Maak het beste van elke dag

Veel mensen dromen vanbinnen dat er iets groots in hun leven gaat gebeuren. Maar als je dit echt verwacht, dan moet je vandaag in actie komen. Want als je gebruikt wat je hebt – al is het nog zo weinig – dan zal God je meer kunnen geven.

Je moet in actie komen
Misschien heb je een droom. Je wacht totdat die droom eindelijk in vervulling gaat. Veel mensen leven op die manier. Maar als dat grote moment in je leven plotseling aanbreekt, ben je er dan klaar voor? Als je echt verwacht dat er grote dingen in je leven gaan gebeuren, dan moet je vandaag in actie komen. Je zult actie bij je geloof en bij je droom moeten voegen. Met andere woorden: je moet nu doen wat je kunt doen, en niet wachten totdat er eindelijk iets in je leven gebeurt.

Dat betekent dat je vandaag je talenten ontwikkelt en gebruikt, bij elke gelegenheid die zich voordoet. Zo ben je klaar en voorbereid als jouw grote moment plotseling aanbreekt. Het zal dan niet moeilijk zijn om die mogelijkheid te benutten. Want je bent al gewend om door ‘open deuren’ in je leven heen te wandelen.

Maak het beste van elke dag die God je geeft
Je voorbereiden op de dag van morgen, is vandaag het beste ervan maken. Dit geldt voor allerlei gebieden van het leven. Als je vandaag doet wat je moet doen, dan zal God je morgen helpen om te komen waar je moet zijn. Denk niet: in de toekomst ga ik een keer mijn best doen. Want als je zo denkt, praat en leeft, zet je je leven in de wacht. Je wacht op een groot, dynamisch moment in je leven.

Hiermee laat je veel kostbare tijd verloren gaan. Nee, begin vandaag nog! Als je vandaag het beste ervan maakt, ben je alweer één dag dichter bij dat grote moment waarvan je droomt. Als je vandaag gebruikt wat je hebt, dan geeft God morgen nieuwe mogelijkheden. Met andere woorden: maak het beste van elke dag die God je geeft. Elke dag is een gift van God!

Misschien was vandaag geen perfecte dag. Zet dan nu nieuwe stappen in de goede richting. Wacht niet tot morgen. Blijf niet hangen in het verleden. Zet vandaag nog stappen vooruit. Als je elke dag van je leven het beste ervan maakt, dan kom je elke dag een klein beetje dichter bij je doel. Als je vandaag gebruikt wat je hebt – hoe weinig het ook is – ben je morgen weer dichter bij de vervulling van je droom.

De gelijkenis van de talenten
Jezus vertelt ons in Mattheüs 25:14-30 de gelijkenis van de talenten. Een rijke man gaf aan drie mensen een deel van zijn geld (of: talenten). Hij gaf hun de opdracht om met dit geld aan de slag te gaan. Toen de rijke man terugkwam, vond hij twee mensen die goed hun best hadden gedaan met wat hij hun had gegeven. Ze kregen daarvoor een goede beloning. Maar de derde man had niets met het geld gedaan, omdat hij bang was het te verliezen.

Ze hadden alle drie dezelfde mogelijkheden, maar een van hen had allerlei excuses waarom hij niets daarmee had gedaan. Dit principe geldt vandaag nog steeds. God geeft ieder mens talenten, gaven en mogelijkheden. De Bijbel leert dat als je gebruikt wat je hebt – al is het nog zo weinig – dan zal God je meer talenten en gaven geven.

Gebruik wat je hebt
Maak vandaag nog de beslissing om te gebruiken wat God jou heeft gegeven. Geloof in jezelf. Geloof in God. Misschien komt jouw grote moment niet morgen, volgende week, volgende maand, of misschien zelfs niet volgend jaar. Maar als je elke dag in geloof gebruikt wat je hebt, zal God je meer talenten en gaven geven. Want als je in het kleine trouw bent, zul je ook in het grote trouw zijn. Als je trouw bent aan God, is God ook trouw aan jou.

De jongen met de 5 broden en 2 vissen
In Mattheüs 14:13-21 lezen we het verhaal van de jongen met de 5 broden en 2 vissen. Er was een grote menigte van ongeveer 15.000 mensen (5.000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend). Het was ’s avonds laat, en de mensen hadden honger. Daarom zei Jezus tegen Zijn leerlingen: ‘Geven jullie die mensen te eten.’

Het eerste wat de leerlingen zeiden, was: ‘We hebben niets.’ Dat is vaak de eerste reactie van mensen: ‘Het is onmogelijk. We hebben niets.’ Jezus antwoordde: ‘Ga nog eens kijken.’ Ze gingen zoeken, en ze vonden een jongen met 5 broden en 2 vissen. Op zichzelf was dat helemaal niets vergeleken bij de grote menigte mensen. Maar het resultaat was indrukwekkend!

Nadat Jezus een zegen had gevraagd over de broden en vissen, hadden alle mensen genoeg te eten. Ze hielden zelfs nog 12 manden vol met eten over! Dat is het resultaat als je aan God geeft wat je hebt. Dan gaat God het zegenen en vermeerderen.

Wees niet bang. Begraaf niet wat God je heeft gegeven, maar gebruik het. God wil jou zegenen en jou meer talenten en gaven geven. God wil jou nieuwe mogelijkheden geven, klein en groot. Wees daarom trouw en maak het beste van elke dag. Doe je best, en God doet de rest!

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, ik dank U voor deze dag. Elke dag is een gift van U. Help mij om het beste te maken van elke dag die U mij geeft. Ik wil vandaag gebruiken wat ik heb, al is het nog zo weinig. Wanneer ik trouw ben in het kleine, zult U mij meer toevertrouwen. Dank U voor nieuwe mogelijkheden. Help mij om mijn talenten voor U te gebruiken. Ik geloof dat U een goede toekomst voor mij heeft. Dank U voor al Uw zegeningen. In Jezus’ naam. Amen!’

Lees ook: ‘NEWGEN MESSAGE: Francis Celestina’

Tags:
Next Post

Recept: Honing-mosterd wrap