in het leven. Want deze liefde kan verandering brengen in levens, hoop brengen in moeilijke tijden, troost in tijden van verdriet, en medelijden in tijden van nood. Dit is Gods liefde: de actieve liefde die God liet zien aan de wereld door Zijn Zoon, Jezus Christus.

Tijdens de 33 jaar dat Jezus op aarde was, maakte God de volle kracht van Zijn liefde bekend. Terwijl Jezus onder de mensen was, liet Hij zien dat Gods liefde geen sensatie of tijdelijk gevoel is. Hij bewees dat Zijn liefde de grootste kracht op aarde is. Zijn liefde overwint vooroordeel, haat, huichelarij en egoïsme.

Maar het grootste bewijs van Gods liefde was Jezus’ dood aan het kruis voor onze zonden. Door Jezus’ dood en opstanding liet God Zijn oneindige liefde voor ons zien. Die liefde ging zo ver dat Hij Zijn Zoon opofferde, zodat jij en ik vergeven kunnen worden en nieuw leven… eeuwig leven kunnen hebben.

Jezus leeft vandaag. Als jij Hem aanneemt als jouw persoonlijke Redder, dan geeft Hij jou nieuw leven. Een nieuw leven van liefde, vreugde en vrede. De liefde van God is de enige weg naar een zinvol bestaan. Waar jij je ook bevindt in het leven, je bent nooit te ver voor Zijn liefdevolle hand.

Zijn liefde leidt je elke dag van je leven, door ziekte, depressie, onzekerheid, pijn, moeilijkheden en verwarring heen. Je kan alles aan, want Hij is altijd bij jou. Zijn liefde faalt nooit.

Tags: