lightstock-cross-pearl

Liefde

DOOR: DAVID MAASBACH

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16).

Vele mensen hebben zich een verkeerd beeld gevormd van God en denken dat Hij vanuit de hoogte op ons neerkijkt en klaarstaat om ons te straffen. De Bijbel leert echter dat God een God van liefde is: Hij houdt van Nederland en de wereld. Ja, God houdt van mensen! Hij heeft dit bewezen door Zijn Zoon Jezus naar deze aarde te sturen, om te sterven aan het kruis, om ons mensen te redden.

Ware liefde
Ware liefde kan nooit onopgemerkt blijven. Echte liefde verlangt ernaar zich te uiten. Als je tegen echte liefde zou zeggen: ‘Je mag je niet uiten’, dan zeg je eigenlijk: ‘Je mag niet leven.’ Want echte liefde leeft. Echte liefde gebruikt woorden, maar kan zich eigenlijk niet echt uitdrukken in de woorden van een menselijke taal. Echte liefde toont zichzelf in daden. En de liefde waar ik over spreek, verheerlijkt zichzelf in onvoorwaardelijk geven. Die liefde vindt het niet erg om zichzelf weg te cijferen voor de ander. Die liefde verheugt zich daarin! Deze grenzeloze liefde zal nooit iets geven wat haar niets kost. Ik heb het over een hele bijzondere liefde. Deze liefde is uitgegoten als een offer aan het kruis om de verloren mensheid te redden. Dit offer ging gepaard met pijn, tranen en het kostbare bloed van een mens die nooit gezondigd had: Jezus Christus, Gods Zoon. Deze liefde, die gegeven is door de levende God, de Schepper van hemel en aarde, wil Hij in het hart van een ieder van ons uitgieten, zodat wij anderen met Zijn liefde kunnen liefhebben.

‘Omdat God liefde is, kan Hij niet alleen over die liefde praten, zoals zoveel mensen doen.’

Gods liefde achter Zijn daden
‘Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde’ (1 Johannes 4:8).

Omdat God liefde is, kan Hij niet alleen over die liefde praten, zoals zoveel mensen doen. God toont Zijn liefde in Zijn handelingen. Het probleem is echter bijna altijd dat wij mensen die liefde achter al Gods daden niet zien. Neem nu bijvoorbeeld een liefdevolle, christelijke opvoeding. Je hebt veel reden om God te danken als je een liefdevolle, christelijke opvoeding hebt gehad. Je had namelijk net zo goed geboren kunnen worden in een crimineel gezin; ergens in de sloppenwijken van India of Brazilië; in een hutje op de grond ergens in Afrika, waar je niets hebt. Misschien kijken wij in het Westen wel eens op die mensen neer. Maar zouden wij dan beter zijn geweest als wij net als zij waren opgegroeid? Misschien hebben zij in hun kinderjaren wel gestreden en gevochten tegen die kwade invloeden en tegen de verleiding van het kwaad, maar ze hebben verloren, omdat ze niemand om hen heen hadden om het goede voorbeeld te geven, of om hen te helpen de verleiding te weerstaan. Moet je God dan niet dankbaar zijn, als je bent opgevoed in een liefdevol, christelijk gezin? Wanneer je er zo tegenaan kijkt, kun je ineens Gods liefde zien in je opvoeding. Ook als je vader en moeder je misschien wat strakker hebben gehouden; dat je bepaalde dingen niet mocht, omdat ze bang waren voor slechte invloeden. Dat is Gods liefde door papa en mama heen.

Je kunt Gods liefde ook zien in de tien geboden die Hij ons mensen heeft gegeven. De wet is een gift van Gods grote liefde aan ons mensen. De wet vertelt ons hoe wij het meest gelukkig kunnen leven, als wij ons daaraan houden. De wet beschermt ons net als een bord bij het zwembad, waarop staat: ‘Niet duiken’, of de woorden op een fles chloor: ‘Niet drinken.’ Zo kunnen wij Gods liefde, door Zijn wetten aan ons gegeven, zien.

We kunnen Gods liefde ook zien in de dagelijkse voorzieningen. Is het niet God die ons het leven heeft geschonken? Is het niet Zijn genade dat je elke dag wakker mag worden; dat je niet ziek bent; dat je niet al in het graf ligt? Als je dat ziet, dan dank je God voor elke boterham die je eet; voor elk glas water dat je drinkt; voor elke ademhaling.

‘In de hele wereld is er geen groter bewijs van echte liefde, dan iemand die zijn leven geeft voor het object dat hij liefheeft.’

Het ultieme bewijs van Gods liefde
‘God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is’ (Romeinen 5:8).

‘Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem’ (1 Johannes 4:9).

Dit is het ultieme bewijs van Gods liefde. God gaf het beste, het mooiste, het grootste offer dat Hij ooit kon brengen: Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, om te sterven aan een kruis op Golgotha, als een losprijs voor de zondaren. Pas toen God dat gedaan had, kon Hij rusten in Zijn liefde. Met andere woorden: God komt vandaag niet alleen met Zijn woord: ‘Ik hou van je’, ‘Ik hou van Nederland’, ‘Ik hou van de wereld’, nee: Hij komt vandaag met een overvloed aan bewijs dat Hij écht van ons houdt. In de hele wereld is er namelijk geen groter bewijs van echte liefde, dan iemand die zijn leven geeft voor het object dat hij liefheeft.

‘Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden’ (Johannes 15:13).

Barbaars genageld aan een kruis, vloeide Zijn Goddelijk leven uit Zijn lichaam weg. De Bijbel zegt dat de dood geen macht had over Jezus. Het was dus pure, vrijwillige liefde. Door de zonde – die in de wereld kwam toen Adam en Eva zondigden door van de verboden vrucht te nemen – waren wij van God gescheiden; we waren vijanden van God geworden. Maar Gods liefde – echte, pure, ware liefde – bracht Hem als een Offerlam naar dat ruw’ houten kruis om Zichzelf als een losprijs voor onze zonden op dat kruis te leggen en Zijn leven te geven. En als wij dat offer aannemen en Jezus in ons hart toelaten, worden wij verzoend met God, onze hemelse Vader. Jezus is de Brug die de kloof tussen God en de mens overbrugt. De zonde die ons van Hem gescheiden heeft, wordt door het geloof in Jezus’ bloed aan het kruis weggewassen, en door Hem mogen wij eeuwig leven ontvangen. Wie u ook bent, waar u ook bent, en wat u ook gedaan hebt: God loves you! Ook in de gevangenis, God loves you! Ook u die het evangelie haat, die niets van God wil weten, die God verwerpt. U die zegt: ‘Er is geen God.’ God loves you! En Hij heeft dit bewezen door Zichzelf voor u, voor Nederland en de hele wereld te geven. Daarom zeg ik vandaag: God houdt van Nederland en de wereld, en God houdt van u!

Tags: